Zapojte sa do celosvetovej kampane!

Medzinárodný program Eco-Schools, ktorého sme súčasťou, oslavuje tento rok 25. výročie svojho vzniku. Oslávme toto výročie spoločne a pošlime svoj odkaz do sveta! Stačí nakrútiť kratučké video, na ktorom zaznie vaše enviroposolstvo a odoslať to do 3. mája podľa pokynov uvedených nižšie.

Čo je cieľom videokampane?
 V rámci komunity ekoškôl šíriť idey a silné posolstvá o problémoch, ktoré vníma dnešná mládež ako zásadné.
 Pôsobiť na komunity, na svetových a miestnych lídrov a viesť ich k tomu, aby počúvali a reagovali na najnaliehavejšie otázky našej doby a prispievali k dosahovaniu trvalo udržateľného rozvoja.
 Posilňovať vedomie príslušnosti k celosvetovej komunite ekoškôl.

Ako na to?
Použite vlastný smartfón a vytvorte tak rýchlo a jednoducho videonahrávku s dĺžkou 15 - 60 sekúnd. Počas nahrávania hovorte priamo do kamery s fotoaparátom v polohe na výšku.

Použite nasledovné vyjadrenia:
 Keby som bol premiérom, tak by som… / Keby som bol prezidentom, tak by som…
 Keby som bol superhrdinom, tak by som…
 Každý deň… (opis niečoho pozitívneho, čo robím každý deň).

Ak budete chcieť zapojiť aj vlastnú kreativitu a vysloviť iné myšlienky, smelo do toho! Pošlite nám obe verzie – tú vlastnú, ako aj tú s horeuvedenými vetami, ktoré dokončíte podľa vlastného uváženia.

Jazyk
Videá, ktoré nie sú v angličtine, treba zaslať spolu s preloženým textom (pošlete nám ho spolu s videozáznamom cez prihlasovací formulár). Akceptované sú všetky jazyky.

KAMPAŇ NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH
Tagy
Facebook: @ecoschools.global
Twitter/Instagram: @ecoschoolsint

Hashtagy
#ecoschools25 #ivegotthepower #ecoleaders

Slogany kampane
Mám tú silu!
…Pridaj sa ku generácii, ktorá koná!

ODOŠLITE SVOJ ZÁZNAM
1. Choďte na hlavnú stránku kamapane na www.ecoschools.global/ive-got-the-power
2. Stiahnite si formulár GDPR a vyplňte ho Media Consent form (mandatory).
3. Na hlavnej stránku choďte na Submit you entry. Vyplňte údaje a priložte svoju videonahrávku spolu s Media Consent form.
4. Odošlite.
5. Stiahnite si svoj certifikát za participáciu na 25. výročí programu Eco-Schools.
6. Zdieľajte svoje video na sociálnych sieťach s použitím hashtagov a sloganov kampane.

V prípade, že potrebujete pomôcť, kontaktujte nás na rabelyova@zivica.sk alebo na tel. č. 0917 353 532.