Semináre a vzdelávanie

V tejto časti nájdete informácie o vzdelávacích a metodických akciách progamu Zelená škola.

Regionálne semináre

  • Chcete sa stretnúť s koordinátormi Zelenej školy na iných školách?
  • Chcete sa dozvedieť informácie o programe, metodike či opýtať sa svoje otázky naživo?
  • Radi by ste nazbierali nové inšpirácie a nápady?

Potom práve pre vás sú určené regionálne semináre pre školských koordinátorov programu Zelená škola.

Pravidelne organizujeme regionálne poldenné semináre pre pedagógov – školských koordinátorov programu Zelená škola. Regionálne semináre pre školských koordinátorov sa konajú trikrát ročne v Bratislave, Žiline, Zvolene a v Košiciach.

Na regionálne semináre zasielame pozvánky včas všetkým koordinátorom škôl zapojeným v programe, informácie o nich nájdete aj na tejto stránke. Na semináre je potrebné sa vopred zaregistrovať.

Na regionálnych seminároch sa interaktívnou formou venujeme metodike 7 krokov, aktualitám v programe a konzultáciam praktických otázok škôl. Veľký priestor je venovaný vzájomnej výmene skúseností. Semináre sú veľmi užitočné pre školy, ktoré sú v programe svoje prvé certifikačné obdobie. Školy, ktoré sú v programe zapojené dlhšie, sú nenahraditeľnou súčasťou seminárov práve pre svoje skúsenosti, o ktoré sa delia s novými školami.

Kurz Vnútorný učiteľ

  • „Učím sám seba, aby som mohol učiť.“
  • „Objavte nástroje, ako zvonku ísť dovnútra a potom k žiakom.“
  • „Získajte inovatívne prístupy pri ochrane životného prostredia, ktoré sú využiteľné v školskom prostredí.“

4-dňový zážitkový environmentálno-sebarozvojový pobyt pre učiteľov. Kurz vychádza z princípov existenciálnej ekovýchovy. Nejde ale o environmentálnu výchovu v klasickom slova zmysle. Lektori kurzu sú presvedčení, že ak sa začneme skutočne hlboko zaoberať tým, kto skutočne sme, aký zmysel má naše pobývanie v tomto svete, uvedomíme si svoju konečnosť na fyzickej úrovni, tak v tej chvíli sú vytvorené všetky podmienky k ohľaduplnosti a aj k ochrane prírody.

Úlohou existenciálnej ekovýchovy nie je meniť svet. Naša radosť aj utrpenie sa odohráva vo vedomí a mysli. Tam leží kľúč k riešeniu problémov a na kurze sa budeme pozerať viac dovnútra ako von. Preto je kurz určený pre odvážne učiteľky a odvážnych učiteľov – začínajúcich aj skúsených, či ešte sa len na učiteľskú dráhu pripravujúcich.