Chybová správa

  • Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/site-php) is not within the allowed path(s): (/home/html/zelenaskola.sk:/home/clients/zelenaskola.sk:/usr/share/php:/hosting/zelenaskola.sk) in include_once() (line 659 of /home/html/zelenaskola.sk/public_html/web/sites/default/settings.php).
  • Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/site-php) is not within the allowed path(s): (/home/html/zelenaskola.sk:/home/clients/zelenaskola.sk:/usr/share/php:/hosting/zelenaskola.sk) in include_once() (line 667 of /home/html/zelenaskola.sk/public_html/web/sites/default/settings.php).
  • Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/site-php) is not within the allowed path(s): (/home/html/zelenaskola.sk:/home/clients/zelenaskola.sk:/usr/share/php:/hosting/zelenaskola.sk) in include_once() (line 675 of /home/html/zelenaskola.sk/public_html/web/sites/default/settings.php).
  • Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/site-php) is not within the allowed path(s): (/home/html/zelenaskola.sk:/home/clients/zelenaskola.sk:/usr/share/php:/hosting/zelenaskola.sk) in include_once() (line 683 of /home/html/zelenaskola.sk/public_html/web/sites/default/settings.php).

Príklady dobrej praxe II. – inšpirácie od zelených škôl

2.časť

Hodnotiace návštevy sú už za nami a my sme pri osobnom kontakte so školami videli veľmi veľa krásnych príkladov, ako sa dá environmentálna výchova robiť zaujímavo, participatívne a inovatívne a tiež ako zaktivizovať žiakov, učiteľov či verejnosť.

 

Bolo by sebecké nepodeliť sa s Vami o tieto príklady a preto ich prinášame v tomto článku. Keďže príkladov bolo naozaj veľa, dnes prinášame druhú časť. Aktivity sme rozdelili do jednotlivých krokov z metodiky, i keď niektoré sa nedali úplne jasne kategorizovať (lebo aj tak napokon všetko so všetkým súvisí).  Príjemné čítanie...

 

Kolégium Zelenej školy

Na Gymnáziu Alberta Einsteina v Bratislave  pred každým stretnutím kolégia pani koordinátorka posiela informácie a plán programu žiakom do mailu, aby sa mohli členovia adekvátne pripraviť a vedeli, čo sa bude na stretnutí diať.

Materská škola Tehelňa, Banská Bystrica má zas výbornú skúsenosť s rotujúcim koordinátorom. Na každé certifikačné obdobie má ich škola v programe iného koordinátora. Súčasné aj bývalé koordinátorky si to nevedia vynachváliť. Sú toho názoru, že keď si to raz niekto vyskúša, pochopí, aké je výborné, keď sa do aktivít ochotne zapájajú aj ostatní kolegovia. Takto si pomáhajú navzájom, lebo vedia, že spoločne to funguje najlepšie.

 

Environmentálny akčný plán a aktivity

Žiaci zo Základnej školy J. Fándlyho v Seredi vyhlásili, že u nich beseda o šikanovaní zarezonovala natoľko, že sa rozhodli vytvoriť vlastné „lavičky priateľstva“, kde utužujú vzájomné vzťahy medzi spolužiakmi. Tiež si v škole samotní žiaci vytvorili „bezmobilové a čitárenské zóny“, kde sa stretáva ako kolégium tak i ostatní žiaci a spoločne plánujú a vymýšľajú rôzne aktivity bez použitia elektrickej energie (bez mobilov, tabletov a podobne).

Základná škola s materskou školou Veľký Kýr zápasila s problémom parkovania a vozenia žiakov do školy autami. Niektorí žiaci a žiačky sa sami od seba rozhodli spraviť živú reťaz okolo parkoviska a nepustiť naň žiadne autá. Týmto spôsobom poukázali na zlú situáciu ohľadom parkovania pri škole a dali jasne najavo, že si neželajú, aby tam chodilo toľko áut. Podarilo sa im natoľko motivovať ostatných žiakov a ich rodičov, že začali chodiť do školy na bicykloch a tak znížili svoju ekologickú stopu.

Súkromná základná škola, Nová Dubnica si posvietila na potravinový odpad v rámci Jedlej zmeny. Zorganizovali „Zero waste week“, počas neho v rámci jedlozmenného auditu zisťovali, kde sa najviac plytvá potravinami. Ukázalo sa, že v školskej jedálni na obedoch a počas desiát. Žiaci si dali preto stretnutie s kuchárkami a spoločne hľadali riešenie, ako toto plytvanie eliminovať. Vymysleli koncept, v rámci ktorého počas týždňa kuchárky pripravili na každý deň jedálniček piatich jedál, kde žiaci hlasovali za jedno jedlo a to pani kuchárky aj pripravili. Žiaci následne vážili, ako sa zmenila miera odpadu. Výsledok bol ohurujúci. Potravinový odpad v jedálni znížili až o 50%...

Pokračovaním toho celého bolo zriadenie košíka, do ktorého každý, kto nevládal zjesť celú desiatu, ju hodil do košíka na chodbe. Ktokoľvek si z košíka mohol vziať, čo mu bolo po chuti.  Ak sa počas vyučovania nezjedlo všetko, pani vychovávateľky košík zobrali do družiny a tam sa to vždy dojedlo. Vďaka takejto aktivite sa podarilo znížiť odpad z desiát o 100%. V takomto nastavení chce škola pokračovať aj na ďalší školský rok.​

​Na Základnej škole Želiarska 4, Košice vytvorili v školskej jedálni "Štedrý stôl". Je to vlastne jeden špeciálne určený stôl, kde stravníci školskej jedálne odkladajú neporušené prílohy obedov, na ktoré nemajú chuť. Napríklad: jogurty, pudingy, mliečka, ovocie, koláčiky ... A naopak, ak je niekto ešte hladný, alebo sa mu zdala malá dávka, zoberie si zo stola, čo potrebuje.

Na tej istej škole nainštalovali na hlavnej chodbe veľký stôl, na ktorom urobili výstavku vecí bežnej dennej spotreby a ku každému výrobku sa pokúsili nájsť čo najoptimálnejšiu prírode priateľskú  alternatívu. Napr. zubná kefka plastová a drevená, zošit z bieleného papiera a z recyklovaného nebieleného papiera, prací prášok klasický a prací gél vyrobený svojpomocne... 

Materská škola Skalica  v rámci svojich aktivít venovaných téme odpad robila spoločne so žiakmi „Odpadový twister“. Spolu so žiakmi pani učiteľky triedili odpad na jednotlivé políčka hry twister. Využili tak spojenie hry a učenia a žiakov to veľmi bavilo.

Základná škola s materskou školou Štefanov  venovala téme Zeleň a OP a založili si svoj vlastný sad s ovocnými starými odrodami. Tieto zmapovali aj v celej obci. Žiaci sami o tom robili kroniku.

A keďže sa žiakom nepáčila tabuľka ich EAPu tak si aktivity upravili ako obrázok, aby bol jasný aj pre mladších žiakov. AKo vyzeral ich obrázkový EAP? To môžete vidieť nižšie na tomto obrázku:

Materská škola Hollého 3, Hlohovec má vypracovanú vlastnú internú smernicu, ako nakladať s odpadom. V škole zakúpili novú, šetrnejšiu tlačiareň, zaviedli obojstrannú tlač, v triedach nesmú vyhodiť jednostranne potlačený papier ale musia ho použiť ako šmírak. Takisto sa pani riaditeľke podarilo vybaviť stojiská na separovaný odpad pre všetky materské školy v Hlohovci.

Žiačky Základnej školy v Trstenom pri Hornáde realizovali rovesnícke vzdelávanie na iných školách v Ždani a Čani. V téme Odpad si pripravili prezentáciu pre žiakov, ako separovať a v rámci toho odprezentovali aj svoje video, ako zavádzali separovaný odpad na ich škole. Zhotovili ekoplagáty o odpadoch na rôzne témy a z týchto informácii pripravili kvíz. Tiež samotní žiaci realizovali divadielko – rozprávku o triedení v materskej škole. Inšpiratívne videá tejto školy nájdete v Zelenoškolskej video sekcii u nich na stránke.

 

Informovanie a zapojenie verejnosti

Špeciálna základná škola, Banská Štiavnica sa stará o vlastné územie - získali povolenie od mesta na využívanie „Územia chráneného školou“ . Pán koordinátor strávil veľa času na úradoch pri získavaní povolenia a zabezpečovania technických opatrení. Bol to boj na dlhé lakte, opakovane sa  zúčastňoval rokovaní a zasadnutí s miestnymi poslancami. Čo však bolo na to všetkom najkrajšie? Nielen že sa škole podarilo všetky povolenia po dlhých mesiacoch získať, ale týchto náležitostí sa s nim zúčastňovali aj samotní žiaci! Situácie a momenty, ktoré na úradoch zažili, využil pán koordinátor pri svojej edukatívnej činnosti. Žiaci tak mali možnosť si naozaj zažiť reálie, ktoré ich čakajú po škole. Zorganizovali takisto na námestí aj infokampaň, kde informovali o probléme čiernych skládok v okolí a dali možnosť ľuďom hlasovať za to, aké koše by uvítali vo vybranom území.

Základná škola v Palíne a Základná škola T. J. Moussona v Michalovciach majú výborne spracované weby, kde každý nájde kompletné informácie o programe Zelená škola a aktivitách, ako informovali komunitu. Žiaci z Palína dokonca natočili pre verejnosť aj video o separovaní. Ich web stránkami sa môžete inšpirovať tu:

ZŠ v Palíne

ZŠ T.J. Moussona v Michalovciach

Materská škola M. Nešpora, Prešov vyhlásila súťaž panelákových predzáhradiek v blízkosti školy. Po vyhlásení víťaza šli žiaci s pani učiteľkami o výhre informovať aj samotných nájomcov bytov vo víťaznom paneláku. Počas toho stretli v záhrade jednu z dôchodkýň, ktorá sa o záhradku stará a bola akciou tak dojatá a taká šťastná, že do školy prišla a darovala žiakom niekoľko svojich priesad. laugh

Žiaci zo Základnej školy v Dolnej Strehovej sledovali, či ľudia správne separujú odpad a lepili smutné alebo veselé smajlíky na koše, keď zistili či sa separuje správne, alebo nie. Popritom rozdávali letáčiky a informovali v miestnom rozhlase o problematike. Žiaci získali pozornosť a sympatie obce, ktorá je spolupráci teraz naklonená.

Eko-kódex

Materská škola Oštepová, Košice zapojila do zhotovovania eko-kódexu všetkých rodičov. Urobili dotazník, do ktorého každý jeden rodič napísal, čo by sa v eko-kódexe podľa nich malo nachádzať, čo im aktivity v prioritnej téme Doprava a ovzdušie dali a čo bolo pre nich najzaujímavejšie. Výsledky z dotazníkov kolégium spracovalo a následne spoločne eko-kódex zhotovili.