Metodické a informačné materiály, Odpad

NeODPADni z ODPADOV

 Bezplatne si môžete stiahnúť výučbový softvér pre interaktívnu tabuľu venovaný tematike odpadov. Téma odpadov je veľmi široká a komplexná problematika, ktorá nezačína a nekončí pri jeho separácií. Prostredníctvom aktivít, ktoré sme pre vás pripravili, sa žiačky a žiaci zaujímavým spôsobom dozvedia, prečo je dôležité sa odpadmi zaoberať, čo sa stane s odpadom, ktorý usilovne triedia a aké je najvhodnejšie riešenie tohto problému.

Ekoprevádzka v školách

Ponúkame vám odbornú príručku našich kolegov z českej Ekoškoly. Nájdete v nej zaujímavé tipy čo a ako robiť v 6 oblastiach (energia, voda, odpady, prostredie, doprava, šetrná spotreba), ktoré sú identické s témami slovenskej Zelenej školy.

Na skládky nie sme krátky (prezentácia)

Čierne skádky sú v krajine okolo nás. Takmer všade. Ako sa pričiniť o ich odstránenie?

Odpad (brožúra)

Zdrojom surovín na ich výrobu je pre nás príroda, na ktorej sme závislí.

Vermikompostovanie (leták)

Ako nám dážďovky môžu pomôcť pri kompostovaní?

Odpad a energia

V metodickom materiály Odpad a energia sa dozviete skvelé inormácie pre rozširovanie vlastných, aj žiackych obzorov v tejto oblasti.

Deti učia deti

Rovestnícke vzdelávanie je osvečenou metódou odovzdávania informácií medzi spolužiakmi, ale aj žiakmi z rôznych ročníkov.

Inšpiratívne materiály českého programu Ekoškola

Pre Vašu inšpiráciu a doplnenie informácií v našej príručke Vám prinášame aj materiály, ktoré pripravili na&scaro

Manuál "20 krokov ako začať triediť na školách"

Pre školy, ktoré sa rozhodli zaviesť alebo zlepšiť triedený zber odpadov vo svojich priestoroch ponúkame obsiahly manuál Dubnickej environmentálnej

Odpadová matematika

Občianske združenie Tatry pripravilo pre základné a stredné školy zbierku úloh z matematiky na tému odpady a ich recyklácia. Zbierka obsahuje cca 250 príkladov rôznej náročnosti a umožňuje precvičovať rôzne matematické úkony.