Ministerstvo školstva odporúča program Zelená škola

Sme veľmi radi, že program Zelená škola sa stal súčasťou Pedagogicko-organizačných pokynov ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na šk. rok 2014/2015. 

Pedagogicko-organizačné pokyny, tak ako po minulé roky, prinášajú prehľad najdôležitejších zmien, odporúčaní a noviniek týkajúcich sa školstva i výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Program Zelená škola je zaradený v časti Globálne vzdelávanie a environmentálna výchova, kde sa školám odporúča zapojiť sa do medzinárodného environmentálneho programu Zelená škola v rámci rozvoja environmentálnej výchovy a výchovy k trvalo udržateľnému životu. 

Celé znenie tohto materiálu nájdete TU alebo v prílohe tohto článku.

Zapojte sa aj Vy do programu Zelená škola. 

Príloha: