Ponuka výučbových programov SOSNA

 Ponúkame vám interaktívne environmentálne a zážitkové výučbové programy,  ktoré  SOSNA pripravila  pre materské a základné školy. 

Výučbové programy sú pripravené na rozmanité témy a dajú sa včleniť ako doplnok k výučbe  rôznych predmetov – nielen  do  biológie, ale aj  fyziky, chémie, botaniky, zemepisu , občianskej i etickej výchovy.  Všetky programy sú prispôsobené vekovej kategórii žiakov, pre pedagógov sú pripravené  metodické a informačné materiály, ktoré môžu ďalej využívať na vyučovaní. 

Ponuku výučbových programov nájdete TU.

Komentáre