Prihlasovanie na záverečné hodnotenie je spustené

Registrácia do záverečného hodnotenia v školskom roku 2017/2018 bola spustená 1.3..

Školy, ktoré sa chcú v tomto školskom roku zúčastniť záverečného hodnotenia s cieľom získať diplom Na ceste k Zelenej škole alebo certifikát a vlajku Zelená škola, sa môžu do záverečného hodnotenia registrovať do 31. marca.

Všetky potrebné informácie k registrácii a k záverečnému hodnoteniu nájdete na tejto stránke: www.zelenaskola.sk/pre-skoly/zaverecne-hodnotenie