Aktuality

Na základe pripomienok škôl zapojených v programe Zelená škola sa kancelária programu rozhodla zmeniť pravidlá týkajúce sa 2. kroku – Environmentálneho auditu.
Dôležitá informácia! Veľmi sa ospravedlňujeme ale žiaľ z technických príčin sa regionálny seminár v Žiline dňa 27. 11. 2015 nebude konať. Veľmi sa ospravedlňujeme vzniknuté komplikácie.
S kurzom Globálne varenie sme navštívili všetky pilotné školy v projekte Jedlá zmena. Kurz odborne  viedol kuchár Tomáš Nagy, člen expertnej skupiny Jedlej zmeny, ktorý sa podelil so svojimi vedomosťami.
...uviedla učiteľka Eva Nemogová zo Základnej škole v Kameňanoch. Táto a ďalších 10 škôl mohli s podporou programu Zelená škola a spoločnosti IKEA realizovať v školskom roku 2014/2015 zaujímavé projekty, ktoré boli podporené sumou takmer 5 300 Eur.
Rozoberieme staré mobily na dobré vo vašom regióne. Prineste svoj starý mobil do Orangeu a každý mesiac hráte o 1 z 10 mobilov Samsung Galaxy S6 edge black 32GB.
Milé školy, pozývame Vás na druhé regionálne semináre. Semináre bude venované hlavne témam Ako urobiť dobrý akčný plán a Ako napísať dobrý projekt.
V piatok 23.10.2015 sa stretli učitelia a žiaci z pilotných škôl v Jedlej zmene na kurze „Spolu na Jedlú zmenu“. Spoločne sme sa pozreli na to
„Nie je dôležité, aby deti vedeli, koľko má pavúk nôh, ale aby mu ich netrhali.“
Je diktovanie poznámok skutočne najlepším spôsobom, ako učiť? Má byť učivo postavené na 200 rokov starých vedeckých poznatkoch? Je dobrá hodina taká, že učiteľ rozpráva a žiaci sú ticho?
Od 15. októbra do 15. decembra 2015 prijímame vaše žiadosti o grant. Téma tohtoročného grantového kola je Zodpovedné stravovanie s prepojením na šetrenie energie, vody a minimalizáciu odpadu.

Stránky