Výstavy

Unikátna výstava "Svetový supermarket"

Školy a verejnosť budú mať v nasledujúcich troch mesiacoch možnosť navštíviť unikátnu putovnú interaktívnu výstavu Svetový Supermarket v Detskom múzeu SNM a následne v rôznych mestách Slovenska. Výstava vedie nielen k skúmaniu produktov a okolností ich výroby, ale i k skúmaniu vlastných otázok a postojov.

Interaktívna výstava "Energia III. Tisícročia" putuje po Slovensku

V školskom roku 2011/2012 môžu žiaci základných a stredných škôl navštíviť unikátnu interaktívnu výs

Výstava o odpadoch

Priatelia Zeme – SPZ bezplatne ponúkajú pre základné, stredné a vysoké školy požičanie pútavej panelovej výstavy, ktorá i

Interaktívna výstava Klíma nás spája pre 3. – 8. ročník

Výstava je tematicky venovaná problematike klimatických zmien, skleníkového efektu a globálnym ekologickým a environmentálnym s&uacut