Výučbové programy

Dobrodružná cesta zdravých potravín – metodická príručka s pracovnými listami

Vydajte sa s nami na dobrodružnú cestu zdravých potravín. Odkiaľ sú naše potraviny? Koľko k nám cestovali? Kde a ako sa pestovali? Ako sa chovali zvieratá? Čo jeme? Čo pijeme? Čo všetko je v potravinách pridané, aby dlho vydržali a boli „čerstvé“, lákavé, pestrofarebné?

Nový e-learning o súčasnej spoločnosti

Sokratov inštitút spustil jedinečný výučbový software, e-learningSúčasná spoločnosť na križovatke. Pozostáva z troch samostatných tém: Kolapsy civilizácií, Globálne vzdelávanie a Alternatívy v poľnohospodárstve.

Posledné termíny pre vašu akciu

Milí pedagógovia, ak premýšľate nad školským výletom alebo skrátka nad inou formou vzdelávania pre vašich žiakov, neváhajte využiť posledné voľné termíny Vzdelávacieho centra Zaježová v tomto šk. roku.

Ponuka výučbových programov SOSNA

 Ponúkame vám interaktívne environmentálne a zážitkové výučbové programy,  ktoré  SOSNA pripravila  pre materské a základné školy. 

Ponuka výučbových programov od DAPHNE