Kontakty

Kancelária Zelenej školy:

Centrum environmentálnej
a etickej výchovy Živica

Vysoká 18, 811 06 Bratislava
tel./fax: 02 / 52 96 29 29
mobil: 0917 909 864
e-mail: kancelaria@zelenaskola.sk
www.zelenaskola.sk 

 Tím Zelenej školy:

Miroslava Piláriková  koordinátorka programu
mobil: 0917 909 864
e-mail: pilarikova@zivica.sk

Katarína Cesnaková
mobil: 0917 353 532
e-mail: cesnakova@zivica.sk

Jana Martinová 
mobil: 0915 221 474
e-mail: martinova@zivica.sk

Michaela Novisedláková  
mobil: 0915 851 972
e-mail: novisedlakova@zivica.sk

Dorota Martincová  
mobil: 0917 273 814
e-mail: martincova@zivica.sk
 

Regionálni koordinátori Zelenej školy:

Bratislava
kontaktná osoba: 
Jana Martinová 
e-mail:

bratislava@zelenaskola.sk
mobil: 0915 221 474
 

Trenčín/Žilina  
kontaktná osoba: 
Miroslava Piláriková
e-mail: zilina@zelenaskola.sk 
mobil: 0917 909 864

Zvolen/Zaježová
kontaktná osoba:
Katarína Cesnaková
e-mail:

zvolen@zelenaskola.sk
mobil: 0917 353 532
 

Košice
kontaktná osoba:
Paulína Urdová
e-mail:

kosice@zelenaskola.sk
mobil: 0902 227 258
 

 

Kontaktný formulár