Kontakty

Kancelária Zelenej školy:

Centrum environmentálnej
a etickej výchovy Živica

Kancelária Bratislava: Vysoká 18, 811 06 Bratislava
Kancelária Zvolen: P .O. Hviezdoslava 18, 960 01, Zvolen
mobil: 0917 353 532
e-mail: lepeskova@zivica.sk
www.zelenaskola.sk 

 Tím Zelenej školy:

Miroslava Piláriková
koordinátorka programu
mobil: 0917 909 864
e-mail: pilarikova@zivica.sk
Katarína Lepešková
mobil: 0917 353 532
e-mail:lepeskova@zivica.sk
František Halás
mobil: 0915 221 474
e-mail: halas@zivica.sk
Jana Udvardiová
mobil: 0905 391 534
e-mail: udvardiova@zivica.sk

 

Dorota Martincová
mobil: 0917 273 814
e-mail: martincova@zivica.sk
Juraj Oravec
mobil: 0905 392 106
e-mail: oravec@zivica.sk

Regionálni koordinátori Zelenej školy:

Bratislava
kontaktná osoba: 
František Halás 
e-mail:halas@zivica.sk
mobil: 0915 221 474
 

Trenčín/Žilina  
kontaktná osoba: 
Miroslava Piláriková
e-mail: pilarikova@zivica.sk
mobil: 0917 909 864

Zvolen a Košice
kontaktná osoba:
Katarína Lepešková
e-mail:lepeskova@zivica.sk
mobil: 0917 353 532