Regionálne semináre - marec/apríl 2013

Pozývame Vás na tretie regionálne semináre v šk. roku 2012/13, ktoré sa uskutočnia koncom marca/začiatkom apríla. 

Uskutočnia sa:

 • 18. a 19.3. 2013 - Zvolen  od 9.00 hod. do 13.30 hod. - Internát Ľudovita Štúra, Študentská 17, 960 01 Zvolen, Konferenčná miestnosť. kontakt: zvolen@zelenaskola.sk
 • 20.3. 2013 - Bratislava - od 9.00 hod. do 13.30 hod. - Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovska 16, 820 05 Bratislava 25 , kontakt: bratislava@zelenaskola.sk
 • 20. a 21.3. 2013 - Družstevná pri Hornáde (blízko Košíc) - od 9.15 hod. do 13.30 hod. - Ekologické vzdelávacie centrum SOSNA, Okružná ulica - kontakt: paulina.urdova@gmail.com   
 • 8. 4. 2013 - Trenčín - od 9.00 hod. do 13.30 hod. - Galéria Miloša Alexandra Bazovského, Palackého 27. kontakt:trencin@zelenaskola.sk 

Program:

 • Ako realizovať pro-environmentálnu výučbu alebo Zelená škola vo vyučovaní
 • Ako úspešne informovať vaše okolie a zapájať ho do vašich aktivít
 • Prečo a ako si vytvoriť Ekokódex školy
 • Informácie o záverečnom hodnotení v šk. roku 2012/13
 • Aktuálne informácie a ponuky programu Zelená škola

Seminár bude vedený interaktívnou formou a jeho súčasťou budú aj:

 • výmena skúseností a inšpirácií
 • zelená skrinka (čo ešte potrebujeme o programe vedieť)
 • individuálne konzultácie

Pripravené budú rôzne nové inšpirácie aj pre školy, ktoré sú dlhodobo zapojené do programu Zelená škola. Ak však máte pocit, že pre Vás regionálny seminár už nie je prínosom, pošlite namiesto seba niektorého zo svojich aktívnych kolegov, prípadne so sebou priveďte aktívnych žiakov z vyšších ročníkov ZŠ a SŠ.

Podrobné informácie o regionálnych seminároch nájdete v pozvánke príslušného Regionálneho centra, ktorú dostanete e-mailom.

Tešíme sa na stretnutie

Tím programu Zelená škola

Komentáre