Inšpiratívne materiály českého programu Ekoškola

Pre Vašu inšpiráciu a doplnenie informácií v našej príručke Vám prinášame aj materiály, ktoré pripravili naši kolegovia v Českej republike.

Tieto materiály obsahujú množstvo inšpiratívnych a odskúšaných aktivít, odborné informácie k jednotlivým témam Zelenej školy a pod. Môžu byť teda Vašim výborným pomocníkom práve vtedy, ak hľadáte nové nápady alebo máte nejasnosti v odborných záležistostiach.

1. Príručka dobré praxe - 2009 (príklady ako si české Ekoškoly poradili s metodikou 7 krokov)

2. Príručka dobré praxe - 2007 (príklady rôznych aktivít českých Ekoškôl)

3. Po stopách pražských ekoškol (príklady rôznych aktivít pražských Ekoškôl)

4. Odborné príručky:
                                     - Energie
                                    - Voda
                                     - Prostředí školy
                                     - Odpady

5. Príručka pro školy (metodická príručka pre české zelené školy)