Program Zelená škola

 

Pre prístup k materiálom sa musíte prihlásiť!

Pre školy zapojené v programe ponúkame tieto metodické a informačné materiály:

Metodická príručka pre školy - program Zelená škola

(druhé vydanie, september 2011)

Školy zapojené do programu nájdu v tomto materiály podrobné informácie pre postupnú realizáciu všetkých 7 krokov k Zelenej škole. Nechýbajú v nej aj informácie ako do týchto aktivít zapájať čo najviac žiakov/študentov, personál školy a verejnosť. Príručka obsahuje taktiež príklady z praxe slovenských škôl, ktoré už v minulosti tieto kroky realizovali.

 

 

Pracovné listy environmentálneho auditu

K realizácii 2. kroku Zelenej školy - environmentálneho auditu si stiahnite a vytlačte pracovné listy. Obsahovo aj graficky sú prispôsobené žiakom/študentom tak, aby mohli vačšinu auditu zvládnuť sami.

Stiahnuť si môžete aj obálku k pracovným listom.

 

 

Vzorová tabuľka environmentálneho akčného plánu

Vzorová tabuľka k realizácii 4. kroku Zelenej školy – environmentálneho akčného plánu (EAP).

Je k dispozícii vo formáte Word a vo formáte Excel.

Inšpiromat - sprievodca témami Zelenej školy

Inšpiratívna príručka zameraná na praktické tipy, environmentálne výučbové programy a príklady dobrej praxe. Inšpiromat vydávame po jednotlivých témach. Momentálne sú vydané časti Zeleň a ochrana prírody, Doprava a ochrana ovzdušia, Zelené obstarávanie a úradovanie a Záhrada, ktorá učí.

Zatiaľ sú tu dostupné náhľady (12345678).

 

Príručka pre podporu participácie žiakov

Praktické informácie pre lepšie zapojenie žiakov do vašich aktivít nájdete v Príručke pre podporu participácie žiakov v programe Zelená školaPríručka je dostupná on-line na www.zelenaskola.sk/cd-guideline.

 

Výučbové programy absolventov kontinuálneho vzdelávania

Environmentálne výučbové programy, ktoré vytvorili vaši kolegovia, učitelia - účastníci akreditovaného inovačného kontinuálneho vzdelávania s názvom „Prierezová téma Environmentálna výchova a vzdelávanie v materskej škole, základnej škole a strednej škole s využitím metódy participatívneho environmentálneho manažmentu".

Programy účastníkov v šk. roku 2013/2014 nájdete TU.

Programy účastníkov v šk. roku 2014/2015 nájdete TU.

Ďalekohľad č. 20

Ďalekohľad č. 20 je venovaný programu Zelená škola a participácii.

 

 

 

 

Vzorový env. školský vzdelávací program pre ZŠ - R. Medal a kol.

Táto publikácia vznikla ako odozva na aktuálne potreby škôl v čase vytvárania a overovania školských vzdelávacích programov v prostredí nového školského zákona, prijatého na jar 2008.

Základnou ambíciou autorského tímu bolo pomôcť kolegom zo základných škôl pri vytváraní Školských vzdelávacích programov, s rôznou mierou a s rôznymi formami včleňovania environmentálnych prvkov do školskej praxe.

Inšpirácie z českej Ekoškoly

Ak máte záujem o ďalšie inšpirácie, príklady rôznych aktivít a doplnenie informácií v našej príručke odporúčame vám prečítať si praktické materiály, ktoré pripravili naši kolegovia v Českej republike. Nájdete ich tu.

Etická spotreba

Cieľom tejto metodickej príručky je podpora udržateľného života založeného na etických hodnotách prostredníctvom motivácie zmien postojov u jednotlivcov, rodín a komunít. Je určená predovšetkým pre neziskové organizácie, aktivistov, sociálne organizácie, učiteľov a trénerov. Metodická príručka ponúka príklady dobrej praxe zo šiestich európskych krajín, určené pre neformálne ako aj formálne vzdelávanie. Príručka obsahuje aktivity, kampane, podklady pre semináre a iné užitočné nástroje, ktoré podporujú kritické myslenie, argumentáciu a hľadanie eticky a environmentálne vhodných riešení v našom každodennom živote.

 

test link

test link2