Tím

​Nielen vo svojej práci, ale aj v bežnom živote sa snažíme žiť podľa myšlienok a názorov, ktoré sprostredkúvame iným. Konečné odpovede ani riešenia neponúkame. Snažíme sa skôr pomôcť nájsť odpovede v každom z nás. Na sebe skúšame, že najťažšou vecou je prekonať samých seba. 

"Pre ľudí, ktorí dokážu vnímať, chcú rozumieť a vedia konať" 

 

Miroslava Piláriková, koordinátorka programu Zelená škola, regionálna koordinátorka pre Žilinu

Ukončila bakalárske štúdium na Fakulte ekológie a environmentalistiky, odbor Filozofia a teória ekologizácie (ekofilozofia) a následne inžiniersky stupeň na odbore Ekológia a ochrana biodiverzity. Popri štúdiu sa najprv len voľnočasovo venovala programu Zelená škola. Od februára 2011 je súčasťou tímu Zelenej školy, kde sa venuje hlavne spolupráci so školami a konzultantmi programu. Po dlhých pracovných dňoch si vie oddýchnuť hlavne pri varení, na dobrom koncerte, či pri prechádzke so psom. Školám rada pomáha pri vymýšľaní aktivít do akčného plánu, pri motivácii a spolupráci, ale aj ako "bútľavá vŕba" pri iných problémoch.


E-mail: pilarikova@zivica.sk, Mobil: 0917 909 864

 

Katarína Lepešková, členka tímu Zelenej školy, regionálna koordinátorka pre Zvolen

Ukončila som inžinierske štúdium na fakulte ekológie a environmentalistiky v odbore Ekológia a ochrana biodiverzity. Už počas štúdia som sa voľnočasovo venovala programu Zelená škola a učila som (a tiež stále učím) Holistickú environmentálnu výchovu na Súkromnej základnej škole Zaježová. Od septembra 2011 pôsobím v CEEV Živica ako členka tímu Zelenej školy. Svoj voľný čas trávim v prírode a to všetkými možnými spôsobmi od horskej turistiky, cez beh až po dlhé prechádzky. Z prírody tiež získavam množstvo inšpirácií, ktoré využívam pri rôznych technikách tvorivých prác. Školám rada pomáha so všetkými problémami, no najradšej ponúkam rôzne inšpirácie do akčných plánov či výučbových programov.


E-mail: lepeskova@zivica.sk, Mobil: 0917 35 35 32

 

František Halás, člen tímu Zelenej školy, regionálny koordinátor pre Bratislavu

Vyštudoval som andragogiku na Komenského univerzite v Bratislave, kde som popri štúdiu spolupracoval s viacerými neziskovými organizáciami. Svoj vzťah k prírode som od mala rozvíjal v Slovenskom skautingu, niekoľko rokov som viedol skautský oddiel a tiež som ako prvý na Slovensku získal ocenenie Orlí skaut. V Živici sa venujem Zelenej škole. Voľný čas rád trávim na bicykli alebo s fotoaparátom v ruke... 


E-mail: halas@zivica.sk, Mobil: 0915 221 474

 

Jana Udvardiová, členka tímu programu Zelená škola

 

Vyštudovala som ekológiu a ochranu biodiverzity na Fakulte ekológie a environmentalistiky vo Zvolene, zároveň som ukončila doplnkové pedagogické štúdium. Na Živici som pôsobila počas štúdia tri roky ako dobrovoľníčka - konzultantka pre školy v programe Zelená škola. Neskôr som sa venovala projektu Lokálnej meny živec vo Zvolene a dnes už som členkou tímu Zelenej školy. Baví ma práca s deťmi, hudba (spev, hra na gitare), prechádzky so psíkom. Tiež sa venujem výrobe úžitkových a dekoračných predmetov. 


E-mail: udvardiova@zivica.sk, Mobil: 0905 391 534 

 

Dorota Martincová, členka tímu programu Zelená škola, manažérka projektu Jedlá zmena

 

Vyštudovala som politológiu na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB. Po škole som dobrovoľníčila v oblasti komunitného rozvoja, kde som sa postupne profesionalizovala a začala pôsobiť ako pracovníčka pre komunitný rozvoj Mesta Banská Bystrica. V rámci tejto práce som manažovala množstvo projektov s environmentálnym a ľudskoprávnym  rozmerom. Venujem sa tiež facilitácii, participatívnemu urbanizmu, komunitnému umeniu a rozprávaniu príbehov. V CEEV Živica pracujem od novembra 2015 ako členka tímu programu Zelená škola a pracuje ako manažérka projektu Jedlá zmena.

 

E-mail: martincova@zivica.sk, Mobil: 0915 851 972

 

Juraj Oravec, člen tímu programu Zelená škola

 

Študoval Sociálnu prácu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, so zameraním na prácu s mládežou.

Počas štúdia aj po jeho ukončení pracoval v oblasti kultúry ako promotér, produkčný a projektový manager, fundraiser.

Je certifikovaným manažerom dobrovoľníkov a od novembra 2016 je členom projektového tímu Zelenej školy.

Vo voľnom čase sa rád venuje hudbe, rodine a svojmu psovi.

 

E-mail: oravec@zivica.sk, Mobil: 0905 392 106

 

Kristína Benešová, regionálna koordinátorka pre Košice

Vyštudovala som francúzštinu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Žijem na Liptove, kde sa s manželom venujeme pestovaniu byliniek. Venujem sa tiež environmentálnej výchove a aktivitám pre deti vo viacerých mimovládnych organizáciách. Mám rada prácu s deťmi, pretože oni veria v svoje sny, veria že zmenia svet. Program Zelená škola im dáva inšpirácie a pomocnú ruku. Som rada, že som jeho súčasťou. Vediem deti k láske ku všetkému, čo nás obklopuje, pretože ľudia chránia to, čo milujú.

 

E-mail: kristina.benes@gmail.com, mobil: 0948 509 151