Vyhodnotenie Dní Zelených škôl

Dni Zelených škôl boli aj napriek mrazivému počasiu úspešné. Zapojilo sa do nich 68 škôl z celého Slovenska. Všetkým školám, ktoré počas dvoch týždňov pracovali na svojich environmentálnych a vzdelávacích aktivitách, patrí veľké ďakujeme.

Na základe záverečných správ, ktoré ste nám poslali, sme v dvoch kategóriách vybrali tri inšpiratívne školy, ktoré od nás získavajú odmenu v podobe odpustenia registračného poplatku programu Zelená škola pre ročník 2017/2018.

 

V kategórii materské a špeciálne školy to sú:

MŠ Majcichov

MŠ Clementisa Prievidza

MŠ Lienka Želiezovce

 

V kategórii základné a stredné školy to sú:

ZŠ Jána Domastu Cabaj - Čápor 1085

ZŠ Nová Bošáca

Gymnázium Hlinská v Žiline

 

Gratulujeme víťazom.

Veríme, že tieto školy budú pre ostatné inšpiráciou, a že sa nám spoločne podarí dosiahnuť pozitívnu zmenu v našom okolí.