Dni Zelených škôl 2017

Chceli by ste spropagovať Vašu školu? Radi by ste priblížili rodičom a verejnosti praktické aktivity zamerané na ochranu životného prostredia? Plánujete na Deň Zeme zaujímavé akcie? 

Tak sa zapojte do celoslovenských Dní Zelených škôl, podujatia, ktoré organizujeme v týždni 19.- 26. apríla 2017, pri príležitosti Dňa Zeme.

Čo je cieľom?

Na jeden týždeň prepojiť a zaktivizovať školy zapojené do programu Zelená škola.

Počas tohto týždňa by sa na škole mali uskutočniť niektoré z nižšie uvedených aktivít:

1. Jedlá zmena – nová zelenoškolská téma potraviny, ktorá sa venuje zodpovednému stravovaniu, bude od školského roku 2017/2018 novou prierezovou témou programu Zelená škola. Potraviny, ktoré kupujeme/konzumujeme, majú priamy dopad na klímu, využitie zdrojov, ako napríklad voda a pôda, schopnosť ľudí uživiť sa a viesť dôstojný život doma a za hranicami. Pre viac informácii si prečítajte príručku Prečo na zodpovednom stravovaní záleží.

2. Záväzok pre Zem - žiaci/študenti, učitelia a nepedagogický personál si dajú záväzok voči Zemi. Záväzok odporúčame zvoliť podľa prioritnej témy, reálnych možností školy a doplniť ho vhodnými informačnými a motivačnými aktivitami.

Čo chceme dosiahnuť?

 • pomôcť propagácii škôl zapojených do programu a tak podporiť ich aktivity - zviditeľniť praktické výsledky environmentálnej výchovy;
 • iniciovať zaujímavé podujatia po celom Slovensku a pozvať na ne rodičov, zástupcov samosprávy, médií a škôl z blízkeho okolia;
 • motivovať školskú a širšiu komunitu k ochrane životného prostredia a prírody;
 • podporiť spoluprácu medzi školou a komunitou - zapojiť jej členov do spoločných aktivít v prospech školy (žiakov) a zároveň zažiť, čo v škole zrejme zatiaľ nezažili.

Ako sa zapojiť?

Prihlasovanie sa do Dní Zelených škôl sa začína 15. 3. 2017 bude ukončené 10. 4. 2017. Prihlásiť sa môžete vyplnením tohto registračného formulára.

 • Školy realizujú v škole (v meste alebo obci) v týždni 19. - 26. 4. 2017 zaujímavé podujatie alebo niekoľko praktických aktivít s tematikou ochrany životného prostredia a prírody;
 • aspoň časť z plánovaných aktivít by mala byť určená aj pre rodičov, širokú verejnosť, médiá a pod. Na tieto aktivity pošlite danej cieľovej skupine pozvánku vopred.

Tu nájdete niekoľko tipov na čo je potrebné myslieť pri organizovaní školských aktivít pre žiakov, verejnosť, médiá a pod.

Čo Vám ponúkame?

 • uverejnenie Vašej školy v celoslovenskej tlačovej správe pre médiá (súčasťou bude zoznam zapojených škôl a prehľad pripravovaných aktivít). Správa pre médiá odchádza týždeň pred realizáciou Dní Zelených škôl.
 • zverejnenie Vašej školy v zozname zapojených škôl na www.zelenaskola.sk;
 • konzultačnú pomoc - Váš konzultant a pracovníci kancelárie programu Vám môžu pomôcť pri príprave vašich podujatí - stačí ak nás budete kontaktovať (oravec@zivica.sk);
 • priestor na www.zelenaskola.sk - reportáže z Vašich aktivít, fotografie alebo návody na inšpiratívne aktivity budeme uverejňovať priamo na webe www.zelenaskola.sk, a na www.facebook.com/zelena.skola
 • letáky o programe Zelená škola v tlačenej forme, ktoré Vám prídu začiatkom apríla 2017 v rozposielke. Letáky môžte využiť už počas Dní Zelených škôl.

Odmena pre najlepších

Tri najkreatívnejšie a najaktívnejšíe školy, ktoré sa zapoja do celoslovenského týždňa Dní Zelených škôl získajú úhradu registračného poplatku programu Zelená škola na školský rok 2017/2018 a to v dvoch kategóriách,:

 1. materské, špeciálne a neplnoorganizové základné školy
 2. základné školy a stredné školy

Podmienky:

 • Škola aktívne zapojená v programe Zelená škola
 • prihlásenie sa do Dní Zelených škôl (19. - 26. 4. 2017) prostredníctvom TOHTO formulára
 • realizácia inovatívnych a praktických aktivít, ktorých iniciátormi sú hlavne žiaci/študenti a ktoré majú reálny vplyv na zlepšenie životného prostredia školy a jej okolia, či pozitívne ovplyvnia konanie a aktívne zapoja školskú komunitu, rodičov a verejnosť. Ocenili by sme, keby sa škola vyhla aktivitám typu: klasické cvičenie na ochranu človeka a prírody, jednorazové čistenie odpadkov, had z PET fliaš, hrady z tetrapakov, odpadové výstavky, kŕmenie vtákov a pod.;
 • zaslanie záverečnej správy a fotiek z aktivít najneskôr do 10.5.2017 na e-mailovú adresu oravec@zivica.sk. Keďže záverečná správa obsahuje aj fotografie, ponúkame vám malú pomôcku, ako urobiť dobrú fotografiu. 

Výsledky budú zverejnené na www.zelenaskola.sk najskôr  1.6. 2017.

Na Vaše prípadné otázky odpovieme na maily oravec@zivica.sk alebo tel. č.: 0905 392 106 / 0949 651 515.