Kurz práce s verejnosťou

Cieľom semináru je naučiť sa efektívne informovať a zapájať komunitu do aktivít, ktoré realizuje Vaša škola.

Ukážeme si akými rôznymi spôsobmi realizovať 6. krok našej metodiky a vytvoríme si plán práce s verejnosťou na Vaše certifikačné obdobie. Predvedieme si, ako informovať rôzne skupiny verejnosti, zapojiť ich do riešenia problémov životného prostredia alebo jeho prevencie, inšpirovať rôzne skupiny verejnosti, aby sa aj oni správali environmentálne udržateľne.

Kurz sme pre Vás pripravili v spolupráci so Združením Slatinka, ktoré pôsobí vo Zvolene (http://www.slatinka.sk/). Kurz je ZDARMA.

Miesto: kancelária Zelenej školy vo Zvolene
Termín: 26. marca 2019
Počet: 30 účastníkov (pedagógov MŠ/ZŠ/SŠ)
Lektorka: Martina Paulíková (Združenie Slatinka)
Registračný formulár: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqP59k5CURKSF8bQ7EBkN7M0mb4DeZ...

Tešíme sa na Vás!

Príloha: