Dni Zelených škôl 2019

Tohtoročný Deň Zeme sa nám stretol s veľkonočnými sviatkami, a tak sme sa rozhodli predĺžiť trvanie Dní Zelených škôl až na tri týždne. Svoje environmentálne aktivity, ktorých časť bude určená aj verejnosti, môžete organizovať od 8. apríla do 26. apríla 2019.

A prečo sa zapojiť? Jednak môžete informovať širšie okolie o tom, čo v Zelenej škole robíte, a prispieť tak k formovaniu environmentálneho povedomia, jednak môžete zviditeľniť aktivity svojej školy a spropagovať ju, a navyše, šiestim zapojeným školám bude na základe nášho výberu odpustený registračný poplatok do ďalšieho ročníka Zelenej školy. Bližšie informácie, ako aj podmienky účasti nájdete na http://www.zelenaskola.sk/node/49/#link-dniskol.