Vzdelávanie hrou

Výstava jesenných plodov v Rozprávkove

 Každý rok našu materskú školu zdobia rôzne výtvory z ovocia a zeleniny. Tak to bolo aj tento rok dňa 23.10.2013. Výstava ovocia a zeleniny bola spojená  s výstavou a púšťaním šarkanov a tiež s kultúrnym programom, ktorý deti predviedli svojim rodičom a starým rodičom.Pri púšťaní šarkanov sa deti a rodičia posilnili jablkovými koláčmi , ovocnými šťavami a bylinkovými čajmi.  

Svetový deň výživy v Rozprávkove.

Deti našej materskej školy sa dňa 16.10.2013 zapojili do rôznych aktivít pri príležitosti Svetového dňa výživy.Pani učiteľky sprostredkovali deťom informácie o potrebe zdravého stravovania a pitného režimu.Vedúca školskej jedálne si pripravila pre predškolákov zaujímavú prezentáciu o vode, ktorá je najzdravším nápojom pre ľudský organizmus.Všetci sme sa tvorivo podieľali na výrobe darčekov pre rodičov - ovocia z odpadov

Jesenná exkurzia do Kúpeľov Bojnice

 Dňa 4.10.2013 navštívili deti a zamestnanci materskej školy Kúpele Bojnice s cieľom  oboznámiť sa s využitím vody na ličebné účely.Deti pozorovali krásne prírodné prostredie, možnosti využitia termálnej vody na kúpanie a liečenie chorôb  a minerálnej vody na konzumáciu.Okrem týchto aktivít si deti nazbierali gaštany, ktoré potom využili pri tvorení s pani učiteľkami.

Zrodil sa " ENVIRÁČIK."

Na základe kontinuálneho environmentálneho vzdelávania , ktoré som získala minulý rok v SEV Záježovej , som v našej triede založila „ pilotný“ environmentálny krúžok ENVIRÁČIK. Je to vlastne rozšírenie získaných vedomostí detí. Prebieha každý druhý týždeň , v utorok a štvrtok popoludní v dvoch skupinách, tematicky rozdelených podľa ročných období.

Ekológia modrej planéty

 16.5.2013 v ZŠ Divín nebol obyčajný vyučovací deň. Naša škola zamerala svoje aktivity na rozšírenie vedomostí žiakov v oblasti ekológie. Prišli k nám lektorky zo Zelenej školy. Prvá diskusia bola zameraná na dôležitú súčasť nášho každodenného školského života – desiatu. Deň vopred si každý z nás mal overiť informácie o krajine pôvodu ingrediencií našich dobrôt. Zistené údaje sme zakreslili do mapy. Takýmto spôsobom sme si vytvorili mapu najfrekventovanejších miest dovezených potravín. Naše zistenie bolo prekvapujúce.