Školy, chcete sa zmeniť? Zapojte sa do Zelenej školy!

Aj v školskom roku 2014/2015 je program Zelená škola otvorený všetkým školám, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie, rozvíjať priateľské vzťahy so žiakmi a vyskúšať si čaro i nástrahy spolupráce. Zaregistrujte svoju školu do 14. septembra 2014 na www.zelenaskola.sk a získajte tak pre ňu pestrý praktický servis.

Zelená škola, ktorá tento rok oslavuje 10. ročník svojej existencie, je najväčší slovenský ekoprogram pre školy. Koordináciu Zelenej školy zabezpečuje Živica, národným garantom je sieť ŠPIRÁLA.

Žiaci vďaka Zelenej škole začínajú vnímať svoje okolie ináč – tamto je nevysadená plocha, čo by sme s tým mohli my urobiť?“ uvádza Soňa Chlebničanová zo Školy u Filipa z Banskej Bystrice. „Žiaci a učitelia sa v Zelenej škole stávajú rovnocennými partnermi“, dodáva.

„Školy motivujeme k  dlhodobým praktickým a aktivitám, ktoré majú pozitívny dopad na životné prostredie školy a jej okolia,“ hovorí manažérka Zelenej školy, Miroslava Piláriková zo Živice. „Podporujeme ich pestrým servisom, ktorý zahŕňa metodické príručky, semináre, kurzy aj výmenu skúseností medzi školami navzájomV súčasnosti je do Zelenej školy zapojených 271 škôl z celého Slovenska“, dopĺňa Piláriková.  Prehľad všetkých škôl zapojených do programu nájdete na www.zelenaskola.sk/co-je-zelena-skola/skoly-v-programe.

Vďaka programu sa na školách realizujú naozaj zaujímavé aktivity. Základná škola na Turnianskej ulici v Bratislave vysádza  uprostred sídliska sad mnohých druhov stromov, ktorý bude slúžiť na vzdelávanie a relaxáciu. Základná škola Dominika Tatarku v Plevníku–Drienovom sa zúčastňuje Eko-jarmoku, na ktorom žiaci prezentujú svoje environmentálne aktivity. Žiaci zo Základnej školy v Spišskom Štvrtku vymieňajú nakupujúcim igelitové tašky za ekologickejšie látkové. Základná škola v Žarnovici usporiadala workshop pre verejnosť zameraný na prírodné záhrady.

Zelená škola podporuje na školách priestor na rozvoj tvorivého a kritického myslenia. „V zapojených školách dochádza k zlepšeniu medziľudských vzťahov a atmosféry prostredníctvom spolupráce na spoločných cieľoch“, uvádza Miroslava Piláriková. Školám je nápomocná aj jedinečná metodika 7 krokov. Prioritou je zapojenie žiakov. Za svoju snahu sú školy oceňované medzinárodným certifikátom.

Kontakt pre média: Miroslava Piláriková, manažérka programu Zelená škola, 0917 909 864, pilarikova@zivica.sk

Ilustračné fotky a logo ku stiahnutiiu: www.zelenaskola.sk/rado/FOTO-TS_10rocnik.rar.

Program Zelená škola odporúča Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu a realizuje sa pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR. Uznanie získal aj od Environmentálneho programu OSN (UNEP).  www.zelenaskola.sk

Zelená škola je pre ľudí, ktorí dokážu vnímať, chcú rozumieť a vedia konať.