Kontakty

Kancelária Zelenej školy

Tím Zelenej školy

Zuzana Gallayová

tel.: 0918 925 216

gallayova@zivica.sk

manažérka programu, regionálna koordinátorka pre región Zvolen

Absolvovala Fakultu ekológie a environmentalistiky (Technická univerzita vo Zvolene), kde následne začala učiť predmety Environmentálna výchova a Metódy environmentálnej výchovy. Pre kontakt s praxou absolvovala rôzne envirovýchovné kurzy Živice. V programe Zelená škola od roku 2004 dobrovoľníčka - konzultantka a hodnotiteľka, od 2019 členka tímu. Vidí zmysel vo výučbe, ktorá je prepojená s reálnym životom. Aj preto pracuje na Zelenej škole a je členkou tímu vzdelávacieho programu Sokratov inštitút.

Zuzana Labašová

tel.: 0905 954 878

labasova@zivica.sk

regionálna koordinátorka pre región Bratislava, koordinátorka projektu Elektroodpad-dopad 3

Vyštudovala psychológiu na FiF UK a Hunter College, CUNY, New York. Na Živici pracuje od roku 2007. V minulosti organizovala festival Dych Zeme a konferenciu Prirodzená starostlivosť o dieťa. Neskôr sa zamerala na spotrebiteľské témy a to, ako produkcia a likvidácia predmetov našej každodennej spotreby ovplyvňuje nás, naše prostredie aj ľudí a živočíchov na celom svete. Momentálne má na starosti projekty globálneho vzdelávania a workshopy výroby domácej kozmetiky a čistiacich prostriedkov.

 

Kvetoslava Rábelyová

tel.: 0917 353 532

rabelyova@zivica.sk

koordinátorka pre región Žilina

Po ukončení štúdia na Fakulte humanitných vied UMB v Banskej Bystrici pracovala ako stredoškolská učiteľka slovenského jazyka a literatúry. Neskôr študovala Montessori pedagogiku a spolupodieľala sa na vzniku Súkromnej materskej školy Montessori vo Zvolene, kde potom niekoľko rokov pracovala. Nakrátko si vyskúšala aj pozíciu pedagogickej asistentky na základnej škole. Od júla 2018 pracuje v tíme Zelenej školy.

Miroslava Sliacka

tel.: 0905 391 534

sliacka@zivica.sk

regionálna koordinátorka pre región Košice

Vyštudovala Fakultu ekológie a enviromentalistiky na TU vo Zvolene v odbore Krajinné inžinierstvo a tvorba krajiny. V CEEV Živica pôsobí od júna 2018 ako regionálna koordinátorka Zelenej školy. Miluje prírodu, turistiku, ticho, kávu, dážď a poéziu na papieri aj v obrazoch. Vo voľnom čase sa venuje fotografovaniu, písaniu blogov o umení a s umelcami a príprave vernisáží. V živote je pre ňu najdôležitejšia tolerancia a kritické myslenie.