Kurz Odpady - Prečo triediť nestačí?

Pozývame vás na interaktívny kurz, kde budeme spoločne hľadať odpovede, simulovať bežný chod školy, trénovať riešenie problémových situácií..., aby ste tému Odpad vedeli realizovať spoločne so žiakmi, kolegami, rodičmi – zmysluplne a efektívne v materských, základných, špeciálnych aj stredných školách.

Téma odpadov patrí medzi veľmi aktuálnu v súčasnej spoločnosti. Podľa Eurostatu sa produkcia komunálneho odpadu na Slovensku od roku 2005 (273 kg na obyvateľa) zvýšila v roku 2016 o viac ako 70 kg (348kg na obyvateľa). Vytriediť sa na Slovensku podarí len necelých 30 % komunálneho odpadu, až 62 % komunálneho odpadu končí na skládkach (zdroj: https://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/europska-unia-zivotne-prostredie/oblasti/odpady-obaly/). Otázkou teda už nie je len triedenie odpadu, ale aj jeho minimalizácia. Ak patríte medzi školy, ktoré si vybrali túto tému alebo nad ňou v budúcnosti uvažujete, zapojte sa do kurzu Odpady - Prečo triediť nestačí?

Na kurze sa dozviete:

  • Môže škola fungovať bezodpadovo?
  • Prečo dnes triediť odpad nestačí?
  • Ako vypátrať slabé "odpadové" stránky školy?
  • Ako pracovať s výsledkami auditu?
  • Ako učiť o odpade, tak aby to žiakov bavilo?
  • Ako navrhnúť zmeny?
  • Aký cieľ na zmenu je primeraný?
  • Ako nastaviť zmysluplné aktivity?
  • A ako na to všetko nebyť sám/sama?

Termín: pondelok 2. 12. 2019 (začiatok 17.00 večerou) – streda 4. 12. 2019 (ukončenie 12.00 obedom)

Miesto: Vzdelávacie centrum Zaježová

Podmienkou účasti je záväzné prihlásenie do 21. 11. 17.00 a zúčastnenie sa celého kurzu.

Prihlášky: TU

Kapacita kurzu je obmedzená na 25 účastníkov, preto uprednostníme z jednej školy po 1 učiteľovi/ke. Pokiaľ je z Vašej školy väčší záujem, prosím, napíšte do registračného formulára do políčka Poznámky mailovú adresu Vášho kolegu ako náhradníka. V prípade nenaplnenia kurzu ho oslovíme.

Lektorky kurzu: Zuzana Gallayová a Zuzana Labašová