Zastavme klimatické zmeny

V Zelenej škole máme radi zmeny, ale proti tým klimatickým sme ochotní vyjsť aj do ulíc. Už začiatkom apríla pre vás v uliciach hlavného mesta pripravujeme akciu venovanú týmto témam.
Ak chcete byť jej súčasťou, pošlite nám fotky, na ktorých budú zachytené klimatické zmeny a tie najlepšie vystavíme. Svoje fotografie zasielajte do 31.3. 2019 na kancelaria@zelenaskola.sk.

Pravidlá fotokampane ku klimatickým zmenám:

1. Súťaže sa môže zúčastniť každý amatérsky fotograf, ktorý sa stotožní s danou témou a splní technické požiadavky stanovené v týchto propozíciách.

2. Do súťaže sa prijímajú všetky fotografie s danou tematikou (bez ohľadu na spôsob spracovania) v minimálnom rozlíšení 3543x2362 px (300dpi).

3. Súťažné práce je potrebné čitateľne označiť na rube fotografie potrebnými údajmi: menom a priezviskom autora, jeho presnou adresou a názvom fotografie, názvom školy.

4. Ocenené a vystavené práce môže organizátor so súhlasom autora použiť na propagáciu podujatia bez nároku na honorár.

Viac o akcií sa dozviete v priebehu nasledujúcich dní.