Zelená škola NAŽIVO: O vlkoch a ľuďoch

Na tieto dni, keď sú všetky školy zatvorené, sme v karanténach, učíme z domu a máme obmedzené možnosti pohybu vonku, ponúkame na FB Zelená škola inšpirácie na zmysluplnú environmentálnu výučbu z domu, na projektové vyučovanie či posilňovanie medzipredmetových vzťahov.

Môžete tak prepojiť naše online vysielanie s 5. krokom metodiky Zelenej školy - Proenvironmentálna výučba.

Nahrávka online vysielania s Jergušom Tesákom z WWF. Odpovede na vaše najčastejšie položené otázky nájdete TU.

 

Jerguš Tesák pochádza z Horehronia absolvoval Fakultu ekológie a environmentalistiky vo Zvolene pôsobil ako zoológ na Správe Národného parku   Muránska  planina, kde sa venoval mapovaniu veľkých šeliem a hlucháních biotopov pracuje vo WWF Slovensko (od 2018) v projektoch zameraných na ochranu veľkých šeliem (vlk, rys, medveď) napr. v celoeurópskom projekte EUROLARGECARNIVORES (https://www.eurolargecarnivores.eu/)

 

TIPY PRE VÁS

Materská škola

V ktorých rozprávkach vystupuje vlk? (O troch prasiatkach, Vlk a sedem kozliatok, Červená čiapočka, Starý Bodrík a vlk...)

Diskutujte:

 • Ako je vlk v rozprávkach zvyčajne vykreslený?
 • Je pre nás naozaj nebezpečný?
 • Prečo je v lese potrebný?
 • Čo sa deje v lese, keď v ňom chýbajú vlky? Nakreslite s deťmi, aký les potrebuje vlk k životu. Vymodelujte si zvieratá, ktoré s vlkom žijú v lese. Môžete si vyrobiť vlastnú domácu plastelínu.

 

Základná škola 1. stupeň

Prírodoveda: Znázornite technikou koláže, čo je potravinový reťazec a kde sa v ňom nachádza vlk

Vlastiveda: Zistite, v ktorých pohoriach žije na Slovensku vlk

Slovenský jazyk a literatúra: Vymyslite rozprávku, kde bude vlk stáť na strane dobra

Výtvarná výchova, prírodoveda: Aký les a krajinu potrebuje vlk k životu? Vyberte si techniku stvárnenia – kresba, maľba, vytvorenie modelu lesa

 

Základná škola 2. stupeň

Slovenský jazyk a literatúra:

 • Vysvetlite porekadlá Aj vlk sýty, aj ovca celá. My o vlku a vlk za dverami. Kto chce s vlkmi žiť, musí s vlkmi vyť.
 • Napíšte krátku úvahu na tému Načo nám je ochrana prírody dnes?
 • Napíšte krátku reportáž s názvom Jeden deň vlčími očami (fantázia) Informatika: urobte graf výskytu vlkov na našom území počas uplynulých rokov, použite napr. zdroj: http://www.sopsr.sk/files/PS-o-vlka-draveho-na-Slovensku.pdf (údaje nájdeš na str. 12)

Geografia: Zistite, aké je rozšírenie vlkov na Slovensku, v Európe a vo svete

Dejepis: V ktorých mýtoch sa stretávame s vlkom? (založenie Ríma, upíri, vlkolaci...)

 

Tipy na čítanie

 • R. Kipling: Kniha džunglí
 • J. London: Biely tesák

 

Stredná škola

Etika, biológia: Záchrana druhov – génové manipulácie alebo ochrana prírody? (úvaha, esej, iný útvar podľa výberu študenta)

Geografia, dejepis: Zistite výskyt vlka v minulosti a dnes a príčiny jeho úbytku (domáca príprava študentov na diskusiu, napr. cez zoom, teams alebo inou cestou)

Anglický jazyk, geografia: Pozrite si 4-minútové video: How wolfs change rivers

Odpovedzte na otázky:

 • Čo sú potravinové kaskády?
 • Aká je v nich úloha vlka?
 • Akú úlohu majú národné parky? (anglický jazyk a geografia)

Slovenský jazyk a literatúra: Uvažujte, ako sa obraz vlka-samotára premietol do literárnych diel.

 

Tipy na informácie

 

Použili ste niektorú z aktivít vo vyučovaní z domu? Spätná väzba je pre nás dôležitá. Prosím, pošlite nám info/výstupy, pozdieľajte skúsenosti: kancelaria@zelenaskola.sk alebo na FB Zelená Škola.

Ďakujeme