Grantový program - POMÁHAME VYRÁSŤ

S cieľom podporiť najlepšie praktické aktivity škôl na ochranu životného prostredia s priamym vplyvom na ochranu zelene a lesov vyhlasuje Kancelária programu Zelená škola - CEEV Živica grantový program pre školské projekty s názvom "POMÁHAME VYRÁSŤ".

Uzávierka prijímania žiadostí je 18.11.2011. Maximálna výška podpory pre jeden projekt je 500,- eur. Celkovo bude podporených 15 školských projektov.

O granty sa môžu uchádzať len školy registrované v programe Zelená škola v školskom roku 2011/12.

Viac informácií nájdete v grantovej výzve.

NEPREHLIADNITE:

Pripraviť kvalitné projekty vám môžu pomôcť kurzy "Ako napísať dobrý projekt", ktoré organizujú regionálne centrá programu. Viac informácií o nich nájdete tu.