Časopis Ďalekohľad

Celoslovenský časopis pre environmentálnu výchovu a filozofiu Ďalekohľad je určený pre ľudí, ktorí:

  • spoločne hľadia do budúcnosti a na Zem,
  • pre koordinátorov a učiteľov,
  • vychovávateľov a vedúcich krúžkov,
  • profesionálov a nadšencov environmentálnej výchovy.

Všetky doteraz vydané čísla tohto časopisu si môžete stiahnuť TU.