Projekty

Projekt GLOBE na Slovensku

Katedra biológie a ekológie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici organizuje v školskom roku 2012/2013 s podporou Americkej ambasády na Slovensku v priestoroch Univerzity Mateja Bela (príp. po dohode v priestoroch Vašej školy) pracovné semináre s názvom „Monitoring životného prostredia v programe Globe“.

Zapojte sa do súťaže o Lesoochranársku školu 2012 – 2013

V desiatom ročníku súťaže o najlepšiu lesoochranársku školu roka sa menia základné propozície. Súťaž je naďalej určená základným a stredným školám, nebude však sústredená len na aktivity v priebehu dvoch mesiacov, ale budú sa hodnotiť lesoochranársky zamerané aktivity od apríla 2012 do marca 2013.

Ponuka bezplatného e-learningového kurzu

V rámci projektu Fair Trade z prvej ruky má možnosť 100 pedagogičiek a pedagógov bezplatne vstúpiť do e-learningového vzdelávacieho modulu o FAIR TRADE (spravodlivý obchod). Interaktívny ozvučený kurz obsahuje metodiku tvorby aktivít pre učiteľa/ku inovačnou metódou vo vyučovaní – E-U-R (Evokácia – Uvedomenie - Reflexia), s využitím pri tvorbe a realizácii projektov, učebných materiálov a pod.

Súťaže - "Bio či nebyť" a "Moja obľúbená ekofarma"

Centrum environmentálnych aktivít Trenčín v rámci projektu „BIO do škôl – na tanier i do výučby“ vyhlasuje 2 nové súťaže.

BIO či nebyť?
[súťaž pre stredoškolákov o najlepšiu esej]

Súťaž pre stredoškolákov o najlepšiu esej na tému „BIO či nebyť? - Ekologické poľnohospodárstvo – alternatíva pre udržateľný život“.

Ponuka pre zdravšie stravovanie v Zelených školách

Využite aj vo Vašej škole špeciálnu ponuku, ktorú sme pripravili v spolupráci so spoločnosťou Alfa Bio s.r.o. Jej cieľom je prispieť k spestreniu a ozdraveniu menu školských jedální, ale aj spropagovať nie celkom známe, ale zdravé potraviny. Okrem vyššie uvedeného škola môže využitím tejto ponuky získať finančnú podporu pre svoje aktivity.

Projekt Dolceta - Všetko, čo chcete vedieť o udržateľnej spotrebe

Všetko, čo chcete vedieť o udržateľnej spotrebe

Vypínate svetlo keď opúšťate izbu? Chodíte do práce pešo alebo na bicykli? Nakupujete lokálne dopestované potraviny? Používate čistiaci prostriedok s eko-značkou? Ak robíte vedome jednu alebo viacero z hore uvedených vecí, ste súčasťou celosvetového hnutia pre udržateľnejší životný štýl...

Projekt "The Climate mystery"

The Climate mystery je internetová aktivita určená učiteľom, ktorí ju môžu použiť ako nástroj, či inšpiráciu pri učení o klíme. Počas trvania The Climate Mystery bude každý týždeň zverejnená nová kapitola a v rámci nej nový príbeh, nová úloha, hry a ďalšie aktivity. V každej kapitole sú zadávané úlohy tajomnou organizáciou nazvanou „Rada“.

Projekt „S energiou v dome“ – súťaže pre žiakov zo základných a stredných škôl

Vychádzajúc z faktu, že OSN vyhlásila obdobie rokov 2005 – 2014 za „Dekádu vzdelávania pre trvalo udržateľný rozvoj“, opierajúc sa o základné tézy prierezovej témy „environmentálna výchova“ (Štátny pedagogický ústav, 2008) a z dôvodu podpory projektového vyučovania na základných a stredných školách v SR vyhlasuje Občianske združenie TATRY nasledovné súťaže:

• Súťaž č. 1: Energetický audit v domácnosti
• Súťaž č. 2: Povedz to TY
• Súťaž č. 3: Podaj to ďalej

Termín realizácie aktivít je od septembra 2009 do 15.4.2010.

„Neseparujte sa! Separujte s nami II.“ – Občiansky monitoring životného prostredia II.

Do projektu „Neseparujte sa! Separujte s nami II.“ – Občiansky monitoring životného prostredia II. bude zaradených 10 prihlásených monitorovacích skupín (očakávame predovšetkým záujem skúsených stredných škôl či iných neformálnych skupín schopných realizovať monitoring na úrovni okresu).