Otvárame novú pracovnú pozíciu v programe Zelená škola - Odborný konzultant/ka

Zelená škola je environmentálne vzdelávací program určený pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Program realizuje mimovládna nezisková organizácia CEEV Živica. Cieľom programu je podpora školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce v téme ochrany životného prostredia. Žiaci s pomocou učiteľov aj rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene. Viac informácií o programe nájdete na www.zelenaskola.sk.

Náplň práce odborného konzultanta / konzultantky:

 • poskytovať školám odborné poradenstvo pri otázkach týkajúcich sa pravidiel programu Zelená škola a medzinárodnej metodiky 7 krokov;
 • poskytovať školám informácie z oblasti udržateľnej spotreby a ochrany životného prostredia;
 • pripravovať a lektorovať workshopy pre učiteľov a žiakov;
 • vytvárať a realizovať environmentálne výučbové programy;
 • príprava a pripomienkovanie metodických materiálov programu;
 • príprava podujatí programu Zelená škola;
 • koordinácia menších vzdelávacích projektov v rámci programu.

Hlavné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa;
 • aktívny záujem o školstvo a environmentálnu výchovu;
 • dobrá orientácia v programe Zelená škola a v problematike životného prostredia;
 • lektorské zručnosti;
 • schopnosť argumentovať a kriticky myslieť;
 • dobrý písomný a ústny prejav;
 • skúsenosti s písaním a s koordináciou projektov sú výhodou;
 • flexibilita;
 • asertivita;
 • základná znalosť anglického jazyka;
 • vodičský preukaz typu B.

Odbornému konzultantovi/konzultantke ponúkame:

 • prácu v stabilnej mimovládnej organizácii;
 • prácu na plný úväzok;
 • príležitosti na sebarealizáciu a profesionálny rast;
 • služobný telefón a počítač;
 • veľmi príjemný pracovný kolektív;
 • perspektívu dlhodobého zamestnania;
 • ďalšie odborné vzdelávanie.

   

Miesto práce: Zvolen

Termín nástupu: júl 2018

Nástupný plat na živnosť 800€ s možnosťou ďalšieho rastu.

V prípade záujmu pošlite do 30. apríla 2018 svoj životopis a motivačný list na adresu martincova@zivica.sk. Ako predmet uveďte "Odborný konzultant Zelená škola". Vybraných záujemcov pozveme na osobný pracovný pohovor 30. mája 2018 vo Zvolene.

 

Viac o programe Zelená škola nájdete na www.zelenaskola.sk