Vytvorili ho svojimi rukami...

...vermikompostovisko, dopravné ihrisko, ovocný sad, pocitový chodník, bylinkovú špitálu, rekultiváciu záhonu, geologický chodník  či záhradu pod strechou sa podarilo školám vybudovať vďaka finančnej podpore z grantovej výzvy „Pomáhame vyrásť“

Aj v školskom roku 2013/2014 sa CEEV Živica  v spolupráci s firmou IKEA  už potretí krát podarilo podporiť 10 školských projektov škôl zapojené do programu Zelená škola. Víťazné podporili svojimi hlasmi členovia IKEA Family klubu na www.spolusvami.sk.

 „Napriek pomerne nízkej podpore vo výške 300 eur, dokázali školy vybudovať úžasné veci aj vďaka pomoci rodičov a podpore širšej školskej komunity“ vysvetľuje Katarína Cesnaková, koordinátorka grantovej výzvy.

Záhradka pod strechou - Súkromná základná škola Felix, Bratislava

Tento projekt dokazuje, že zeleň nemusí byť iba súčasťou exteriéru a na vytvorenie pestrej funkčnej interiérovej zelene nepotrebujete veľa. Vďaka kreativite žiakov a pomoci rodičov sa podarilo vysadiť do starých vedier, plechoviek a nádob od kávy rôzne bylinky a okrasné rastlinky, ktoré sú nielen pekné ale aj funkčné.

„Za najdôležitejší prínos však považujeme vzťah, ktorý si žiaci k rastlinám vytvorili a ktorý sa prejavuje v zodpovednom prístupe a ochote starať sa o rastliny. Veríme tiež, že sa nám podarilo zvýšiť povedomie členov komunity o potrebe recyklácie a znovuvyužívania odpadových materiálov a povzbudiť ich k hľadaniu spôsobov, ako veci, ktoré doslúžili svojmu pôvodnému účelu, kreatívne pretvoriť a nájsť im nové využitie.Učitelia boli zaangažovaní do celého projektu ako „sprievodcovia“ – usmerňovali deti pri starostlivosti o rastliny, vysvetľovali a učili ich o životnom cykle rastlín, dohliadali na správanie detí k rastlinám, diskutovali o pestovaní rastlín aj o možnostiach používania odpadových materiálov. Taktiež prispeli nádobami a pomáhali pri výsadbe rastlín.“ dodáva koordinátorka projektu.

Na bicykli do školy - Základná škola Haličská cesta 1493/7 Lučenec

Bezpečná doprava do školy ako aj zdravšie životné prostredie je v dnešnej dobe problémom pre mnohé základné školy. Základná škola v Lučenci si za pomoci tejto grantovej výzvy vybudovala dopravné ihrisko, na ktoré môžu byť právom hrdí.

Chceli sme, aby bicykel patril k zdravému životnému štýlu našich žiakov. Žiaci už vedia, že bicyklovanie je šport, ktorý prispieva k ich zdraviu, bicykel je dopravný prostriedok, ktorý prospieva k zdraviu ovzdušia a prostredia, v ktorom žijeme“, hovorí koordinátorka projektu Marcela Kadecká. Do budovania ihriska sa aktívne zapojili nielen žiaci ale aj rodičia. Dopravné ihrisko poskytuje priestor aj rpe žiakov ostatných základných a materských škôl v Lučenci. „Oceňujeme, že v rámci tohto projektu sa škole podarilo otvoriť brány aj iným školám a žiaci tejto základnej školy posúvajú svoje vedomosti o tom ako si chrániť ovzdušie ale aj ako sa bezpečne a ekologicky dopraviť do školy aj  mladším ročníkom.“ dodáva koordinátorka grantovej výzvy Katarína Cesnaková.

Čarovná záhrada – Základná škola Svätý Anton

To, že realizácia projektov je náročný proces a namotivovať žiakov na spoluprácu nie je ednoduché, si vyskúšala aj táto základná škola. Pri realizácii projektu sme zistili, že niektorí žiaci, ale aj učitelia považujú prácu v okolí školy za niečo, čo je pre nich nezmyselné, zbytočné, namáhavé. Postupne však svoj názor zmenili – najmä žiaci, ktorí sa chodili pýtať, kedy budeme pokračovať, chodili za nami s novými nápadmi, uvádza koordinátorka Jurana Takáčová. Napriek počiatočným problémom sa škole podarilo vybudovať na svojom pozemku čarovný areál s bylinkovou špirálou, vysadenými stromami a pod. Všetko sa však nepodarilo dofinancovať a tak škola usporiadala karneval, z ktorého vstupné slúžilo na dobudovanie areálu. ,,Počas realizácie projektu sa stretli žiaci ZŠ a deti MŠ, vytvorili sa nové kamarátstva, naučili sa vzájomne rešpektovať. Projekt vytvoril krajšie prostredie, v ktorom sa pohybujú a trávia v ňom svoj čas, možnosť oddýchnuť si na lavičkách, cítiť sa príjemne v peknom prostredí.“ dodáva koordinátorky projektu.

Školy zapojené do programu Zelená škola sa snažia čo najviac otvárať širšej komunite a aj vďaka projektom sa školám podarilo vybudovať užší vzťah so širšou školskou komunitou.

„Celkove projekt zmenil pohľad ľudí z obce na našu školu, na to, akých máme žiakov, ako vedia pracovať, ako vedia spolu vychádzať.“ hovorí Jurana Takáčova zo Základnej škole vo Svätom Antone. „Zapojením celej komunity rodičov, žiakov a učiteľov do realizácie projektu sme podporili „zelené“ zmýšľanie tejto komunity a vytvorili priestor na rozprávanie o možnostiach zlepšovania životného prostredia školy podobnými aktivitami“, povedala Zuzana Burjanová zo Súkromnej školy Felix v Bratislave.