Metodické a informačné materiály, Zeleň a ochrana prírody

Kŕmiť či nekŕmiť ?

Počas skorej jari prebiehali medzi konzultantmi a koordinátormi programu Zelená škola diskusie (inšpirované dianím na školách) o vhodnosti, resp. nevhodnosti prikrmovania divých zvierat a vtákov v zimných mesiacoch. Presne v tom období vyšiel v časopise .týždeň článok, ktorý k tejto téme poskytuje viacero zaujímavých odborných faktov a prekračuje tradičný antropocentrický pohľad. Prinášame Vám ho so súhlasom autora a budeme radi, keď bude povzbudením do ďalšej diskusie. Svoje reakcie a názory môžete písať priamo pod článkom.

Máme radi medvede

Informačný materiál, ktorý vám stručne predstaví život medveďa hnedého.

Čarovná záhrada, ktorú deti milujú

Publikácia plná inšpirácii pre zmenu vašej (nielen) školskej záhrady na miesto, ktoré budú deti milovať.

Občiansky sprievodca - Ako chrániť životné prostredie

Praktické návody pre verejnosť k tomu, ako sa pripraviť a priamo zúčastniť rozhodovania o životnom prostredí.

52 tipov na ochranu biodiverzity

Zaujímavá príručka s inšpiratívnymi tipmi, ktorú vydala Európska komisia.

NOVÝ ĎALEKOHĽAD o krajine a Zelených školách

Prečítajte si:

  • ako zorganizovať zaujímavý a netradičný školský výlet
  • ako zmeniť školský dvor na prírodnú záhradu
  • viac o krajine okolo nás a o tom prečo je našim obrazom
  • čo je to Landart
  • inšpiratívne aktivity Zelených škôl
  • prečo prikrmovanie vtákov môže viac škodiť ako pomáhať
  • a ako svoj jedálniček spestriť potravinami z divočiny

Vyšlo 22. číslo časopisu Ďalekohľad

V najnovšom Ďalekohľade sa dočítate hlavne o lesoch, pralesoch, lúkach, divočine, ale aj o miestach, ktoré sa ľudia snažia urobiť krajšími.

Permakultúra - prezentácia z víkendovky Jarné rozkvitanie

V priloženom súbore nájdete prezentáciu na tému PERMAKULTÚRA.

Ekoprevádzka v školách

Ponúkame vám odbornú príručku našich kolegov z českej Ekoškoly. Nájdete v nej zaujímavé tipy čo a ako robiť v 6 oblastiach (energia, voda, odpady, prostredie, doprava, šetrná spotreba), ktoré sú identické s témami slovenskej Zelenej školy.

V prírodnej záhrade ako doma

Často sa hovorí o tom, že sme takí, ako sa stravujeme. To je dosť závažný fakt,

Budovanie záhradného jazierka

Jazierko je jedinečný ekosystém, v ktorom môžete pozorovať ako život funguje.

Človek + príroda = udržateľnosť?

Zborník nazvaný "Človek + príroda = udržateľnosť?" prináša texty odborníkov z oblasti pedagogiky a ekopsychologie, ktoré do značnej miery

Ekoškôlky a lesné materské školy

Praktický manuál pre aktivnych rodičov, pedagógov a zriaďovateľov materských škôl.

Zahraničné skúsenosti z lesných materských škôl

Materiál sa zaoberá úlohou a významom environmentálnej výchovy v predškolskom veku detí.

Živý les (informačný materiál)

Čo to vlastne je naozaj živý les, akú má výstavbu, štruktúru, druhové zloženie fauny a flóry, atď...

Návrh metodického postupu spracovania vyučovacej hodiny - Tematický list

Návrh metodického postupu spracovania vyučovacej hodiny na tému Chránené územia v regióne.

Hospodárske zvieratá. Chceme ich poznať? (príručka)

Príručka pre všetkých, ktorým nie je ľahostajné
utrpenie hospodárskych zvierat.

Kurča. Ako môže byť tak lacné? (leták)

Životný cyklus kurčiat, ktoré väčšina z nás tak často konzumuje.

Kožuch (leták)

Pravdivé a veľmi smutné informácie o tom, čo všetko sa skrýva za jedným kožuchom.

Tatranský les (leták)

Informačne bohatý plagát o Tatranskej prírode a jej zákonitostiach, o kolobehu látok v tomto ekosystéme a o tom, prečo mŕtvy les je vlastne živý.

Zvieratá Nízkych Tatier (prezentácia)

Obrazová prezentácia zachytávajúca na fotografiách faunu Nízkych Tatier.

Národný park: značka ktorá sa dobre predáva (brožúra)

Pravda o tom, prečo niektoré lesy a iné pekné prírodné miesta dostávajú označenie Národný park.

Vtáčie búdky (leták)

Presný a podrobný návod ako zostrojiť vtáčiu búdku či hniezdo.

Vertikálne zazeleňovanie (prezentácia)

O vertikálnom zazeleňovaní a jeho funkciách podrobnejšie.

Obojživelníky (prezentácia)

Miesta výskytu a druhy našich obojživelníkov.

Obnova a údržba brehových porastov (brožúra)

Obnova a údržba brehových potrastoch v obciach: Aké druhy drevín tu rastú, starostlivosť o ne, ich funkcia pre vodný režim krajiny, spevňovanie brehov, atď

Mokrade (prezentácia)

Všetky potrebné informácie o mokradiach, mokraďných lokalitách na Slovensku a Ramsarskej dohode.

Prírodné lesy

Prezentácia Prírodné lesy hovorí podrobne o ich definícii a zákonitostiach.

Prírodné lesy - prírodné procesy

Názorný leták prirovnávajúci prirodzený les s lesom hospodárskym.