Mohli sme robiť veci, ktoré deti doteraz nezažili

...uviedla učiteľka Eva Nemogová zo Základnej škole v Kameňanoch. Táto a ďalších 10 škôl mohli s podporou programu Zelená škola a spoločnosti IKEA realizovať v školskom roku 2014/2015 zaujímavé projekty, ktoré boli podporené sumou takmer 5 300 Eur.

Podporené školy budovali školské záhrady a kompostoviská, varili na solárnom variči, podporovali nemotorovú dopravu do školy, šetrili energiou a vodou či zavádzali separovaný zber. Prinášame vám aspoň malý náhľad na štyri vybrané projekty, ktoré sú inšpiráciou nielen pre svoje okolie, ale aj pre ostatné školy zapojené do programu Zelená škola.

Krásna cesta do školy

Materská škola v Detve sa rozhodla podporiť cyklo dopravu do školy a to zakúpením bicykla s detskou sedačkou, vybudovaním stojanov na bicykle a podporou využívania cyklotrás v okolí školy. Všetko to však začalo prieskumom o tom, ako sa deti dopravujú do školy. Bicykel predstavili v rámci Dní Zelených škôl a jeho využívanie sa mohlo začať. „Po spísaní podmienok na zapožičanie bicykla sme začali bicykel požičiavať. Najprv sa nikto nehlásil, asi mali  z toho obavy, ale keď sa našla mamina, ktorá to „ rozbehla“, museli sme si začať zapisovať „objednávky“.  Odvtedy deti chcú chodiť do školy na bicykloch. A tak dodnes niektoré deti spolu s rodičmi chodia do školy na svojich bicykloch,“ hovorí koordinátorka projektu, učiteľka Lucia Zlatoňová. Svoje skúsenosti a zážitky jázd na bicykloch rodičia  následne spolu s deťmi zapisovali do denníka a tak postupne vzniká knižka plná príbehov o tom čo všetko sa na cestách udialo. Kde zakukala kukučka, aký vietor fúkal a pod. Rodičia spolu s deťmi získali nové spoločné skúsenosti a uvedomili si, že nielen separovanie odpadu a šetrenie vody či energie pomáha životnému prostrediu. Na základe prieskumu, ktorý si škola spravila sa podarilo zvýšiť cyklodopravu do školy z 1 % na 15%.

Hlavou k slnku, srdcom k prírode

Výmena regulátorov teploty na radiátoroch, výroba krabicových solárnych varičov a solárnych chladničiek, informačná kampaň v obci - to je len časť aktivít, ktoré v rámci projektu zrealizovali na Základnej škole s materskou školou v Novej Bošáci. Táto škola dokázala, že téma úspor energie nie je len o technických zložitých riešeniach, ale vieme ju žiakom priblížiť prostredníctvom zaujímavých jednoduchých pomôcok ako solárne variče. Žiaci si sami vytvorili informačnú kampaň a posunuli svoje vedomosti a zručnosti medzi obyvateľov svojej obce. Čo všetko projektom žiaci získali, zhrnula koordinátorka projektu, učiteľka Marika Balušíková: „Získali skúsenosť s výrobou jednoduchých pomôcok na využitie slnečnej energie a mali možnosť zažiť profesionálne zážitkové vzdelávanie mimo prostredia školy. Žiaci sa tiež ocitli v úlohe aktívnych šíriteľov nových informácií. Projekt nám poskytol možnosť zakúsiť pracovať s témou, ktorá je obsiahlejšia, než sme si mysleli. Odhalil naše silné i slabšie stránky a to je výzva do budúcna. Chceme ďalej rozvíjať zručnosť detí pri výrobe podobných pomôcok a najmä zamerať sa na ich komunikačné zručnosti, aby pochopili tému viac do hĺbky, dokázali ju laicky vysvetliť a účinne argumentovať.”

Keď do záhrady prší, úroda sa teší

Nie je žiadnym tajomstvom, že základná škola Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne každým rokom mení svoj areál na náučný a funkčný priestor. Tentokrát sa rozhodli na škole vytvoriť africký záhon. Africký záhon využíva bioodpad zo školskej kuchyne, ktorý sa sype do stredu záhona a odtiaľ vyživuje vysadené rastliny. Na začiatku projektu vytvorili parenisko v ktorom si vysiali niekoľko druhov rastlín. Zo starých paliet vytvorili jedlý dom, kde vysadili priesady, ktoré si sami vypestovali. Keďže sa škole podarilo zohnať viac paliet ako pôvodne predpokladali, zvyšné palety použili na vytvorenie vyvýšených záhonov. Do tvorby zapojili celú školskú komunitu. „Netradičné pestovateľské plochy vyvolali záujem nielen u žiakov školy, ale aj u našich zamestnancov, rodičov a starých rodičov. Chceli sme ukázať, že environmentálne témy sa dajú jednoducho a lacno preniesť aj do konkrétnych a praktických riešení dostupných takmer pre všetkých. Vytvorené plochy sú nielen funkčné, ale spĺňajú aj motivačnú, vzdelávaciu a reklamnú funkciu. Žiaci sa pri stavbe záhonov stali svojim rodičov rovnocennými partnermi, často mali viac informácií o prebiehajúcich aktivitách a prebrali úlohu tútorov a organizátorov práce,“ popisuje Mária Studeničová.

Kôšbal

„Sme basketbalová základná škola, kde všetko končí v jednom koši“ bolo uvedené v žiadosti o grant Základnej školy v Handlovej. Urobiť zo separovania hru a čo najviac ho tak priblížiť žiakom, bol výborný nápad ktorý presvedčil komisiu, aby bol práve tento grant podporený. Od „spoznávania svojho protihráča“ – odpadu, poznávania „pravidiel hry“ teda ako správne separovať cez tímovú spoluprácu a zapájanie rodičov, „kôšbalový tréning“ – nácvik zručností, „vybavením ihriska“ zabezpečovali zberné nádoby na separovaný odpad. Samotný „kôšbalový zápas“ čiže separácia odpadu prebiehala spolu s „rozborom zápasu“ teda kontrola vyseparovaného dopadu. Hru si však aj priebežne vyhodnocovali pomocou dotazníka a na záver aj vyhlásili aj víťazov- triedu ktorá najlepšie separovala odpad. Týmto zaujímavým projektom sa škole podarilo úspešne zaviesť funkčný separovaný zber a kôšbal u nich nekončí, ale pokračuje ďalej.

Inšpirácia do tohtoročného grantového kola

Ak sa vám tieto príklady dobrej praxe páčili a inšpirovali vás, aby ste podobné veci realizovali aj na vašej škole, je tu pre vás ďalší ročník grantového kola s témou Zodpovedné stravovanie s prepojením na šetrenie energie, vody a minimalizáciu odpadu. Viac informácii o grantovom kole Pomáhame vyrásť, nájdete na www.zelenaskola.sk/pomahamevyrast.