Skupinové online konzultácie - Environmentálny akčný plán

Odpovede na všetky otázky týkajúce sa programu Zelená škola nájdete v našich metodických 

príručkách, získate od konzultantov alebo na regionálnych seminároch. Nie vždy sa však podarí položiť všetky otázky, ktoré školy trápia, a preto sme pre koordinátorov programu   

Zelená škola pripravili skupinové online konzultácie.

Ak navyše hľadáte odpovede na svoje otázky ohľadne environmnetálneho akčného plánu, alebo sa chcete o svoje skúsenosti podeliť, potom sú skupinové online konzultácie pre vás to pravé.

Čomu sa budeme venovať tentoraz:

Ako vytvoriť environmentálny akčný plán

Do kedy je potrebné ho schváliť

Čo by mal akčný plán obsahovať

Inšpiráciám na aktivity a cielom v prioritných témach

Ako čo najviac zapojiť žiakov, či školskú komunitu do tvorby EAP

.... ale aj otázkam, čo prinesiete zo svojich škôl.

Ako to bude prebiehať?

Skupinové online konzultácie trvajú cca 60 minút, prebiehajú prostredníctvom Skype. Na účasť je potrebné sa prihlásiť- prihlasovanie bolo ukončené

rozdelíme vás do skupín a každej skupine pošleme inštrukcie k hovoru  17.11 do 12:00

skupinová online konzultácia bude prebiehť dňa 21.11 od 16:00 do cca 17:00.

Pre viac informácií kontaktujte Katarínu Lepeškovú na lepeskova@zivica.sk alebo 0917 35 35 32.

Tešíme sa na vaše otázky a inšpirácie.