Tím

Nielen vo svojej práci, ale aj v bežnom živote sa snažíme žiť podľa myšlienok a názorov, ktoré sprostredkúvame iným. Konečné odpovede ani riešenia neponúkame. Snažíme sa skôr pomôcť nájsť odpovede v každom z nás. Na sebe skúšame, že najťažšou vecou je prekonať samých seba. 

"Pre ľudí, ktorí dokážu vnímať, chcú rozumieť a vedia konať" 
   

Miroslava Piláriková, koordinátorka programu Zelená škola, regionálna koordinátorka pre  Žilinu

Ukončila bakalárske štúdium na Fakulte ekológie a environmentalistiky, odbor Filozofia a teória ekologizácie (ekofilozofia) a následne inžiniersky stupeň na odbore Ekológia a ochrana biodiverzity. Popri štúdiu sa najprv len voľnočasovo venovala programu Zelená škola. Od februára 2011 je súčasťou tímu Zelenej školy, kde sa venuje hlavne spolupráci so školami a konzultantmi programu. Po dlhých pracovných dňoch si vie oddýchnuť hlavne pri varení, na dobrom koncerte, či pri prechádzke so psom. Školám rada pomáha pri vymýšľaní aktivít do akčného plánu, pri motivácii a spolupráci, ale aj ako "bútľavá vŕba" pri iných problémoch.

E-mail: pilarikova@zivica.sk, Mobil: 0917 909 864

 

Katarína Cesnaková, členka tímu Zelenej školy, regionálna koordinátorka pre Zvolen

Ukončila som inžinierske štúdium na fakulte ekológie a environmentalistiky v odbore Ekológia a ochrana biodiverzity. Už počas štúdia som sa voľnočasovo venovala programu Zelená škola a učila som (a tiež stále učím) Holistickú environmentálnu výchovu na Súkromnej základnej škole Zaježová. Od septembra 2011 pôsobím v CEEV Živica ako členka tímu Zelenej školy. Svoj voľný čas trávim v prírode a to všetkými možnými spôsobmi od horskej turistiky, cez beh až po dlhé prechádzky. Z prírody tiež získavam množstvo inšpirácií, ktoré využívam pri rôznych technikách tvorivých prác. Školám rada pomáha so všetkými problémami, no najradšej ponúkam rôzne inšpirácie do akčných plánov či výučbových programov.

E-mail: cesnakova@zivica.sk, Mobil: 0917 35 35 32

 

Jana Martinová, členka tímu Zelenej školy, regionálna koordinátorka pre Bratislavu

Vyštudovala som odbor Fyzická geografia a geoekológia na Prírodovedeckej fakulte UK, kde som si spravila aj Doplnkové pedagogické štúdium. V Živici pracujem od roku 2011 najskôr ako koordinátorka projektu Eko-mapa. V programe Zelená škola pôsobím od marca 2013 ako členka tímu, konzultantka a som regionálna koordinátorka pre Bratislavu. Na mojej práci oceňujem prácu so zaujímavými skupinami ľudí a rada pre nich hľadám čo najlepšie riešenia. Voľný čas rada trávim v prírode, záhrade, na bicykli, pri knihe a s blízkymi ľuďmi. 

E-mail: martinova@zivica.sk, Mobil: 0915 221 474

 

Michaela Zbončáková, členka tímu programu Zelená škola

Skončila bakalársky stupeň v odbore Stráž prírody, po ktorom si dokončila inžinierske vzdelanie na Technickej univerzite vo Zvolene v odbore Ekológia a ochrana biodiverzity. Po ukončení školy pracovala ako lektorka environmentálnej výchovy a školiteľka v neformálnom vzdelávaní, a zároveň spolupracovala so Živicou ako dobrovoľníčka - konzultantka v programe Zelená škola. Od februára 2015 sa stala členkou tímu Zelenej školy a pracovala ako manažérka projektu Jedlá zmena.
E-mail: novisedlakova@zivica.sk, Mobil: 0915 851 972

Dorota Martincová, členka tímu programu Zelená škola, manažérka projektu Jedlá zmena

Vyštudovala som politológiu na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB. Po škole som dobrovoľníčila v oblasti komunitného rozvoja, kde som sa postupne profesionalizovala a začala pôsobiť ako pracovníčka pre komunitný rozvoj Mesta Banská Bystrica. V rámci tejto práce som manažovala množstvo projektov s environmentálnym a ľudskoprávnym  rozmerom. Venujem sa tiež facilitácii, participatívnemu urbanizmu, komunitnému umeniu a rozprávaniu príbehov. V CEEV Živica pracujem od novembra 2015 ako členka tímu programu Zelená škola a pracuje ako manažérka projektu Jedlá zmena.

E-mail: martincova@zivica.sk, Mobil: 0905 392 106

Paulína Urdová, regionálna koordinátorka pre Košice

Študovala som Rádiotechniku na TU KE. Na škole naučená logika a spájanie jednotlivých súčiastok do fungujúceho celku (napr. rádiostanice) mi umožnilo lepšie pochopiť širšie súvislosti napr. pri kompostovaní, dôvody pre minimalizáciu odpadu a iné environmentálne vzťahy. Vážim si pôdu ako drahocenný základ, z ktorého pochádzajú všetky potraviny. V súčasnosti som aj regionálna koordinátorka pre Košice. Otváram srdcia, motivujem, inšpirujem, aby som po Zemi mohla kráčať spolu s vami.

E-mail: paulina.urdova@gmail.com, Mobil: 0902 227 258