Projekty

Poznáme školy, ktorým pomôžeme vyrásť

Po ukončení hlasovania, ktoré prebiehalo v dňoch 15. – 30.1 2014 na www.spolusvami.sk, gratulujeme 10 školám, ktoré získali počas hlasovania najviac hlasov.

Rozhodnite, ktorým projektom pomôžeme vyrásť

S cieľom podporiť najlepšie praktické aktivity škôl s priamym vplyvom na zníženie ekologickej stopy školy a jej okolia vyhlasuje Živica s finančnou podporou IKEA Bratislava, s.r.o., Bratislava od šk. roku 2011/12 každoročne grantový program pre školské projekty s názvom "POMÁHAME VYRÁSŤ".

Na skládky nie sme krátki

V prílohe tohto článku nájdete informácie o rozbiehajúcom sa projekte OZ TATRY  Na skládky  nie sme krátki, ktorého súčasťou su aj aktivity pre školy (rovnomenná súťaž, výstava, p

Projekt GLOBE na Slovensku

Katedra biológie a ekológie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici organizuje v školskom roku 2012/2013 s podporou Americkej ambasády na Slovensku v priestoroch Univerzity Mateja Bela (príp. po dohode v priestoroch Vašej školy) pracovné semináre s názvom „Monitoring životného prostredia v programe Globe“.

Zapojte sa do súťaže o Lesoochranársku školu 2012 – 2013

V desiatom ročníku súťaže o najlepšiu lesoochranársku školu roka sa menia základné propozície. Súťaž je naďalej určená základným a stredným školám, nebude však sústredená len na aktivity v priebehu dvoch mesiacov, ale budú sa hodnotiť lesoochranársky zamerané aktivity od apríla 2012 do marca 2013.

Grantový program - POMÁHAME VYRÁSŤ

S cieľom podporiť najlepšie praktické aktivity škôl na ochranu životného prostredia s priamym vplyvom na ochranu zelene a lesov vyhlasuje Kancelária programu Zelená škola - CEEV Živica grantový program pre školské projekty s názvom "POMÁHAME VYRÁSŤ".

Lesoochranárska škola roka 2011

Už po deviatykrát sa slovenské školy môžu zapojiť do celoslovenskej súťaže o najlepšiu Lesoochranársku školu roka. Jej charakteristickým heslom by mohlo byť školy o lese a pre les.

Zapojte sa do projektu Bohatstvo rozvojových krajín II.

Ako vnímajú prírodu pôvodné indiánske kmene? V ktorej kultúre si tvár zahaľujú muži?

Svet v nákupnom košíku

CEEV Živica ponúka v rámci 3-ročného medzinárodného projektu Svet v nákupnom košíku zaujímavé aktivity pre slovenské základné a stredné školy, čím rozvíja globálne vzdelávanie.

Nudí vás už vyučovanie?

Chcete sa dozvedieť niečo o energii, o jej výrobe, obnoviteľných zdrojoch, technologických novinkách či radách ako ju ušetriť a neumrieť pri tom od nudy? Navštívte multimediálnu online platformu o energii na stránke www.platforma.ekofond.sk

Aj vďaka vysokoškolákom sú školy zelenšie

Vďaka tvorivosti a množstvu pro-environmentálnych aktivít škôl za konzultantskej podpory vysokoškolských študentov sa budú môcť už čoskoro pýšiť medzinárodným certifikátom „Zelená škola“ desiatky materských, základných a stredných škôl.

HSBC Eco-Schools Klimatická iniciatíva 2010/11

Zapojte sa do 2. ročníka globálneho projektu Eco-Schools a ukážte celému svetu, čo všetko sa dá urobiť pre ochranu klímy.

Zapojte sa do 2. ročníka medzinárodného vzdelávacieho programu Mladí reportéri pre životné prostredie

Zapojte sa do 2. ročníka medzinárodného vzdelávacieho programu Mladí reportéri pre životné prostredie, ktorý je určený študentom stredných škôl.

Ponuka bezplatného e-learningového kurzu

V rámci projektu Fair Trade z prvej ruky má možnosť 100 pedagogičiek a pedagógov bezplatne vstúpiť do e-learningového vzdelávacieho modulu o FAIR T

Zapojte sa do súťaže "Lesoochranárska škola 2010"

Už po ôsmykrát sa slovenské školy môžu zapojiť do celoslovenskej súťaže o najlepšiu Lesoochranársku školu roka.

5. ročník súťaže „Neseparujte sa! Separujte s nami“

Občianske združenie TATRY vyhlásilo už 5. ročník celoslovenskej súťaže základných, stredných a materských škôl, ktorá pokračuje naďalej pod názvom „Neseparujte sa! Separujte s nami“.

Ponuka pre zdravšie stravovanie v Zelených školách

Využite aj vo Vašej škole špeciálnu ponuku, ktorú sme pripravili v spolupráci so spoločnosťou Alfa Bio s.r.o. Jej cieľom je prispieť k spestreniu a ozdraveniu menu školských jedální, ale aj spropagovať nie celkom známe, ale zdravé potraviny. Okrem vyššie uvedeného škola môže využitím tejto ponuky získať finančnú podporu pre svoje aktivity.

Podporte konzumáciu ovocia a zeleniny vo Vašej škole

Ak ste ešte nepočuli o programe "Školské ovocie", prostredníctvom ktorého môžete podporiť konzumáciu ovocia, zeleniny alebo výrobkov z nich na Vašej škole, určite si pozrite tento článok.

Projekt Dolceta - Všetko, čo chcete vedieť o udržateľnej spotrebe

Všetko, čo chcete vedieť o udržateľnej spotrebe

Vypínate svetlo keď opúšťate izbu? Chodíte do práce pešo alebo na bicykli? Nakupujete lokálne dopestované potraviny? Používate čistiaci prostriedok s eko-značkou? Ak robíte vedome jednu alebo viacero z hore uvedených vecí, ste súčasťou celosvetového hnutia pre udržateľnejší životný štýl...

Projekt "The Climate mystery"

The Climate mystery je internetová aktivita určená učiteľom, ktorí ju môžu použiť ako nástroj, či inšpiráciu pri učení o klíme.

Projekt „S energiou v dome“ – súťaže pre žiakov zo základných a stredných škôl

Vychádzajúc z faktu, že OSN vyhlásila obdobie rokov 2005 – 2014 za „Dekádu vzdelávania pre trvalo udržateľný rozvoj“, opierajúc sa o základné tézy prierezovej témy „environmentálna výchova“ (Štátny pedagogický ústav, 2008) a z dôvodu podpory projektového vyučovania na základných a stredných školách v SR vyhlasuje Občianske združenie TATRY nasledovné súťaže:

• Súťaž č. 1: Energetický audit v domácnosti
• Súťaž č. 2: Povedz to TY
• Súťaž č. 3: Podaj to ďalej

Termín realizácie aktivít je od septembra 2009 do 15.4.2010.

„Neseparujte sa! Separujte s nami II.“ – Občiansky monitoring životného prostredia II.

Do projektu „Neseparujte sa! Separujte s nami II.“ – Občiansky monitoring životného prostredia II. bude zaradených 10 prihlásených monitorovacích skupín (očakávame predovšetkým záujem skúsených stredných škôl či iných neformálnych skupín schopných realizovať monitoring na úrovni okresu).

Voda – učme sa jej rozumieť – Občiansky monitoring životného prostredia I

Nový projekt Občianskeho združenia Tatry určený pre základné a stredné školy.

Jeho základným cieľom je zapojenie mladých ľudí do monitoringu životného prostredia v ich bezprostrednom okolí, s dôrazom na ochranu vodných tokov a vodných zdrojov v krajine. Nutné sa prihlásiť do 10.10.2009