Aktivity programu

Medzi pravidelné aktivity pre školy zapojené v programy patrí:

Kancelária programu Zelená škola a Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica každoročne pozývajú školy, ktoré uspeli v programe Zelená škola, na slávnostnú certifikáciu, na ktorej im bude odovzdaný diplom a vlajka Zelenej školy. Najbližšia certifikácia sa uskutoční 5. októbra 2017 v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene.

Program Zelená škola už jedenásť rokov sleduje príbehy učiteľov, ktorým sa „zelená cesta“ stala životným poslaním.

Učiteľov, ktorí sú inšpiráciou pre svojich žiakov a okolie, pre ktorých nie je učenie len povolanie. Za túto inšpiráciu im chceme každoročne poďakovať. Program Zelená škola preto pre učiteľov zapojených do programu pripravuje podujatie Deň učiteľov s podtitulom Zo života Zelenej školy. Tohtoročné podujatie uskutočnilo 30. marca 2017 v Elektrárni Piešťany za účasti pedagógov zo všetkých kútov Slovenska.

 • Chceli by ste spropagovať Vašu školu?
 • Radi by ste priblížili rodičom a verejnosti praktické aktivity zamerané na ochranu životného prostredia?
 • Plánujete na Deň Zeme zaujímavé akcie?

Tak sa zapojte do celoslovenských Dní Zelených škôl, podujatia, ktoré organizujeme v týždni 23.- 27. apríla 2018 pri príležitosti Dňa Zeme.

Čo je cieľom?

Na jeden týždeň prepojiť a zaktivizovať školy zapojené do programu Zelená škola. Počas tohto týždňa by sa na škole mali uskutočniť niektoré z nižšie uvedených aktivít:

1.
Jedlá zmena - nová zelenoškolská téma potraviny, ktorá sa venuje zodpovednému stravovaniu, je od školského roku 2017/2018 novou prierezovou témou programu Zelená škola. Potraviny, ktoré kupujeme a konzumujeme, majú priamy dopad na klímu, využitie zdrojov, ako napríklad voda a pôda, schopnosť ľudí uživiť sa a viesť dôstojný život doma a za hranicami. Pre viac informácii si prečítajte príručku Prečo na zodpovednom stravovaní záleží.
2.
Záväzok pre Zem - žiaci/študenti, učitelia a nepedagogický personál si dajú záväzok voči Zemi. Záväzok odporúčame zvoliť podľa prioritnej témy, reálnych možností školy a doplniť ho vhodnými informačnými a motivačnými aktivitami.

Čo chceme dosiahnuť?

 • pomôcť propagácii škôl zapojených do programu, a tak podporiť ich aktivity – zviditeľniť praktické výsledky environmentálnej výchovy;
 • iniciovať zaujímavé podujatia po celom Slovensku a pozvať na ne rodičov, zástupcov samosprávy, médií a škôl z blízkeho okolia;
 • motivovať školskú a širšiu komunitu k ochrane životného prostredia a prírody;
 • podporiť spoluprácu medzi školou a komunitou – zapojiť jej členov do spoločných aktivít v prospech školy (žiakov) a zároveň zažiť, čo v škole zrejme zatiaľ nezažili.

Ako sa zapojiť

Prihlasovanie sa do Dní Zelených škôl sa začína 16. 3. 2018 bude ukončené 11. 4. 2018. Prihlásiť sa môžete vyplnením tohto registračného formulára.

 • Školy realizujú v škole (v meste alebo obci) v týždni 23. – 27. 4. 2018 zaujímavé podujatie alebo niekoľko praktických aktivít s tematikou ochrany životného prostredia a prírody.
 • Aspoň časť z plánovaných aktivít by mala byť určená aj pre rodičov, širokú verejnosť, médiá a pod. Na tieto aktivity pošlite danej cieľovej skupine pozvánku vopred.
Stiahnite si niekoľko tipov, na čo je potrebné myslieť pri organizovaní školských aktivít pre žiakov, verejnosť, médiá a pod.

Čo vám ponúkame?

 • uverejnenie vašej školy v celoslovenskej tlačovej správe pre médiá (súčasťou bude zoznam zapojených škôl a prehľad pripravovaných aktivít) – správa pre médiá odchádza týždeň pred realizáciou Dní Zelených škôl;
 • zverejnenie vašej školy v zozname zapojených škôl na www.zelenaskola.sk;
 • konzultačnú pomoc – váš regionálny koordinátor a pracovníci kancelárie programu vám môžu pomôcť pri príprave vašich podujatí – stačí, ak nás budete kontaktovať (oravec@zivica.sk);
 • reportáže z vašich aktivít, fotografie alebo návody na inšpiratívne aktivity budeme uverejňovať priamo na webe www.zelenaskola.sk a na www.facebook.com/zelena.skola
 • letáky o programe Zelená škola v tlačenej forme, ktoré vám prídu začiatkom apríla 2018 – môžete ich využiť už počas Dní Zelených škôl.

Odmena pre najlepších

Tri najkreatívnejšie a najaktívnejšíe školy, ktoré sa zapoja do celoslovenského týždňa Dní Zelených škôl, získajú úhradu registračného poplatku programu Zelená škola na školský rok 2017/2018, a to v dvoch kategóriách:

 • materské, špeciálne a neplnoorganizové základné školy
 • základné školy a stredné školy

Podmienky:

 • škola je aktívne zapojená v programe Zelená škola;
 • prihlásenie sa do Dní Zelených škôl (23. - 27. 4. 2018) prostredníctvom registračného formulára;
 • realizácia inovatívnych a praktických aktivít, ktorých iniciátormi sú hlavne žiaci/študenti a ktoré majú reálny vplyv na zlepšenie životného prostredia školy a jej okolia či pozitívne ovplyvnia konanie a aktívne zapoja školskú komunitu, rodičov a verejnosť. Ocenili by sme, keby sa škola vyhla aktivitám typu: klasické cvičenie na ochranu človeka a prírody, jednorazové čistenie odpadkov, had z PET fliaš, hrady z tetrapakov, odpadové výstavky, kŕmenie vtákov a pod.;
 • zaslanie záverečnej správy a fotiek z aktivít najneskôr do 11. 5. 2018 na e-mailovú adresu oravec@zivica.sk. Keďže záverečná správa obsahuje aj fotografie, ponúkame vám malú pomôcku, ako urobiť dobrú fotografiu.
Ako na správnu fotografiu
Záverečná správa z Dní Zelených škôl
Výsledky budú zverejnené na www.zelenaskola.sk najskôr 1. 6. 2017.
Na vaše prípadné otázky odpovieme na e-maili oravec@zivica.sk
alebo tel. č.: 0905 392 106 / 0949 651 515.

Projekt „Environmentálni experti “ v školskom roku 2017/2018 podporuje 20 základných škôl z celého Slovenska pri realizácií vlastných projektov. Po odbornom školení vo Vzdelávacom centre na Zaježovej v témach zodpovednej spotreby pedagógovia preniesli inšpirácie na svoje školy. Vzniklo tak 20 originálnych projektov na témy, ktoré obohatia vyučovanie nielen obsahom, ale tiež formou populárneho rovesníckeho vzdelávania. K tejto téme si môžete stiahnuť aj metodickú príručku Ako (sa) učia environmentálny experti.

Chcete vedieť, ako bolo na Pohode 2017?