NOVÝ PROJEKT "Zelená škola – každý deň pre budúcnosť"

Milé Zelené školy,

program Zelená škola funguje na Slovensku 15 rokov. 85 % z Vás v ňom pracuje viac ako 4 roky. Mnohé ste veľmi inšpiratívne. Na seminároch aj kurzoch sme vnímali, ako je dôležité, aby ste si navzájom zdieľali skúsenosti. Preto sme pripravili špeciálny projekt Zelená škola – každý deň pre budúcnosť, aby sme vytvorili podmienky na to, aby sa z Vašich škôl stali centrá inšpirácie. Inšpirácie ako robiť, čo sa učí, ako učiť inak a ako robiť zmeny na školách spoločne. Aby ste sa stali učiacimi školami pre učiteľov z iných škôl, pre rodičov, miestnych obyvateľov, pre obce aj mestá.

 

Cieľom projektu Zelená škola – každý deň pre budúcnosť je vytvorenie z vybraných 10 Zelených škôl v rôznych regiónoch Slovenska inšpiratívne, učiace centrá. Vyškolíme a poskytneme supervíziu 20 učiteľom – lídrom občianskej angažovanosti, ktorí do 11/2021 zrealizujú praktické vzdelávacie akcie pre min. 400 učiteľov a pracovníkov miestnych samospráv s dôrazom pri realizácii na participáciu žiakov a študentov Zelených škôl.

 

Prečo sa prihlásiť?

Účasť v projekte je jedinečnou príležitosťou na profesionálny rast učiteľov, na posilnenie a rozvoj ich zručností, ktoré významne posunú kvalitu výučby na Vašej škole. Inšpiratívni lektori a zmysluplné, praktické vzdelávanie, pravidelný kontakt s ďalšími aktívnymi školami a vzájomná výmena skúseností a sieťovanie, supervízia zapojených učiteľov a ich  metodická podpora. Zapojená škola sa stane jednou z 10 ukážkových učiacich Zelených škôl, ktoré odovzdávajú svoje skúsenosti a zručnosti z environmentálnej  výchovy a enviro-opatrení rôznym cieľovým skupinám, čo bude spojené s propagovaním jej aktivít a medializáciou.

 

Podmienky prihlásenia do projektu:

 • Škola zapojená v programe Zelená škola v školskom roku 2018/2019 a 2019/2020.
 • Škola prihlásená do programu Zelená škola na školský rok 2020/2021.
 • Škola získala aspoň raz medzinárodný certifikát Zelená škola (ľubovoľná prioritná oblasť).
 • Zo školy sa zúčastnia celého projektu 2 učiteľky/učitelia.
 • Povinná účasť oboch učiteľov na 5 kurzoch podľa nižšie zverejneného harmonogramu (3-dňové kurzy vo Vzdelávacom centre Zaježová 2020: október, december, 2021: február, apríl, 2 dňový kurz jún 2021: priamo v teréne  – Poloniny). Účastníkom hradíme ubytovanie, stravu, náklady na lektorné aj metodické materiály.
 • Vedenie školy sa zaväzuje uvoľniť 2 učiteľky/učiteľov na všetky kurzy a uhradiť cestovné náklady.
 • Vedenie školy sa zaväzuje vytvoriť podmienky na participáciu učiteľského zboru, nepedagogických zamestnancov, žiakov, rodičov na priebehu projektu a priebežné zverejňovanie informácií o priebehu projektu na webstránke školy.
 • Škola sa zaväzuje zorganizovať min. 2 akčné dni (dielne dobrej praxe: apríl 2021 a november 2021) pre učiteľov zo škôl z regiónu a pre samosprávu, verejnosť.

Poznámka: Projekt je určený pre materské, základné, stredné aj špeciálne školy s akýmkoľvek zriaďovateľom.

 

Harmonogram výberu škôl (máj – jún 2020)

19. 5.

výzva školám na prihlásenie sa do projektu (mail, www.zelenaskola.sk, FB Zelená Škola)

26. 5.

on-line konzultácie pre záujemcov o projekt (zoom 16.00 – 17.00)

(prihláste sa do 25.5. 16.00, prihláseným záujemcom zašleme 26.5. link na zoom)

1.6. do 13:00

on-line prihlášky  (prihlášku za 1 školu vyplnia spoločne 2 učitelia)

9.6.

1. kolo výberu škôl - do užšieho výberu na základe prihlášok vyberieme na vstupné rozhovory max. 25 škôl

15. 6. – 19.6.

2.kolo výberu škôl – vstupné rozhovory budú prebiehať online, max. 30 min na školu, každá škola dostane pozvanie na pridelený čas

(rozhovor bude prebiehať spoločne za školu, tzn. zúčastnia sa ho v jednom čase spolu 2 učitelia/ky + riaditeľ/ka danej školy)

25.6.

zverejnenie výsledkov výberu (10 škôl + 2 náhradnícke)

15.7.

podpísanie zmluvy s CEEV Živica 

 

Harmonogram aktivít projektu  – záväzky pre vybrané školy:

 1. Regionálne semináre pre Zelené školy – modul 1: september, október 2020 (učitelia ako spolulektori),
 2. kurz* Ako narábať s mocou učiteľa, lektorka Sylvia Ondrisová: 27. – 29.10. 2020,
 3. kurz Ako učiť akčne a užitočne, lektorky Zuzana Labašová a Zuzana Gallayová, CEEV Živica: 7. – 9. 12. 2020,
 4. kurz Ako a prečo byť angažovaným, lektorka Eva Kovačechová, VIA IURIS: 8. 2. – 10. 2. 2021,
 5. regionálne semináre pre Zelené školy – modul 2: február, marec 2021 (učitelia ako spolu lektori),
 6. kurz Ako na klimatickú zmenu prakticky, lektorka Jana Škvareninová, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene, Petra Ježeková CEEV Živica:  6. 4. – 8. 4. 2021,
 7. kurz Prírodný turizmus na vlastnej koži, lektorka Zuzana Burdová, AEVIS: jún 2021 (upresníme),
 8. dielne dobrej praxe v školách – centrách inšpirácie: apríl 2021 a november 2021,
 9. konferencia pre samosprávy – príklady dobrej praxe: október 2021 (účasť učiteľov).

* Kurzy začínajú prvý deň o 17.00, končia tretí deň obedom. Neskoré príchody a skoršie odchody nebudú akceptované.

 

Zaujala Vás táto príležitosť?

 • Prediskutujte s kolegyňami/kolegami, či bude vaša škola pokračovať v programe Zelená škola v školskom roku 2020/2021 a budú na ňom participovať.
 • Prediskutujte s kolegyňami/kolegami, kto by mal záujem o prihlásenie sa do projektu s absolvovaním všetkých kurzov.
 • Skontaktujte riaditeľku/riaditeľa školy, či súhlasí s Vašou prihláškou a zúčastní sa v prípade postupu do 2. kola výberu on-line rozhovoru.
 • Prihláste sa do 25.5. 16.00 na on-line konzultáciu, ktorá bude 26. 5. 16.00 TU.
 • Vyplňte 2 účastníčky/účastníci za 1 školu spoločnú prihlášku do 1. 6. 13.00.

 

Ďakujem, že pracujete v programe Zelená škola.

 

Príjemný deň,

Zuzana Gallayová

manažerka programu

gallayova@zivica.sk

0918 925 216

 

Projekt „Zelená škola každý deň pre budúcnosť“ je podporený z programu ACF Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.