Kontakty

Kancelária Zelenej školy

Tím Zelenej školy

Zuzana Gallayová

tel.: 0918 925 216

gallayova@zivica.sk

manažérka programu, regionálna koordinátorka pre región Zvolen

Absolvovala Fakultu ekológie a environmentalistiky (Technická univerzita vo Zvolene), kde následne začala učiť predmety Environmentálna výchova a Metódy environmentálnej výchovy. Pre kontakt s praxou absolvovala rôzne envirovýchovné kurzy Živice. V programe Zelená škola od roku 2004 dobrovoľníčka - konzultantka a hodnotiteľka, od 2019 členka tímu. Vidí zmysel vo výučbe, ktorá je prepojená s reálnym životom. 

Lesanka Blažencová

tel.: +421 915 221 474

blazencova@zivica.sk

členka tímu Zelenej školy

Absolvovala Fakultu ekológie a environmentalistiky vo Zvolene, popri štúdiu a mnoho rokov po ňom bola dobrovoľníčkou v Združení Slatinka. Od roku 2003 sa venuje environmentálnej výchove pre rôzne vekové skupiny, posledné roky aj maličkým deťom a mamičkám na materskej dovolenke. Pôdu prírodovedného múzea v roku 2020 vymenila za tím Zelenej školy. Chce prinášať novú energiu, nápady a spolupodieľať sa na učení vonku.  

 

Kvetoslava Rábelyová

tel.: 0917 353 532

rabelyova@zivica.sk

koordinátorka pre región Žilina

Po ukončení štúdia na Fakulte humanitných vied UMB v Banskej Bystrici pracovala ako stredoškolská učiteľka slovenského jazyka a literatúry. Neskôr študovala Montessori pedagogiku a spolupodieľala sa na vzniku Súkromnej materskej školy Montessori vo Zvolene, kde potom niekoľko rokov pracovala. Nakrátko si vyskúšala aj pozíciu pedagogickej asistentky na základnej škole. Od júla 2018 pracuje v tíme Zelenej školy.

Jarka Martinkovičová

tel.: +421 917 909 864

martinkovicova@zivica.sk

členka tímu Zelenej školy

Absolvovala Fakultu environmentálnej a výrobnej techniky na TU vo Zvolene. Pracovala ako konzultant legislatívy v životnom prostredí pre firmy, so zameraním hlavne na odpady. V programe Zelená škola pôsobí od roku 2016 ako dobrovoľníčka (konzultantka, hodnotiteľka) a od septembra 2020 ako členka tímu. Voľný čas rada trávi aktívne s rodinou alebo relaxuje pri dobrej knihe a šálke kávy. 

Miroslava Sliacka

tel.: 0905 391 534

sliacka@zivica.sk

členka tímu Zelenej školy

Vyštudovala Fakultu ekológie a enviromentalistiky na TU vo Zvolene v odbore Krajinné inžinierstvo a tvorba krajiny. V CEEV Živica pôsobí od júna 2018 ako regionálna koordinátorka Zelenej školy. Miluje prírodu, turistiku, ticho, kávu, dážď a poéziu na papieri aj v obrazoch. Vo voľnom čase sa venuje fotografovaniu, písaniu blogov o umení a s umelcami a príprave vernisáží. V živote je pre ňu najdôležitejšia tolerancia a kritické myslenie.