5 tipov pre Zelené školy

Zelená škola z domu

Pripravili sme pre vás tipy ako pracovať s kolégiom na diaľku a venovať sa aktivitám, ktoré môžete robiť v Zelenej škole z domu. Tiež vám odprezentujeme niekoľko nástrojov, ktoré môžete využívať, aby ste udržali a utužovali ducha kolégia aj keď sa nemôžete stretávať osobne. V dobre moderných technológii máme veľa možností ako sa stretávať, zadávať či plniť úlohy online. Postupne vám tieto nástroje a aj konkrétne aktivity budeme predstavovať. 

Dnes vám prinášame 5 tipov ako fungovať v zmenenom režime, aby sa to čo najmenej dotklo vašich výsledkov v programe.

 

Konzultujme

 • skontaktujme svoju regionálnu koordinátorku
 • odkonzultujme akčný plán a dajme si ho schváliť
 • prediskutujme nastavenie aktivít, ich metodiku
 • prediskutujme úroveň participácie a tipy, ako ju podporiť

 

On-line kolégium

 • spojme sa so svojimi žiakmi, študentami, kolegami, rodičmi
 • prediskutujme, čo z akčného plánu môžeme robiť „na diaľku“
 • urobme si plán a pravidelne si zavolajme, napíšme, komunikujme
 • dajme si spolu virtuálny čaj/kávu

 

Upracme si

Podeľme sa o túto prácu so žiakmi/študentami/kolegami/rodičmi.

 • vyberme fotky z už realizovaných aktivít a pripravme ich popis
 • aktualizujme webstránku (informatika)
 • vyhodnoťme dotazníky (matematika)
 • spracujme krátke reportáže z aktivít (zmysluplná úloha zo SJ)

 

Pripravme sa

 • pripravme si pomôcky, pozvánky a pod. (výtvarná výchova, informatika, technické práce...)
 • naplánujme program verejných akcií a pod.

 

Rozvíjajme sa