Výstupy z prvých regionálnych seminárov

Keďže semináre už prebehli a niektorí ste sa ich nemohli zúčastniť, pripravili sme pre vás súhrn informácií, ktoré ste sa mohli dozvedieť na na prvom regionálnom seminári. 

Pomôcku pre učiteľov s dátumami a kontaktami na regionálnych koordinátorov a 

členov tímu programu Zelená škola nájdete tu.

Informácie o programe ako aj príklady aktivít nájdete tu.

Infoblok o tom, čo vás v programe najbližšie čaká a do akých aktivít sa môžete ešte zapojiť.

Podrobnejšie rozpísané jednotlivé kroky metodiky sú pre vás zhrnuté tu.

Propagačné video o programe Zelená škola nájdete tu . Napriek faktu, že je v ňom uvedených iba 6 tém programu Zelená škola, je to jednoduchá pomôcka akou môžete komunikovať s rodičmi, alebo žiakmi.

Nové školy, ktoré sa zúčastnili seminára si metodické materiály v tlačenej podobe odniesli so sebou.

Ostatným novým školám ich budeme posielať do konca októbra, ale všetky metodické materiály nájdete  v elektronickej podobe tu.  

Sú medzi nimy metdická príručka, vzorová tabuľka EAP, pracovné listy environmentálneho auditu, príručka "Prečo na zodpovednom stravovaní záleží", ktorá vás prevedie témou potraviny a iné

Pripravili sme pre vás aj nový environmentálny audit v téme potraviny, ktorý je zatiaľ iba v elektronickej verzii a nájdete ho tu.

Ďakujeme všetkým ktorý sa seminára mohli zúčastniť.

​V prípade otázok neváhajte kontaktovať kanceláriu programu na lepeskova@zivica.skalebo vášho regionálneho koordinátora.

Tešíme sa na ďalšie stretnutia

Príloha: