Rozprávka: Kamenná polievka

Čo nás robí šťastnými? Často máme pocit, že sú to hmotné veci – nové oblečenie, elektronika, hračky a hry. A naopak, naše šťastie si sami kazíme strachom, nedôverou a predsudkami.  Pozrime sa, ako sa v tejto kórejskej ľudovej rozprávke podarilo mníchom prinavrátiť ľuďom šťastie pomocou jednoduchej kamennej polievky. 

 

Úloha pre deti od 5 rokov a ich starých rodičov, príp. na predmet prírodoveda, biológia

 • Vypočujte si príbeh o mníchoch, ktorí naučili dedinčanov variť kamennú polievku, a vyfarbite maľovanku.
 • Ak by prišli mnísi do vášho mesta, obce či domu, akú zeleninu by ste im do polievky ponúkli v rôznych ročných obdobiach, ak by to mala byť iba úroda z vašej záhradky a polí, prípadne uskladnená vo vašej pivnici?
 • Aká zelenina dozrieva v rôznych ročných obdobiach na Slovensku? Vyplňte kruh a vpíšte, alebo nakreslite jednotlivé druhy zeleniny podľa toho, kedy ktorý druh dozrieva.
 • Zatelefonujte svojim starým rodičom a poproste ich o radu pri vypĺňaní sezónneho kruhu. Popýtajte sa ich, čo jedávali v zime ich rodičia a starí rodičia, ktorí nemali možnosť kúpiť si v obchodoch dovezenú čerstvú zeleninu.
 • Viete, kedy v našich klimatických podmienkach dozrieva hrášok, cesnak, paradajky? Ktoré druhy zeleniny u nás nedozrejú a dovážame ich z teplejších krajín? Viete, ako dlho vydržia uskladnené zemiaky či kapusta?

Pomôcka: časť odpovedí nájdete v príručke Dobrodružná cesta zdravých potravín

 

Úloha pre deti od 10 rokov, predmety zemepis/geografia, biológia

 • V dnešnej dobe už pestujeme iba veľmi málo plodín, ktoré jeme. Väčšinu potravín kupujeme v obchodoch. Obchody nás zásobujú potravinami z celého sveta. Skúste si urobiť prehľad, odkiaľ pochádza jedlo, ktoré máte doma. Každá potravina má na obale uvedenú krajinu pôvodu.
 • Otvorte si mapu sveta a vyfarbite v nej všetky krajiny, z ktorých boli potraviny z vašej chladničky a komory dovezené.
 • Odkiaľ pochádza maslo, paradajky, fazuľa či cesnak, ktorý doma jeme?
 • Aké percento potravín vo vašej domácnosti pochádza zo Slovenska?
 • Ktorá potravina vo vašej domácnosti prišla z najväčšej vzdialenosti? Skúste zistiť, koľko kilometrov asi precestovala.

Interaktívnu mapu nájdete v lekcii Alternatívy v poľnohospodárstve na stránkach Sokratovho inštitútu.

 

Úloha pre deti od 10 rokov na predmet výtvarná výchova, slovenský/anglický jazyk, etika, náboženstvo, občianska náuka

 • Na túto aktivitu budete potrebovať papier, nožnice, lep a staré časopisy.
 • Vyberte si jednu z nasledujúcich fotografií a skúste na papier vytvoriť koláž zo starých časopisov o tom, čo tohto človeka reprezentuje. Skúste si zodpovedať na nasledujúce otázky a skúste ich vyjadriť aj v koláži: Aký je? Čo je jeho zamestnanie? Čo má rád? Ako vyzerá jeho každodenný život?
Obrázok č. 1 Obrázok č. 2obrázok č. 2

       

 • Keď máte koláž hotovú, pozrite si príbeh, ktorý sa naozaj skrýva za týmto človekom.

Pokiaľ využívate aktivitu na výučbu anglického jazyka, vyhľadajte si v google meno Momammed Bzeek – v prípade obr. 1 – alebo Kyle Maynard – v prípade obr. 2.

 • Teraz, keď už máte reálne fakty a nielen prvé dojmy, pocity a stereotypy, napíšte báseň v prvej osobe, akoby ste boli týmto človekom. Verše v básni budú začínať takto:

Ja som........................................

Často počúvam..........................

A vidím ......................................

Poviem vám...............................

Cítim .........................................

A premýšľam .............................

Chcel by som.............................

A snívam ...................................

Som............................................

 • V prípade využitia na hodinách anglického jazyk sa verše začínajú nasledovne:

I am ...........................................

I see ..........................................

I hear .........................................

I say ...........................................

I feel ...........................................

I wonder .....................................

I want .........................................

I dream ......................................

I am ............................................

 • Nakoľko sa vaša úvodná koláž líšila od skutočného príbehu danej osoby?
 • Podľa čoho ste pri úvodnej koláži vymýšľali príbeh človeka?
 • Boli vo vašej koláži zobrazené klasické stereotypy o danej skupine?
 • Stalo sa vám už niekedy, že niekto mal o vás mylný úsudok na základe predsudkov a stereotypov?
 • Ako môžeme s našimi stereotypmi pracovať v skutočnom živote?