Školy menili a inšpirovali! Pozrite sa ako.

Motýlia záhrada, vertikálna zeleň, lokálny piknik, iglu z vŕbového prútia, deň bez počítačov a mobilov, hmyzie hotely, založenie biozáhrady či matematika na strome. Tieto a mnohé iné aktivity počas 16. apríla, Dňa Zelených škôl, robilo viac  ako 17 000 žiakov a učiteľov na 68 školách na celom Slovensku.  

Deň Zelených škôl oslavujú 16. apríla 2014 všetky školy zapojené do programu Zelená škola. Prostredníctvom tohto dňa, ktorý je prepojený aj s Dňom Zeme, žiaci a učitelia skrášľujú okolie svojich škôl a netradičnými spôsobmi poukazujú na environmentálne témy. 

Žiaci spolu s učiteľmi ani tento rok nezaháľali a pripravili si množstvo inšpiratívnych aktivít.  Na pár dní sa stali zo žiakov učitelia a zistili aké je to pripraviť si hodinu či dokonca celý deň pre mladších spolužiakov. V školách, v prírode ale aj v mestách všade to žilo ako sa patrí a Zelené školy ukázali čo všetko dokážu.

„Snažíme sa, aby sa žilo lepšie, takže podľa mňa je to super. Nič iné sa na to ani nedá povedať. To čo sme doteraz urobili je fakt úplne najlepšie. Žijeme možno aj omnoho lepšie a ani si to neuvedomujeme. Super, že sme sa zapojili do projektu Zelená škola.“ vyjadrila sa po aktivitách Diana Moľová, žiačka 5. B ZŠ Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne.

Niekde sa aj tento rok učilo len s minimálnou spotrebou elektrickej energie a preto žiaci pripravovali svoje projekty za pomoci papiera, fixiek, farbičiek a vlastnej fantázie. V niektorých školách a rodinách mali aspoň na jeden deň počítače voľno, inde sa snažili počas vyučovania vyprodukovať čo najmenej odpadu.

Pešibus je najlepší „bus“

Na Základnej škole Juraja Fándlyho v Seredi  sa na jeden deň spoľahli na vlastnú energiu a do školy žiaci prišli „Pešibusom“, ktorí žiakov vyzdvihol na vopred dohodnutých zastávkach.

A ako na to reagovali rodičia? „Ja by som prijala, aby každý deň takto chodili do školy. Bola by som spokojná, že dcéra chodí do školy so skupinou ľudí. Je to bezpečnejšie hlavne pre tie deti ak je tam aj dospelá osoba.“ K tomu netreba nič dodávať J.  

Keď už hotel, tak hmyzí

Na Základnej škole v Spišskom Hrhove vytvárali žiaci hmyzie hotely, aby prilákali na svoj školský dvor zaujímavé druhy hmyzu. „Naplánovali sme si rôzne  aktivity, rozdelili sa do skupín . Niektorí si priniesli z domu vlastné náradie. Poniektorí prvýkrát držali v ruke hrable či rýľ. Chuť nám však nechýbala. A tak sme sa pustili do práce.“ spomína na aktivity Mgr. Hanulová z tejto ZŠ.

Deň Zeme každý deň

Školy zapojené do programu Zelená škola sa venujú environmentálnym aktivitám každý deň, nie len na Deň Zeme. Krásne to vyjadrila Špeciálna základná škola v Klenovci: "Musím úprimne pochváliť prácu nášho kolégia, veľmi príjemne ma prekvapili a som nesmierne rada, že niečo takéto ako kolégium funguje v rámci programu, lebo aj takouto formou sa žiaci učia zodpovednosti za svoje činy a úlohy. A o to viac sa tomu teším, lebo sú to žiaci špeciálnej školy."

Tak ako každý rok, aj tento vyhlasujeme ocenenie pre tri najinšpiratívnejšie školy. V tomto školskom roku sme radi, že môžeme oceniť:

- Materskú školu Na Starej Tehelni 7 v Banskej Bystrici

- Základnú školu v Streženiciach

- Základnú školu Juraja Fándlyho v Seredi.

V rámci aktivít ku Dňu Zelených škôl nám 17 škôl zaslalo svoj poster na tému „Zo života Zelenej školy“ alebo „Voda“. Všetky boli naozaj nádherné. Špeciálne sme sa však sumou 50 € rozhodli oceniť tieto 3 školy:

  • Základná škola Jána Palárika Majcichov
  • Základná škola Divín
  • Základná škola Láb

Oceneným školám srdečne gratulujeme a všetkým zapojeným ďakujeme za inšpirujúce aktivity, záverečné správy a krásne fotografie.