Metodika 7 krokov

Metodika 7 krokov je jednoduchým, no účinným nástrojom k tomu, aby sa aj na vašej škole udiali pozitívne zmeny – zmeny nielen v oblasti životného prostredia, ale aj vzájomných vzťahov, spolupráce a celkovej atmosféry na škole. Tieto kroky realizuje škola postupne počas celého certifikačného obdobia.

7 krokov Zelenej školy

1.

Kolégium Zelenej Školy

Získajte priateľov

Kolégium Zelenej školy je akčná skupina programu na škole. Sú to motivovaní ľudia zo školy a jej okolia, ktorí majú chuť rozhodovať o tom, ako bude vyzerať ich škola, zažívať nové veci a získavať cenné skúsenosti. Hlavnú rolu v kolégiu Zelenej školy majú žiaci a študenti, s ktorými úzko spolupracujú učitelia, nepedagogický personál, rodičia a zástupcovia obce či miestnych organizácií.

2.

Environmentálny audit školy

Zistite, ako je na tom vaša škola

Environmentálny audit skúma vplyv školy na životné prostredie. Zistíte spoločne, ako je na tom vaša škola, a ukážete to všetkým. Viete, koľko na škole miniete vody alebo vyprodukujete odpadu? Pomocou environmentálneho auditu budete vedieť, ako je na tom škola vo vybranej téme a získate cenné poznatky, ktoré využijete nielen na vyučovaní, ale aj na zmenu súčasného stavu. Pracovné listy environmentálneho auditu sú dostupné v časti Materiály programu.

3.

Environmentálny akčný plán

Zoraďte si vaše nápady

Máte aj vďaka environmentálnemu auditu nápady, ako by mohla vyzerať vaša škola? Spíšte si ich a rozhodnite sa, ktoré z nich viete premeniť na skutočnosť. Enviromentálny akčný plán je pomôcka, ktorá vám pomôže ísť za vašimi cieľmi a ostať na vami vytýčenej ceste. Je to plán praktických krokov a vzdelávacích aktivít, za ktoré sú zodpovední najmä žiaci a prebiehajú v spolupráci s celou školskou komunitou. Tieto aktivity idú do hĺbky v jednej zo siedmich prioritných tém programu.

4.

Monitoring a hodnotenie

Zhodnoťte, ako vám to na škole ide

Hodnotenie a monitoring je priebežné sledovanie toho, ako vám na škole ide plnenie aktivít z akčného plánu. Budete sa tešiť, keď vďaka monitoringu zistíte, že vám všetko vychádza tak, ako ste to plánovali. Prínosné ale bude aj to, ak zistíte, že sa vám niečo nedarí – vďaka pravidelnému vyhodnocovaniu aktivít nájdete chybu včas a budete ju tak môcť upraviť, aby všetko klapalo ako hodinky.

5.

Proenvironmentálna výučba

Zaujmite ostatných

Proenvironmentálna výučba prenáša témy týkajúce sa životného prostredia zaujímavou formou do vyučovania. Ak chceme do vyučovania vniesť nové nápady, nechajme žiakov učiť sa navzájom. Výučba je v Zelenej škole prepojená s praktickými činmi, a tak sa environmentálne témy stávajú súčasťou bežného života. Environmentálne smerovania školy je zároveň zakomponované aj v školskom vzdelávacom programe.

6.

Informovanie a zapojenie komunity

Zaktivizujte okolie

Informovanie a zapojenie komunity znamená, že o aktivitách na škole informujete nielen rodinu, ale aj priateľov či okolie školy. K tomuto účelu sa dajú využiť nástenky, školský časopis alebo internetová stránka školy. Najlepšie sa školy zviditeľnia, ak zorganizujú výstavu, deň otvorených dverí alebo napíšu do miestneho či regionálneho média. Ak nechcete byť na svojej ceste sami, zavolajte si na pomoc priateľov – informovanie môže škole pomôcť pri nadväzovaní spolupráce s rodičmi či možnými podporovateľmi.

7.

Ekokódex

Zakreslite vaše hodnoty

Ekokódex je umelecké znázornenie hodnôt vašej školy. Ide o spoločné vyznanie hodnôt a návod k ohľaduplnému správaniu sa k životnému prostrediu pre každého, kto navštevuje školu.

Chcete, aby sa aj vaša škola stala súčasťou zmien?

Prihlasovanie do ročníka 2021/2022 bude otvorené 22. 4. 2021.