Grantový program "Pomáhame vyrásť" končí 31.1 2018

Kancelária programu Zelená škola v spolupráci s dm drogerie markt s.r.o. Grantový program pre školské projekty s názvom "POMÁHAME VYRÁSŤ" .

Cieľom nového ročníka grantového programu „Pomáhame vyrásť“ je podporiť praktickú environmentálnu výchovu zameranú na zníženie ekologickej stopy v jednotlivých témach programu Zelená škola.

O granty sa môžu uchádzať len školy registrované v programe Zelená škola v školskom roku 2017/18.

Maximálna výška podpory pre jeden projekt je 1 000,- eur. Celkovo bude podporených 10 školských projektov, ktoré vyberie odborná porota.

Uzávierka prijímania žiadostí je 31.1.2018 odoslaním vyplnenej žiadosti v elektronickej forme na lepeskova@zivica.sk.

Viac informácií nájdete v grantovej výzve.

V prípade ďalších otázok kontaktujte Katarínu Lepeškovú na lepeskova@zivica.sk alebo 0917 35 35 32.