Deň Zelených škôl

Chceli by ste spropagovať Vašu školu? Radi by ste priblížili rodičom a verejnosti praktické aktivity zamerané na ochranu životného prostredia? Plánujete na Deň Zeme zaujímavé akcie? 

Tak sa zapojte do celoslovenského Dňa Zelených škôl, ktorý organizujeme 22. apríla 2015, pri príležitosti Dňa Zeme.

Čo je cieľom?

Na jeden deň prepojiť a zaktivizovať školy zapojené do programu Zelená škola.

Počas tohto dňa by sa na škole mali uskutočniť niektoré z nižšie uvedených aktivít:

1. Záväzok pre Zem - žiaci/študenti, učitelia a nepedagogický personál si dajú záväzok voči Zemi. Záväzok odporúčame zvoliť podľa prioritnej témy, reálnych možností školy a doplniť ho vhodnými informačnými a motivačnými aktivitami.

2. Enviromýty -  školská komunita zrealizuje aktivity, ktoré majú za cieľ rúcanie enviromýtov v štýle populárneho seriálu Myth Busters (Ničitelia mýtov). A aké sú populárne enviromýty, ktoré stojí za to zrúcať? Napríklad to, že kompost smrdí, že prikrmovanie vtákov je dobré vždy a všade alebo že každoročné zbieranie odpadu je lepšie ako vzdelávanie verejnosti. Nájdite enviromýtus, ktorý panuje u vás a informujte a vzdelávajte. Aktivity môže škola realizovať v škole, v jej areály alebo mimo školy.

3. Neodpadni z odpadov - škola realizuje aktivity zamerané na tému odpad s cieľom jeho minimalizácie.

Inšpirácie na aktivity nájdete TU. Predpokladáme, že vymyslíte a zrealizujete aj ďalšie zaujímavé aktivity.

*  Výstava plagátov na tému „Ako byť expertom na životné prostredie - Zo života Zelenej školy“- opäť je šanca zapojiť sa do výstavy plagátov Zelených škôl, ktorá bude súčasťou Dňa Zeme. Plagáty vo formáte maximálne A0 (84cm x114 cm) na tému „Ako byť expertom na životné prostredie - Zo života Zelenej školy“ budú vystavené vo vestibule obchodného domu IKEA, kde ich uvidia stovky návštevníkov. Tri najzaujímavejšie a najkrajšie spracované plagáty vyberú zákazníci firmy IKEA a získajú zaujímavé odmeny. Zaslané plagáty sa stávajú súčasťou archívu programu Zelená škola. 

Čo chceme dosiahnuť?

 • pomôcť propagácii škôl zapojených do programu a tak podporiť ich aktivity - zviditeľniť praktické výsledky environmentálnej výchovy;
 • iniciovať zaujímavé podujatia po celom Slovensku a pozvať na ne rodičov, zástupcov samosprávy, médií a škôl z blízkeho okolia;
 • motivovať školskú a širšiu komunitu k ochrane životného prostredia a prírody;
 • podporiť spoluprácu medzi školou a komunitou - zapojiť jej členov do spoločných aktivít v prospech školy (ich detí) a zároveň zažiť, čo v škole zrejme zatiaľ nezažili.

Ako sa zapojiť?

Prihlasovanie sa do dňa Zelených škôl bude čoskoro spustené na tejto stránke.

 • Zrealizovať na škole (v meste alebo obci) dňa 22.4.2015 zaujímavé podujatie alebo niekoľko praktických aktivít s tematikou ochrany životného prostredia a prírody. Môžete sa zapojiť, aj keď vaše aktivity máte naplánované na iný deň v týždni od 20. - 27.4. 2015. 
 • Aspoň časť z plánovaných aktivít by mala byť určená aj pre rodičov, širokú verejnosť, médiá a pod. Na tieto aktivity pošlite danej cieľovej skupine pozvánku vopred.

Tu nájdete niekoľko tipov na čo je potrebné myslieť pri organizovaní školských aktivít pre žiakov, verejnosť, médiá a pod.

Čo Vám ponúkame?

 • uverejnenie Vašej školy v celoslovenskej tlačovej správe pre médiá (súčasťou bude zoznam zapojených škôl a prehľad pripravovaných aktivít);
 • zverejnenie Vašej školy v zozname zapojených škôl na www.zelenaskola.sk;
 • konzultačnú pomoc - Váš konzultant a pracovníci kancelárie programu vám môžu pomôcť pri príprave vašich podujatí - stačí ak nás budete kontaktovať;
 • priestor na www.zelenaskola.sk - reportáže z Vašich aktivít, fotografie alebo návody na inšpiratívne aktivity môžete uverejňovať priamo vo Vašom profile školy;
 • letáky o programe Zelená škola v tlačenej forme;
 • prezentácia plagátov  na Dni Zeme.

Odmena pre najlepších

Tri najkreatívnejšie a najaktívnejšie školy, ktoré sa zapoja do celoslovenského Dňa Zelených škôl, získajú:

 • úhradu registračného poplatku programu Zelená škola na školský rok 2015/2016;
 • poukaz do Ekoobchodu Živica v hodnote 100,70 alebo 50 eur;
 • 5 bavlnených tašiek v biokvalite s logom programu Zelená škola;

Tri najzaujímavejšie doručené plagáty získajú:

 • na základe hlasovania zákazníkov IKEA zaujímavé odmeny od IKEA

Tri najzaujímavejšie aktivity v téme Neodpadni z odpadov získajú:

 • zaujímajú odmenu od Natur-pack

Podmienky:

 • prihlásenie sa do Dňa Zelených škôl (22.4.2015) už bolo na tento roku ukončené
 • realizácia inovatívnych a praktických aktivít, ktorých iniciátormi sú hlavne žiaci/študenti a ktoré majú reálny vplyv na zlepšenie životného prostredia školy a jej okolia, či pozitívne ovplyvnia konanie a aktívne zapoja školskú komunitu, rodičov a verejnosť. Nemalo by ísť o aktivity typu: klasické cvičenie na ochranu človeka a prírody, jednorazové čistenie odpadkov, had z PET fliaš, hrady z tetrapakov a pod.;
 • zaslanie záverečnej správy a fotiek z aktivít najneskôr do 15.5.2015 na e-mailovú adresu cesnakova@zivica.sk. Keďže záverečná správa obsahuje aj fotografie, ponúkame vám malú pomôcku, ako urobiť dobrú fotografiu

Ak sa chcete zúčastniť výstavy plagátov:

 • je potrebné sa prihlásiť do Dňa Zelených škôl prostredníctvom formulára;
 • doručiť plagát do 15.4.2015 na adresu: CEEV Živica, Vysoká 18, 811 06 Bratislava
 • upozorňujeme, že plagáty nebudeme posielať poštou späť. Zaslané plagáty sa stávajú súčasťou archívu Zelenej školy.

Výsledky budú zverejnené na www.zelenaskola.sk najneskôr do 1.6. 2015.

Na Vaše prípadné otázky odpovieme na: cesnakova@zivica.sk alebo tel. č.: 0917 353 532..