Chybová správa

 • Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/site-php) is not within the allowed path(s): (/home/html/zelenaskola.sk:/home/clients/zelenaskola.sk:/usr/share/php:/hosting/zelenaskola.sk) in include_once() (line 659 of /home/html/zelenaskola.sk/public_html/web/sites/default/settings.php).
 • Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/site-php) is not within the allowed path(s): (/home/html/zelenaskola.sk:/home/clients/zelenaskola.sk:/usr/share/php:/hosting/zelenaskola.sk) in include_once() (line 667 of /home/html/zelenaskola.sk/public_html/web/sites/default/settings.php).
 • Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/site-php) is not within the allowed path(s): (/home/html/zelenaskola.sk:/home/clients/zelenaskola.sk:/usr/share/php:/hosting/zelenaskola.sk) in include_once() (line 675 of /home/html/zelenaskola.sk/public_html/web/sites/default/settings.php).
 • Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/site-php) is not within the allowed path(s): (/home/html/zelenaskola.sk:/home/clients/zelenaskola.sk:/usr/share/php:/hosting/zelenaskola.sk) in include_once() (line 683 of /home/html/zelenaskola.sk/public_html/web/sites/default/settings.php).

Aktivity programu

Medzi pravidelné aktivity pre školy zapojené do programu patrí:

Kancelária programu Zelená škola a Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica každoročne pozývajú školy, ktoré uspeli v programe Zelená škola, na slávnostnú certifikáciu, kde im je odovzdaný diplom Na ceste k Zelenej škole alebo certifikát a vlajka Zelenej školy. Posledná certifikácia sa uskutočnila 17. októbra 2018 v priestoroch Divadla Aréna v Bratislave. Ocenenie získalo 103 škôl.

Deň učiteľov

Program Zelená škola už pätnásty rok sleduje príbehy učiteľov, ktorým sa „Zelená cesta“ stala životným poslaním. Učiteľov, ktorí sú inšpiráciou pre svojich žiakov a okolie a pre ktorých nie je učenie len povolanie. Za túto inšpiráciu im chceme každoročne poďakovať. Program Zelená škola preto pre učiteľov zapojených do programu, ale aj pre tých ostatných pripravuje podujatie Deň učiteľov s podtitulom Zo života Zelenej školy. Tohtoročné podujatie sa uskutoční 20. marca 2019 v Elektrárni Piešťany za účasti pedagógov zo všetkých kútov Slovenska.

 • Chceli by ste spropagovať svoju školu?
 • Radi by ste priblížili rodičom a verejnosti praktické aktivity zamerané na ochranu životného prostredia?
 • Plánujete na Deň Zeme zaujímavé akcie?

Tak sa zapojte do celoslovenských Dní Zelených škôl, podujatia, ktoré organizujeme každý rok v apríli pri príležitosti Dňa Zeme.

Čo je cieľom?

Naším úmyslom je na niekoľko dní prepojiť a zaktivizovať školy zapojené do programu Zelená škola. V tomto školskom roku sme sa rozhodli termín trvania Dní Zelených škôl predĺžiť až na tri týždne, aby ste mali dostatok času na informovanie verejnosti a realizáciu environmentálnej osvety. Aktivity nie sú tematicky vymedzené - je na vašom zvážení, či sa bude venovať aktivitám vychádzajúcim z vašej prioritnej témy, alebo si pripravíte podujatie zamerané na iné environmentálne témy. 

 

 Čo chceme dosiahnuť?

 • pomôcť propagácii škôl zapojených do programu, a tak podporiť ich aktivity – zviditeľniť praktické výsledky environmentálnej výchovy;
 • iniciovať zaujímavé podujatia po celom Slovensku a pozvať na ne rodičov, zástupcov samosprávy, médií a škôl z blízkeho okolia;
 • motivovať školskú a širšiu komunitu k ochrane životného prostredia a prírody;
 • podporiť spoluprácu medzi školou a komunitou – zapojiť jej členov do spoločných aktivít v prospech školy (žiakov) a zároveň zažiť, čo v škole zrejme zatiaľ nezažili.

Ako sa zapojiť?

 • Školy realizujú v škole (v meste alebo obci) v danom týždni zaujímavé podujatie alebo niekoľko praktických aktivít s tematikou ochrany životného prostredia a prírody.
 • Aspoň časť z plánovaných aktivít by mala byť určená aj pre rodičov, širokú verejnosť, médiá a pod. Na tieto aktivity pošlite danej cieľovej skupine pozvánku vopred.

 Čo vám ponúkame?

 • uverejnenie vašej školy v celoslovenskej tlačovej správe pre médiá (súčasťou bude zoznam zapojených škôl a prehľad pripravovaných aktivít) – správa pre médiá odchádza na začiatku realizácie Dní Zelených škôl;
 • zverejnenie vašej školy v zozname zapojených škôl na www.zelenaskola.sk;
 • konzultačnú pomoc – vaša regionálna koordinátorka a pracovníci kancelárie programu vám môžu pomôcť pri príprave vašich podujatí – stačí, ak nás budete kontaktovať (rabelyova@zivica.sk);
 • reportáže z vašich aktivít, fotografie alebo návody na inšpiratívne aktivity budeme uverejňovať priamo na www.facebook.com/zelena.skola.

Odmena pre najlepších

Tri najkreatívnejšie a najaktívnejšíe školy, ktoré sa zapoja do Dní Zelených škôl, získajú úhradu registračného poplatku programu Zelená škola. Školy oceníme v dvoch kategóriách:

 • materské, špeciálne a neplnoorganizové základné školy
 • základné školy a stredné školy

Podmienky:

 • Škola je aktívne zapojená v programe Zelená škola.
 • Prihlásenie sa do Dní Zelených škôl prostredníctvom registračného formulára.
 • Realizácia inovatívnych a praktických aktivít, ktorých iniciátormi sú hlavne žiaci a študenti. Aktivity by mali mať reálny vplyv na zlepšenie životného prostredia školy a jej okolia či pozitívne ovplyvňovať konanie a aktívne zapájať školskú komunitu, rodičov a verejnosť. (Ocenili by sme, keby sa škola vyhla aktivitám typu: klasické cvičenie na ochranu človeka a prírody, jednorazové čistenie odpadkov, had z PET fliaš, hrady z tetrapakov, odpadové výstavky, kŕmenie vtákov a pod.)
 • Zaslanie záverečnej správy a fotiek z aktivít do 30. apríla 2019 na e-mailovú adresu rabelyova@zivica.sk. (Z dôvodu nových pravidiel GDPR zaslanie fotografií nie je podmienkou.)
 
Formulár záverečnej správy TU.
 
 

Výsledky budú zverejnené na www.zelenaskola.sk najskôr 1. júna 2019.
Na vaše prípadné otázky odpovieme na e-maili rabelyova@zivica.sk
alebo tel. č.: 0917 353 532.

Projekt „Environmentálni experti “ v školskom roku 2018/2019 podporuje 20 základných škôl z celého Slovenska pri realizácií vlastných projektov. Po odbornom školení vo Vzdelávacom centre na Zaježovej v témach zodpovednej spotreby pedagógovia preniesli inšpirácie na svoje školy. Vzniklo tak 20 originálnych projektov na témy, ktoré obohatia vyučovanie nielen obsahom, ale tiež formou populárneho rovesníckeho vzdelávania. K tejto téme si môžete stiahnuť aj metodickú príručku Ako (sa) učia environmentálni experti.

ElektroOdpad - Dopad2

Do projektu "ElektroOdpad - Dopad" je v školskom roku 2018/2019 zapojených 12 škôl z celého Slovenska. Cieľom projektu je poukázať na životný cyklus elektrospotrebičov - od ich výroby cez každodenné používanie až po ich likvidáciu -, pričom sa očakáva, že to budú najmä žiacke tímy, ktoré budú v rámci rovesníckeho vzdelávania odovzdávať informácie o zodpovednom prístupe k elektroodpadu. Projekt prebieha v spolupráci so spoločnosťou SEWA a CEEV Živica.