Metodické a informačné materiály, Participácia

Občiansky sprievodca - Ako chrániť životné prostredie

Praktické návody pre verejnosť k tomu, ako sa pripraviť a priamo zúčastniť rozhodovania o životnom prostredí.

CHÁPADLO - o zapájaní deti a mladých do rozhodovania o krajine, v ktorej žijú

CHÁPADLO je informačná brožúra pre všetkých, ktorí pracujú s deťmi a mladými ľuďmi a chcú im sprístupniť miestne dedičstvo, vzbudiť ich záujem o okolie alebo rozvíjať s nimi zručnosti potrebné k participácii na veciach, ktoré mladých zaujímajú.

Možnosti spolupráce s veřejností nejen při ochraně životního prostředí

Publikace "Možnosti spolupráce s veřejností nejen při ochraně životního prostředí" se zaměřuje především na otázku, jakým způsobem

Prezentácia - občianska participácia

Prezentácia Zory Pauliniovej, ktorá bola prezentovaná na konferencii "Škola zmeny" 21.10.2010, vysvetľu

Aktívne globálne školy

Metodický materiál hovorí o tom, aby sa globálne povedomie a činy stali prirodzenou

Praktický návod na realizáciu metódy "Dielňa budúcnosti"

Metóda je vhodná pre aktívnu a tvorivú prácu na školách, v miestnej samospráve či iných organizáciách, kde chcete efektívne riešiť konkrétne problémy, zapájať do riešenia verejnosť a realizovať želanú zmenu.
Metóda sa dá tiež použiť pri tvorbe a realizácií plánov v akejkoľvek oblasti, ktorú chcete zlepšiť.

Ako zmeniť svoj svet

Publikácia „Ako zmeniť svoj svet“ obsahuje praktické rady a nástroje, ktoré môžu

Inšpiratívne materiály českého programu Ekoškola

Pre Vašu inšpiráciu a doplnenie informácií v našej príručke Vám prinášame aj materiály, ktoré pripravili na&scaro

Materiály venované participatívnemu environmentálnemu manažmentu

Môžete tu nájsť rôzne materiály a prezentácie, ktoré sa venujú participatívnemu environmentálnemu manažmentu (PEM). Ide predovšetkým o materiály, ktoré boli použité alebo vznikli na workshopoch venovaných PEM v roku 2009.