Konzultanti

„Na svete je jedna reč, ktorej všetci rozumejú. Je to jazyk nadšenia, vecí urobených s láskou a chuťou, túžbou dosiahnuť to, o čom snívame alebo čomu veríme“.
                                                                          Paulo Coehlo

Bratislava a okolie

   

Petra Ďurišová, konzultantka programu Zelená škola

Vyštudovala som environmentalistiku na Prírodovedeckej fakulte UK, kde som neskôr absolvovala aj doplnkové pedagogické štúdium. Rok som učila na strednej škole ekológiu a chémiu ako externistka. Pracujem v Centre environmentálnej a etickej výchovy Živica ako projektová manažérka a ekoporadkyňa. Po práci sa venujem rodine a záhrade. Najradšej čítam a snívam :-) Školám veľmi rada pomáham pri zdolávaní administratívnych nástrah Zelenej školy a ešte radšej ich navštevujem.

E-mail: durisova@zivica.sk, Mobil: 0908 489 951

 

Štefan Baranovič, konzultant programu Zelená škola

Vyštudoval som strednú elektrotechnickú školu a vysokú školu poľnohospodársku - odbor Manažment živočíšnej výroby. Vo voľnom čase sa venujem najradšej detským táborom, ale keďže to ide len v lete, tak počas roka sa venujem čítaniu, gitare, písaniu básní,... mám veľa záujmov. Pracujem v ZOO Košice ako ošetrovateľ. Rád vymýšľam akékoľvek programy na rôzne akcie a som dobrý v improvizácii. Preto rád pomôžem pri vymýšľaní aktivít EAP a rád sa zúčastním aj pri realizácii.

E-mail: stefan.baranovic@plusko.net, Mobil: 0908 807 674

 

Barbora Šedová

 Vyštudovala som environmentálnu a rozvojovú ekonómiu na Tilburgskej univerzite v Holandsku. Dnes pracujem na MŽP SR ako environmentálna ekonómka.  Do projektu Zelená škola som sa zapojila v roku 2013 ako konzultantka. Projekt ma zaujal, keďže sa zameriava na pozdvihnutie environmentálneho povedomia a jeho uvedenia do praxe. Verím, že práve vzdelávaním detí v oblasti životného prostredia sa v tomto smere môžme posunúť ďalej.
E-mail: barborasedova@gmail.com
 

Zuzana Kiripolská, konzultantka programu Zelená škola

Vyštudovala som environmentálnu ekológiu a v súčasnosti si dokončujem doplňujúce pedagogické štúdium na UKF v Nitre. Ešte počas štúdia som sa začala venovať aktívnej ochrane prírody a environmentálnej výchove detí. V rámci týchto aktivít sme spolu s priateľmi založili Občianske združenie Campanula, v ktorom koordinujem projekty zamerané na ochranu prírody, kultúrne podujatia a samozrejme environmentálnu výchovu.
V súčasnosti rozbiehame v rámci združenia Lesnú škôlku/klub, v ktorom sa venujeme vzdelávaniu a výchove detí v objatí prírody. Popritom spolupracujeme s ďalšou materskou školou a základnou školou, pretože vytváranie sietí a výmena informácií je dôležitá vec.
Vo voľnom čase rada experimentujem s ekozáhradkami všade kde mi to je dovolené. Snažím sa zdokonaľovať v spracovaní rastlín a plodín čo nám príroda ponúka do rôznych podôb a využití. Rada čítam knihy zamerané na rozvíjanie poznania.
V rámci programu Zelená škola sa veľmi teším na spoluprácu so školami. Hlavne na realizáciu rôznych eko aktivít, ktorých sa budem snažiť byť súčasťou či už fyzicky alebo psychicky. Rada sa podieľam na príprave a realizácii rôznych projektov, preto dúfam že budem i v tomto školám nápomocná.

E-mail: z.kiripolska@gmail.com, Mobil: 0908 588 414

 

Daša Struhárová

Ak všetko pôjde podľa plánu, tento akademický rok ukončím svoje štúdium na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity na magisterskom stupni. Vo voľnom čase sa venujem príprave projektov pre rozvoj miestnej komunity a zachovanie jej kultúrneho a prírodného bohatstva. Rada by som využila svoje vedomosti a znalosti v prospech hodnotných aktivít ako je program Zelenej školy. Som presvedčená, že vzdelávanie mládeže v environmentálnej oblasti je veľmi dôležité a jeho dopad budeme môcť sledovať každý deň na správaní nie len detí, ale aj ich rodičov. Preto držím palce všetkým pani učiteľkám a učiteľom a budem sa snažiť byť pre Vás oporou pri zdolávaní tejto výzvy.

E-mail: struharova.dasa@gmail.com

 

Jana Koťková, konzultantka programu Zelená škola

Vyštudovala som odbor Fyzická geografia a geoekológia na Prírodovedeckej fakulte UK a pedagogické štúdium.V Centre environmentálnej a etickej výchovy Živica pracujem od roku 2011 najmä ako koordinátorka projektu Eko-mapa. V programe Zelená škola pôsobím od marca 2013 ako členka tímu, konzultantka a zastupujem regionálne centrum Bratislava. Na mojej práci oceňujem prácu so zaujímavými skupinami ľudí a rada pre nich hľadám čo najlepšie riešenia. Voľný čas rada trávim v prírode, záhrade, na bicykli, pri knihe a s blízkymi ľuďmi. 

E-mail: kotkova@zivica.sk, Mobil: 0915 221 474

 

Michal Tomek

Vyštudoval som Manažment a ekonomické znalectvo. Odbor, ktorý som vo svojom dospelom živote zatiaľ neuplatnil. Dostal som sa do celkom inej oblasti, a síce na oddelenie ľudských zdrojov. Po práci rád čítam – knihy aj blogy.  V poslednom čase o tom aj píšem pre blog.upbook.sk. Okrem toho sa zaujímam o výtvory ľudskej kreativity, rád počúvam Pink Floyd a Hiromi a pozerám obrazy Johna Frenzene. Počas leta som sa zapojil do projektu Mobilnej záhrady na Sasinkovej ulici. S priateľmi si rád zájdem do divadla. Chcel by som v živote uplatniť výrok, že „robím to, čo ma baví, a tak nemusím nikdy ísť do práce“. Rád by som sa v budúcnosti pozrel na Nový Zéland do Hobbit town a zúčastnil sa kurzu o káve. Veľmi rád cestujem. V Zelenej škole som úplným nováčikom, takže ma čaká dlhá cesta naberania vedomostí a skúseností. 

E-mail: misho.tomek@gmail.com

 

 

Jana Menkynová, konzultantka programu Zelená škola

Absolventka Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, odbor environmentalistika. Popri štúdiu sa 3 roky venovala lektorskej činnosti pre DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie, kde v súčasnosti pôsobí ako koordinátorka environmentálnej výchovy, pripravuje ekovýchovné vzdelávacie programy, semináre, pomôcky a metodické príručky pre učiteľov. Teší ju nielen práca s deťmi, ale aj s verejnosťou. Voľný čas trávi rada s blízkymi v prírode, najlepšie v bežeckom móde :-). Školám rada pomáha pri navrhovaní aktivít a ochotne rieši ťažkosti, ktoré sa vyskytnú.

E-mail: jankamenka@gmail.com, Mobil: 0918 700 272

 

Jana Miklasová, konzultantka programu Zelená škola

Volám sa Jana Miklasová, vyštudovala som Prirodovedeckú fakultu UK v Bratislave, odbor hydrogeologia a inžinierska geologia. Momentálne pracujem na Ministerstve životneho prostredia, odbor environmentálneho hodnotenia, kde som nastúpila po materkej dovolenke. Administratívnu činnosť rada kompenzujem tvorivými prácami najmä s deťmi, nielen s vlastnými a hlavne pobytom na čerstvom vzduchu. V programe Zelená škola som druhý rok. Rada by som bola napomocná školám pri vytváraní akčných plánov a plnení ostatných krokov programu.

E-mail: jmiklasova@gmail.com, Mobil: 0903 23 56 56

 

 

Barbora Slabeciusová

Na Fakulte architektúry STU v Bratislave som ukončila odbor Záhradná a krajinná architektúra, ktorý som si vybrala pretože spája prírodu a umenie - veci, ktoré mám veľmi rada. Popri tvorbe záhrad som sa rozhodla rozšíriť svoje vedomosti a v súčasnosti študujem na Prírodovedeckej fakulte UK ako doktorandka. Mám rada turistiku v akomkoľvek počasí, rada cestujem, športujem a čítam. Práca v programe Zelená škola znamená pre mňa cenné skúsenosti a obohacujúce stretnutia s rôznymi ľuďmi. Verím, že do programu prispejem aj ja svojou troškou a školám pomôžem so všetkými ich starosťami a radosťami.

E-mail: bslabe@gmail.com

 

Ivica Just

Vyštudovala som matematicko fyzikálnu a filozofickú fakultu UK v Bratislave a momentálne pracujem ako výskumník v oblasti zobrazovania v medicíne. Môj záujem o rastliny, zvieratá a prírodu sa premenil nielen na byt a balkón plný zelene, ale spolu s večným hľadaním zmyslu čohokoľvek ma priviedol k ekologickým témam. Baví ma rozširovať si vedomosti v tejto oblasti a hľadať spôsoby, ako ekologizovať svoje činnosti a vôbec bežný každodenný život. Zelenú školu považujem za krásny spôsob ako spoločne so žiakmi vymýšľať, vytvárať a zdieľať riešenia pri hľadaní čo najzelenšej cesty a zodpovedného spôsobu života, a preto sa veľmi teším na príležitosť podporovať a asistovať školám pri napĺňaní tohto cieľa.

E-mail: ivica.just@gmail.com

 

Diana Hajduchová

Popri štúdiu masmediálnej komunikácie som sa aktívne venovala a stále venujem ochrane prírody. Po škole som pôsobila v súkromnom a neziskovom sektore v oblasti európskych projektov a dobrovoľníctva. Zúčastnila som sa viacerých enviromentálnych dobrovoľníckych projektov na Slovensku aj v zahraničí. Získané skúsenosti a potreba pomôcť svojou troškou k zmene a ochrane životného prostredia ma zaviedli k Zelenej škole. Na tomto programe sa mi páči jeho ucelená štruktúra, ktorá je systematická a zároveň rozvíja tvorivosť . Avšak za najdôležitejšie považujem podporiť na školách pocit spoluzodpovednosti za dianie na Zemi. Vo voľnom čase rada chodím do prírody, venujem sa permakultúre a prírodným záhradám, zaujímam sa o liečivé účinky rastlín a stromov, teším sa z dobrých a kvalitných čajov, čítam, vzdelávam sa, tancujem. Môžete sa na mňa obrátiť pri plánovaní a realizácií všetkých krokov programu Zelenej školy, s radosťou pomôžem a poradím.

E-mail: hajduchova.diana@gmail.com

 

Jana Brezovanová

Bakalárske štúdium som ukončila na Materiálovo-technologickej fakulte so sídlom v Trnave v odbore Inžinierstvo životného prostredia a následne inžiniersky stupeň v odbore Integrovaná bezpečnosť. Od ukončenia štúdia sa na plný úväzok venujem svojmu malému synovi, popri ňom dvom dospievajúcim chalanom a manželovi. Doposiaľ som pracovala v bankovom sektore, kde som získala veľa skúseností v oblasti práce s ľuďmi. Od minulého roka realizujem ako dobrovoľníčka aktivity pre základnú školu.Stala som sa spoluzakladateľkou občianskeho združenia PAPILIO ALIS – Inštitút rozvoja osobnosti, ktoré sa zameriava okrem rozvoja osobnosti a zdravého životného štýlu aj na výchovu k zodpovednému prístupu v oblasti životného prostredia. Napriek tomu, že ako konzultantka v programe Zelená škola začínam, ponúkam tvorivý prístup k riešeniu problémov, ochotu, kreativitu, organizačné schopnosti a zmysel pre zodpovednosť. Teším sa na spoluprácu a verím, že prinesie pozitíva viacerým stranám.

E-mail: jana.brezovanova@gmail.com

 

Miroslav Lacko

Vyštudoval som Bc. stupeň na Filozofickej fakulte v Trnave v odbore filozofia a potom som si povedal, že budem prospešnejší, keď filozofovanie ešte s niečím prepojím a tak som si Mgr. stupeň dorobil na Fakulte sociálních studií Masarykovej univerzity v Brne v odbore Environmentální studia (program Humanitná environmentalistika). V súčasnosti pracujem a venujem sa viacerým aktivitám ako projektový manažér v Centre pre filantropiu. Pomáham občianskemu združeniu OKRAJ, ktoré sa venuje pomoci zdravotne postihnutým ľuďom bez domova. Som vyškolený ako školiteľ pre mladých vedúcich v rámci projektu KomPrax, ktorý realizuje Iuventa. Mám rád hudbu, hrám na bicie, tlačím zo seba aj spev, ale ešte to nie je ono. Rád mám dobrý film a seriály, keď mám čas, prečítam si aj zaujímavú knihu. Obľubujem turistiku, ideálne vysokohorskú, ale aj dobrá prechádzka kdekoľvek do prírody nikdy nie je zlá. Som rád, že som súčasťou programu Zelená škola, lebo mi dáva možnosť realizovať sa v odbore, ktorý som študoval a rovnako vrátiť sa späť do školy. Akejkoľvek. (Ale som tu nový, buďte na mňa, prosím, dobrí :)"

E-mail: phures@gmail.com

 

Košice a okolie

   

Paulína Urdová, konzultantka programu Zelená škola

Študovala som Rádiotechniku na TU KE. V tom čase som prechodila takmer všetky pohoria na Slovensku, nazrela do tajomných slovenských jaskýň. Na škole naučená logika a spájanie jednotlivých súčiastok do fungujúceho celku (napr. rádiostanice) mi umožnilo lepšie pochopiť širšie súvislosti napr. pri kompostovaní, dôvody pre minimalizáciu odpadu a iné environmentálne vzťahy. Vážim si pôdu ako drahocenný základ, z ktorého pochádzajú všetky potraviny. Šprtaním sa v rôznych „alternatívnych“ vedách som dospela k poznaniu, že Zelená škola je program ako stvorený pre moje pôsobenie na Zemi. Otváram srdcia, motivujem, inšpirujem, aby som po Zemi mohla kráčať spolu s vami.

E-mail: paulina.urdova@gmail.com, Mobil: 0902 227 258

 

Mária Gramatová, konzultantka programu Zelená škola

Vyštudovala som Organickú chémiu na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Po doplňujúcom pedagogickom štúdiu som pracovala na UVL a potom na SAV v Košiciach. To už sme sa aj s rodinou rozhodli pre odchod z veľkomesta a odišli sme žiť život v lone prírody. Venujem sa permakultúrnemu pestovaniu plodín, vegánskej kuchyni, výchove dvoch školopovinných detí, ekologickej osvete v obci a v programe Zelená škola som ako konzultantka už druhú jeseň. Školám rada pomáham pri zdokonaľovaní akčných plánov, rada ich navštevujem a pomáham praktickými radami získanými vlastnými skúsenosťami.

E-mail: gramatovamary@gmail.com, Mobil: 0908072625

 

Marta Hrešová, konzultantka programu Zelená škola

Volám sa Marta Hrešová. Študovala som na Fakulte ekológie a environmentalistiky vo Zvolene. Ochrana prírody je moja záľuba a už zopár rôčkov aj práca, keďže sa venujem environmentálnej výchove v ŠOP SR. Skoro všetok voľný čas trávim s rodinkou a ten zvyšok mi zaberie fotografovanie, potulky prírodou, práca v záhrade a starostlivosť o zvieratká, ktoré ma sprevádzajú od malička.
Program Zelená škola ma oslovil, hlavne kvôli myšlienke spájať ľudí a komunity, spraviť svet zelenší a som rada, že aj ja môžem svojou troškou prispieť k naplneniu tohto cieľa.

E-mail: 0903 055 256, Mobil: szopkpo@post.sk

 

Alexandra Jakubišinová, konzultantka programu Zelená škola

Ukončila som štúdium na Technickej Univerzite vo Zvolene - odbor Ekológia a ochrana biodiverzity. Pre tento odbor nemusela som sa dlho rozhodovať, pretože rada trávim svoj voľný čas v prírode, zaujíma ma všetko čo sa v nej deje a vie ma stále niečím novým inšpirovať. Momentálne praxujem v ekologickom vzdelávacom centre SOSNA. Myšlienka programu Zelená škola aktívne realizovať environmentálnu výchovu ma veľmi zaujala, a preto som sa rozhodla tento rok zapojiť aj ja. Pre školy dúfam, že budem nápomocná pri akýchkoľvek otázkach.

E-mail: alexandra.j@centrum.sk, Mobil: 0918 678 369

 

Zuzana Királyová, konzultantka programu Zelená škola

Ukončila magisterské štúdium na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach, učiteľský odbor MAT - BIO. Má 17 ročnú prax v školstve, prevažne na základnej škole a dlhoročnú prax s prácou s deťmi pri rôzmych voľnočasových aktivitách.Zaujíma sa o alternatívnu pedagogiku a alternatívny životný štýl. Vo voľnom čase rada tvorí rukami, venuje sa lektorovaniu tvorivých dielní a ekovýchovných výučbových programov. Školám rada pomôže pri hľadaní nápadov, netradičných postupov a pri realizácii 7 krokov k získaniu alebo obhájeniu titulu Zelená škola.

E-mail: zuzkir@gmail.com, Mobil: 0904 219 619

 

Magdaléna Mareková, konzultantka programu Zelená škola

Ukončila Pedagogickú fakultu Prešovskej univerzity v Prešove, odbor Učiteľstvo I. stupňa. Vrúcny vzťah k prírode (živej i neživej) má už od detstva (kedy ochraňovala všetko živé a po vreckách mala plno kamienkov). Teraz sa vo voľnom čase i v práci venuje environmentálnej výchove. Rada sa túla najmä po lesných ekosystémoch a obdivuje krásy vodných biotopov. Rada sa učí stále niečo nové. Medzi jej záľuby patrí príroda, turistika, fotografovanie, počítače, čítanie, hudba, tvorivé činnosti... Súčasťou „konzultantskej rodiny“ je od šk. roka 2009/2010. Školám rada pomáha so všetkým, s čím potrebujú pomôcť, a ak školy nič netrápi, s radosťou si vypočuje ich úspechy :).

E-mail: magdusak@gmail.com, Mobil: 0948 182 116

 

Ivana Pálešová-Vasiľová, konzultantka programu Zelená škola

Vyštudovala ekológiu lesa na Lesníckej fakulte vo Zvolene a následne ako doktorandka odbor lesnícke hydromeliorácie. Pochádza z Martina, ale presťahovala sa do Michaloviec, kde od januára 2013 nastupuje ako vedecký pracovník v Ústave nížinnej hydrológie. Vo voľnom čase rada chodí (do hôr, na záhradu, so psom, na huby...), lieta (s myšlienkami v oblakoch, alebo ako paraglider), bicykluje, číta, umelecky sa vyžíva, pomáha, aj oddychuje. V programe Zelená škola je nováčik (od septembra 2012) so sklonom všade byť, všetko vidieť a všetkým pomôcť a preto sa na ňu môžete obrátiť s akýmkoľvek problémom, starosťou i radosťou! :)

E-mail: ivkapalesova@gmail.com, Mobil: 0908 229 426

 

Lenka Elečková, konzultantka programu Zelená škola

Vyštudovala Všeobecnú ekológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, kde v súčasnosti pôsobí ako doktorandka v odbore Analytická chémia a zároveň na doplnkovom pedagogickom štúdiu pre vyučovanie chémie. Keďže má k ochrane ŽP blízko, rozhodla sa do programu Zelená škola zapojiť ako konzultantka. V rámci tém Zelenej školy má najbližšie k téme odpady, vďaka jej dlhoročnému aktivizmu v organizácii Priatelia Zeme-SPZ. Svoj voľný čas rada trávi s rodinou a priateľmi. Rada kolobežkuje, korčuľuje a pláva.

E-mail: lenka.eleckova@gmail.com, Mobil: 0948 092 056 

 

Zuzana Samčíková, konzultantka programu Zelená škola

Vyštudovala Techniku ochrany životného prostredia na SjF TU v Košiciach. Po škole učila anglický jazyk na ZŠ, cez materskú dovolenku chodila na kurz Duševné vlastníctvo. Pracuje ako poradkyňa v oblasti duševného vlastníctva. Voľný čas venuje svojim dcérkam, psíkovi a snaží sa ho tráviť čo najviac v prírode. Školám bola zatiaľ nápomocná radami a rozhovormi. Dúfa, že bude pomáhať aj pri aktivitách a neodmieta ani pozvánky na akcie.

E-mail: zuzana.samcikova@gmail.com, Mobil: 0908 8444 70

 

Lenka Smetanková, konzultantka programu Zelená škola

Pochádzam z Levočských vrchov z malej obce Brutovce, kde prevádzkujeme súkromne Múzeum a dielňu ľudových hudobných nástrojov, chováme kone a ovce, pestujeme. Vyštudovala som Pedagogickú i Filozofickú fakultu v Prešove a mám pracovné skúsenosti v školstve, v treťom sektore i v samospráve. Veľmi rada tvorím čokoľvek a akokoľvek :-).

E-mail: smetankova.lenka@gmail.com, Mobil:0908 317 286

 

Ivan Gaľa, konzultant programu Zelená škola

Pochádzam z Košíc, kde som vyštudoval automobilovú výrobu na Technickej univerzite. Problémy environmentalistiky ma zaujali už počas štúdia, kde som mal možnosť získať základné teoretické vedomosti. Environmentalistika ma zaujala predovšetkým racionálnym prístupom k riešeniu problémov životného prostredia umožňujúcim pochopiť vzťahy medzi ľudskou činnosťou a zmenami v životnom prostredí. Baví ma preto, že výsledky jej skúmania môže každý človek prospešne využívať v každodennom živote.  Vo voľnom čase sa venujem filozofii, ekonómii a písaniu článkov. V súčasnosti končím pedagogické minimum a chcem zostať učiť na strednej odbornej škole.

Žilina a okolie

   

Alena Badurová, konzultantka programu Zelená škola

Vyštudovala sociálnu pedagogiku na Žilinskej univerzite a politológiu na Trenčianskej univerzite. Pracuje v Štátnej ochrane prírody – na Správe národného parku Malá Fatra ako pracovníčka pre environmentálnu výchovu. Má rada svoju prácu ktorá ju napĺňa, je zodpovedná a spoľahlivá. V programe Zelená škola pracuje od roku 2011. Vo voľnom čase rada číta, túla sa po kopcoch a historických pamiatkach Slovenska. Pre školy chce byť tou, ktorá sa s nimi podelí o svoje skúsenosti z oblasti ochrany prírody a životného prostredia a ochotne im pomôže uľahčiť všetky kroky k Zelenej škole.

E-mail: alenka.badurova@gmail.com, Mobil: 0902 89 26 60

 

Jozef Kudla, konzultant programu Zelená škola

Vyštudoval som environmentálnu výchovu a environmentálne manažérstvo na fakulte prírodných vied v Banskej Bystrici a konzervatórium v Žiline. V súčasnosti pracujem ako učiteľ hry na klavíri v ZUŠ v Trenčíne. Vo voľnom čase sa venuje spoznávaniu a obdivovaniu prírody, environmentálnej výchove a rád číta.

E-mail - strakonos99@gmail.com, Mobil: 0902499753

 

Ivana Labudíková, konzultantka programu Zelená škola

Už od malička som inklinovala k prírode a zvieratám, čo nakoniec vyústilo do môjho štúdia na Technickej univerzite vo Zvolene, kde som na Fakulte ekológie a environmentalistiky v Banskej Štiavnici absolvovala odbor aplikovaná ekológia, so zameraním na ochranu prírody a ekológiu krajiny. Popri tom som trochu koketovala s lesníctvom a vzdelanie som si rozširila o Dolnkové pedagogické štúdium na UMB V Banskej Bystrici. Hneď po škole sa mi podarilo získať prácu snov a nastúpila som na Správu NP Malá Fatra, najskôr ako pracovník pre environmentálnu výchovu a následne som prešla na post zoológa. Sen ale nikdy netrvá večne a konfrontácia reality s mojimi ideálmi nedopadla najlepšie, takže po niekoľkých rokoch som Malú Fatru opustila a vietor ma odvial na dva roky do zahraničia, konkrétne do Dánska. V súčasnosti pracujem ako odborný radca na Obvodnom úrade životného prostredia v Považskej Bystrici na úseku štátnej vodnej správy. Voľný čas si delím medzi aktivity OZ Tilia, spoluprácu na ochranárskych projektoch, potulky po prírode, fotenie alebo "hrabanie" sa v mojej záhrade. V tomto roku som svoje obzory rozširila aj o projekt Zelenej školy, na ktorý sa veľmi tešim a dúfam, že pri práci so školami a novými ľudmi budem môcť prispieť svojimi skúsenosťami z ekológie a envirovýchovy a svojim pohľadom na riešené problémy.

E-mail: ivabudik@yahoo.com, Mobil: 0907 611 225

 

Eva Ondrová, konzultantka programu Zelená škola

Vyštudovala som environmentálnu ekológiu na UMB Banská Bystrica. Momentálne pracujem vo finančnom sektore, no svojej záľube – environmentalistike sa venujem v Občianskom združení Tilia. Voľný čas rada trávim cestovaním, potulkami v prírode a poznávaním nových vecí. So svojimi nápadmi a skúsenosťami sa rada podelím aj s Vašou školou.

E-mail: ondrova@oz-tilia.eu, Mobil: 0907322125

 

Danka Palkechová, konzultantka programu Zelená škola

Pätnásť rokov pracovala v samospráve v oblasti životného prostredia a externe ako lektorka kurzov Životné prostredie a Environmentálna politika v medzinárodnom kontexte pre City University v Bratislave. Prioritne sa venuje oblasti odpadového hospodárstva a ochrane prírody a krajiny. V súčasnej dobe pracuje ako projektová manažérka pre rozvoj cezhraničnej spolupráce na slovensko – českej hranici v rámci územia Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty. Participuje na projekte „Ochrana dážďovníka tmavého a netopierov v budovách na Slovensku“. Do programu Zelená škola je zapojená od školského roku 2010/2011 ako konzultantka.

E-mail:dankapalkechova@gmail.com, Mobil: 0948 84 80 11

 

Gabika Támová, konzultantka programu Zelená škola

Vyštudovala som Chemickotechnologickú fakultu SVŠT v Bratislave odbor Technológia vody a doplnila som si štúdium doplnkovým pedagogickým minimom. Absolvovala som semináre v moravských ekocentrách a ukončila som dištančné štúdium v oblasti trvaloudržateľného rozvoja.
Pracujem v Púchovskom ekocentre v CVČ Včielka v Púchove, ktoré pomáha učiteľom MŠ, ZŠ, špeciálnych škôl a SŠ v oblasti environmentálnej výchovy. Popri tom si odbieham k deťom predškolského veku a učíme sa anglickému jazyku.
Tvorím metodikou integrovaného tematického vyučovania a snažím sa, aby boli zážitkom pre deti a študentov. Niektoré programy boli aplikované aj na hodiny náboženskej výchovy, etiky, zemepisu či dejepisu.
Vo voľnom čase sa rada túlam v prírode, zberám huby a bylinky, čítam životopisné knižky, tvorím, smejem sa a vymýšľam, mám rada tvorivú atmosféru. Svoje skúsenosti túžim s láskou odovzdávať druhým a aj preto pracujem v projekte Zelená škola.

E-mail: gabika.tamova@gmail.com, Mobil: 0910 58 39 60

 

Barbora Čechová

Som študentkou Technickej univerzity vo Zvolene, kde v súčasnosti pokračujem na Ing. stupni v odbore Ekológia a ochrana biodivezity. Mám rada prírodu, prechádzky a túry po nej, šport, hudbu a živé koncerty, trávenie času s priateľmi a nepohrdnem ani dobrou knihou. Program Zelená škola ma zaujal, pretože v ňom vidím zmysel. Veď ako ináč aktívne ochraňovať prírodu a životné prostredie, keď nie výchovou detí a mladých ľudí, ktorí budú chápať následky svojho pôsobenia na prostredie a môže sa tak zodpovedne rozhodnúť čo a ako budú robiť. Dúfam, že budem prínosom pre tím aj pre vás, milé školy. :)

E-mail: babrora.cech@gmail.com

 

Katarína Kyselová

Vyštudovala som ochranu prírody na Fakulte ekológie a environmentalistiky, TU Zvolen. Pracovala som niekoľko rokov v štátnej správe ochrany prírody, momentálne som na voľnej nohe. Som introvert, vytrvalostná bežkyňa, s cieľom zabehnúť maratón. Som presvedčená o tom, že každému môže byť práca aj koníčkom (aspoň tá dobrovoľnícka).

E-mail: kyselova.katarina@gmail.com

 

Kristína Štrbová

Študujem odbor environmentálne inžinierstvo (magisterský stupeň) na VŠB-TU v Ostrave. Keď je príležitosť, rada sa zúčastňujem medzinárodných projektov s environmentálnou tématikou programu 'Mládež v akcii', kde sa praktikujú neformálne metódy vzdelávania. Voľný čas najradršej trávim turistikou v prírode. V budúcnosti by som sa rada venovala envirovýchove, a preto sa teším príležitosti byť konzultantkou v programe Zelená škola a veľmi rada prispejem svojimi znalosťami a nápadmi pri spolupráci so školami.

E-mail: kika.strbova@gmail.com

 

Zvolen a okolie

   

Katarína Cesnaková, konzultantka programu Zelená škola

Ukončila inžinierske štúdium na fakulte ekológie a environmentalistiky v odbore Ekológia a ochrana biodiverzity. Už počas štúdia som sa voľnočasovo venovala programu Zelená škola a tiež som učila (a tiež stále učím) Holistickú environmentálnu výchovu na Súkromnej základnej škole Zaježová. Od septembra 2011 pôsobím v CEEV Živica ako asistentka programu Zelená škola. Svoj voľný čas trávim rada v prírode a to všetkými možnými spôsobmi od horskej turistiky, cez beh až po dlhé prechádzky. Z prírody tiež získavam množstvo inšpirácií, ktoré využívam pri rôznych technikách tvorivých prác. Školám rada pomáham so všetkými problémami, no najradšej ponúkam rôzne inšpirácie do akčných plánov či výučbových programov.

E-mail: cesnakova@zivica.sk, Mobil: 0917 35 35 32

 

Miroslava Piláriková, konzultantka programu Zelená škola

Ukončila bakalárske štúdium na Fakulte ekológie a environmentalistiky, odbor Filozofia a teória ekologizácie (ekofilozofia) a následne inžiniersky stupeň na odbore Ekológia a ochrana biodiverzity. Popri štúdiu sa najprv len voľnočasovo venovala projektu Zelená škola. Od februára 2011 je súčasťou tímu Zelenej školy, kde sa venuje hlavne spolupráci so školami a konzultantmi programu. Po dlhých pracovných dňoch si vie oddýchnuť hlavne pri varení, na dobrom koncerte, či pri prechádzke so psom. Školám rada pomáha pri vymýšľaní aktivít do akčného plánu, pri motivácii a spolupráci, ale aj ako "bútľavá vŕba" pri iných problémoch.

E-mail: pilarikova@zivica.sk, Mobil: 0917 909 864

 

Peter Baláž, konzultant programu Zelená škola

Ukončil inžinierske štúdium na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene v odbore Ekológia lesa a neskôr aj doktorandské štúdium na Ústave ekológie lesa SAV v odbore Ekológia lesa. Po niekoľkých rokoch práce v lesníckom výskume sa teraz poskytovaniu služieb v oblasti ekológie a životného prostredia venuje súkromne - ako živnostník.
Voľný čas rád trávi v prírode alebo v záhrade, prípadne pri dobrej knihe a od školského roka 2011/2012 aj ako dobrovoľník v programe Zelená škola. Svoje vedomosti a skúsenosti súvisiace s ochranou prírody, lesom, pestovaním drevín (a kadečím iným) rád využije pri svojej konzultantskej pomoci školám.

E-mail: balaz.peter@gmail.com, Mobil: 0903 216 849

 

Zuzana Balážová, konzultantka programu Zelená škola

Vyštudovala som odbor Biológia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Okolo prírody sa nejakým spôsobom už veľmi dlho točí väčšina môjho života, či už v rámci profesie alebo záujmov. Okrem výletov a iného bližšieho spoznávania prírody, rada spoznávam nové miesta a nových ľudí. Nemám rada výšky, zato idem rada do hĺbky :-). Už nejaký čas som dobrovoľníčkou v programe Zelená škola, ktorý sa mi na prvý pohľad zapáčil svojou komplexnosťou. Dnes ma navyše teší každý okamih, pri ktorom vidím, ako aktivity programu prinášajú ľuďom na školách a v ich okolí radosť a zároveň nejako pozitívne ovplyvnili svet. Som rada, že k tomu môžem aspoň trošku prispieť aj ja...

E-mail: zuzana_balazova@hotmail.com, Mobil: 0907 91 22 16

 

Ivana Gajdošová, konzultantka programu Zelená škola

Študujem na Fakulte ekológie a environmentalistiky odbor Ekológia a ochrana biodiverzity. Momentálne študujem i Doplnkové pedagogické śtúdium, pretože učiteľstvo je jedna z možných dráh, ktorou sa chcem po skončení štúdia pustiť. Vo svojej bakalárskej i diplomovej práci sa venujem vodným organizmom, najmä larválnym štádiám hmyzu. Zaujímam sa i o environmentálnu výchovu a zdravú výživu. Veľmi dobre si oddýchnem pri dobrej knižke, pri hraní bedmintonu a keď som s mojou rodinou.

E-mail: ivuska23@centrum.sk, Mobil: 0944 151 623

 

Zuzana Gallayová, konzultantka programu Zelená škola

Vyštudovala som Fakultu ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene, kde som zistila, že ma baví pracovať s ľuďmi. A tak tu učím Environmentálnu výchovu, Metódy environmentálnej výchovy a Náuku o krajine. Mám radosť, keď moji študenti kráčajú z prednáškarní do škôl či rôznych organizácií a privoniavajú ako dobrovoľníci k praxi.
Rada sa túlam po kopcoch, objavujem gazdovstvá (či farmy) a varím z ich voňavých a "ozajstných" produktov.
Ako konzultantka tuším najčastejšie dávam kontakty a spájam ľudí, ktorí robia zaujímavé veci a môžu si vzájomne pomôcť. Hľadám možnosti ako previesť myšlienky do reality napr. pri tvorbe či pripomienkovaní projektov alebo vytváraní výukových programov.

E-mail: zgallayova@gmail.com, Mobil: 0903 652795

 

Soňa Chlebničanová, konzultantka programu Zelená škola

Vyštudovala bakalársky odbor Environmentálna výchova a magisterský a doktorandský študijný program Environmentálny manažment na UMB v Banskej Bystrici. Momentálne si dorába doplnkové pedagogické štúdium. Pochádza z Veľkého Krtíša, ale už osem rokov žije vo Zvolene (alebo Španielsku). Venuje sa výchove k udržateľnému rozvoju (resp. environmentálnej výchove) a výučbe cudzích jazykov. Vo voľnom čase rada číta, cestuje, šije, maľuje, študuje (naozaj!) a trávi čas so svojimi priateľmi. V programe Zelená škola je konzultantkou od roku 2009 a školám najradšej pomáha pri vypracovaní akčného plánu a vymýšľaní vzdelávacích aktivít - krok č. 5 – proenvironmentálna výučba.

E-mail: sona.chlebnicanova@gmail.com, Mobil: 0944 294 681

 

Katarína Jánošová, konzultantka programu Zelená škola

Po ukončení magisterského štúdia na Fakulte humanitných vied UMB v BB, v odbore Filozofia v špecializácii etika, sa rozhodla, že skúsi šťastie v súkromnom sektore, na pôde IT. Veľmi skoro prišla nato, že tadiaľ jej cesta nevedie, a preto sa rozhodla pokračovať v štúdiu. Momentálne popri doplnkovom pedagogickom štúdiu, a dennom doktorandskom štúdiu na FHV UMB, študuje waldorfskú pedagogiku v Budapešti. Svoje šťastie našla ako učiteľka na súkromnej základnej škole U Filipa, rovnako aj ako konzultantka v programe Zelená škola. Ak jej ostane nejaký voľný čas, najradšej ho trávi v prírode, vysoko v horách, prípadne na bicykli alebo zavesená na skalách.:). V programe Zelená škola je s nami už druhú jeseň.
Školám veľmi ochotne a s úsmevom pomáha po kľukatej ceste k získaniu certifikátu ZŠ :).

E-mail: janosova.katarina@gmail.com, Mobil: 0907 597 504

 

Igor Kmeť, konzultant programu Zelená škola

Ukončil som inžinierske štúdium na Fakulte ekológie a environmentalistiky odbor Aplikovaná ekológia špecializácia Ochrany prírody a tvorba krajiny. V súčasnosti využívam svoje poznatky zo štúdia už niekoľko rokov v územnom plánovaní a tvorbe máp. Mojou životnou záľubou sú kone, ktorým sa vo voľných chvíľach naplno venujem. Od malička rad pomáham prírode a ľudom a aj preto v programe zelená škola pôsobím ako konzultant, rad pomôžem škole s akýmkoľvek problémom.

E-mail: igorkmet@gmail.com, Mobil: 0905 957 538

 

Veronika Müllerová, konzultantka programu Zelená škola

Ukončila inžiniersky stupeň na Fakulte ekológie a environmentalistiky odbor Ekológia a ochrana biodiverzity. Po skončení štúdia mala pocit, že sa toho musí ešte veľa naučiť a tak sa rozhodla pokračovať v štúdiu na doktorandskom stupni, v rovnakom odbore. V rámci štúdia sa venuje výskumu bystrušiek (sú to také pekné chrobáky, ktoré často naháňa po prírode kade tade :) ). Zelenej škole sa venuje ako konzultantka štvrtý rok, preto má veľa nápadov na aktivity do akčných plánov a ako zapojiť deti do programu Zelenej školy. Slovo voľný čas už dlhší čas nepozná kvôli stavbe domu. Ale ak sa predsa len náhodou vyskytne nejaký voľný čas, rada ho trávi s priateľmi, na hubách alebo v prírode na prechádzkach. Veľmi ju teší, ak sa na ňu školy obracajú s každou maličkosťou, vždy im rada poradí.

E-mail: mullerovanika@gmail.com, Mobil: 0908 903 273

 

Ján Supuka, konzultant programu Zelená škola

Som študentom druhého ročníka Environmentálneho manažmentu na Fakulte ekológie a environmentalistiky TUZVO. V programe Zelená škola som druhý rok ako konzultant. Vo svojom voľnom čase sa venujem čítaniu kníh a takpovediac rozširovaniu si obzorov v rôznych oblastiach, preto rád siahnem aj po dobrom časopise, či kliknem na dobru stránku. Snažím sa tiež pravidelne behávať a čo najviac chodiť do prírody, po našom do terénu :). Školám rád radím a pomáham vysporadúvať sa s akýmikoľvek problémami. Preto ma neváhajte kontaktovať.

E-mail: jan.supuka@gmail.com, Mobil: 0908 337 855

 

Michaela Kubíková, konzultantka programu Zelená škola

Na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave počas štúdia Environmentalistiky som si ujasnila, že môj vzťah k prírode a životnému prostrediu a vedomosti o nich chcem ďalej rozvíjať nielen v súkromnom ale i profesnom živote. Po ukončení spomenutých štúdií som vďaka postgraduálnemu kurzu Ochrana architektonického dedičstva na Academii Istropolitane Nove zistila, že prírodné vedy a história nemajú od seba až tak ďaleko. V tomto zisťovaní pokračujem aj počas práce v mimovládnej organizácii Národný Trust n.o., kde som v roku 1998 začínala pracovať ako dobrovoľníčka a momentálne v pozícii riaditeľky. Medzi moje lásky okrem trojročného synčeka a manžela :-) patria historické parky a záhrady ako aj všetky krásne zákutia v okolí Liptovského Hrádku, kde žijem. Svoj voľný čas už druhý rok venujem programu Zelená škola, keďže je to naozaj jeden z mála programov, ktorý ponúka priestor na zmenu všetkým, ktorí sa chcú zmeniť. Školy, ktoré sa rozhodli do programu zapojiť obdivujem, keďže viem na akú neľahkú cestu sa vydali. Som rada, keď im na tejto ceste môžem občas pomôcť hľadať ten správny smer.

E-mail: kubikova@nt.sk, Mobil: 0907 29 67 24

 

Michaela Novisedláková

Skončila som inžinierske štúdium na Fakulte ekológie a environmentalistiky vo Zvolene v odbore Ekológia a ochrana biodiverzity. Bakalárke štúdium som ukončila na Výskumnom ústave vysokohorskej biológie v odbore Stráž prírody. K prírode som mala vždy blízko. Cítim sa v nej doma a slobodne. Cestu k nej som si začala budovať už v detstve v skautingu, odkiaľ som si odniesla aj bohaté skúsenosti s prácou s deťmi. Vždy som sa chcela nejakým spôsobom uplatniť v pedagogickom smere, najmä v environmentálnej výchove, preto si v súčasnosti robím doplnkové pedagogické štúdium. Mojou srdcovkou sú naše hory, lezenie a tvorivé práce.

misickaster@gmail.com

 

Jana Udvardiová

Študujem na Fakulte ekológie a environmentalistiky na Technickej univerzite vo Zvolene, odbor ekológia a ochrana biodiverzity. Tento rok zároveň nastupujem na doplnkové pedagogické minimum. Do programu Zelená škola som sa zapojila preto, lebo myšlienka odovzdávania posolstva krajšieho, zelenšieho sveta prostredníctvom detí má skutočnú perspektívu. Tiež rada pracujem s deťmi... dá sa od nich toľko naučiť. Baví ma túlať sa kade-tade po lese či rozkvitnutej lúke, sedieť s priateľmi pri ohni alebo len tak osamote relaxovať v objatí príjemnej hudby a žiaru sviečok. Ak sa vyskytne akýkoľvek problém na ceste k certifikátu, neváhajte ma kontaktovať, rada a ochotne pomôžem.

E-mail: jana.udv@gmail.com, jana.zelenaskola@gmail.com, Mobil: 0902 938 305

 

Danka Domčeková

Po ukončení štúdia na Fakulte ekológie a environmentalistiky som sa začala venovať environmentálnej výchove. Najskôr ako lektor v Prírodovednej expozícii Stredoslovenského múzea, neskôr ako pracovníčka pre environmentálnu výchovu na Správe Národného parku Nízke Tatry, kde pracujem dodnes. Vždy, keď sa ma niekto spýta, aká je náplň mojej práce, odpoviem, že pomáham deťom objaviť v sebe lásku k prírode. Milujem slobodné túlanie sa krajinou, objavovanie aj tých najmenších zázrakov prírody, ktoré nás denne obklopujú a na ktoré sme si tak zvykli, že už ich nevidíme. To všetko by som rada a s pokorou odovzdala všetkým detským srdiečkam. Aj preto som sa zapojila do projektu Zelené školy, kde vďaka svojím skúsenostiam a zamestnaniu môžem pomôcť školám s prípravou a realizáciou výučbových programov.

e-mail: domcekovad@gmail.com