Otvárame nový ročník Záhrady, ktorá učí

Učiť angličtinu v ovocnom sade, fyziku pri jazierku, písať sloh medzi kvetinovými záhonmi či vyrábať na chémii mastičky z vlastne vypestovaných bylín? Prihláste sa do nového ročníka Záhrady, ktorá učí. Máte na to čas do 19. januára 2018.

 

​Záhrada, ktorá učí je projektom pre základné a stredné školyzapojené do programu Zelená škola. Pomáhame v ňom školám vytvoriť záhrady, využívané najmä pri vzdelávaní, ale aj pre pestovanie rastlín a na oddych.

V tejto záhrade sa vyučujú rôzne predmety od matematiky cez cudzie jazyky až po náuku o spoločnosti. Umožňujú to rôzne záhradné prvky, slúžiace ako učebné pomôcky, ktorých využitie závisí len od fantázie a tvorivosti učiteľa a žiakov.

Záhrada je spoločné dielo celej školy . Zapojíte do neho žiakov, učiteľov školy,  nepedagogický personál, rodičov, starých rodičov i zástupcov obce.

Čo poskytuje Živica zapojenej škole?

       - trojdňový vzdelávací kurz venovaný bádateľskému vzdelávaniu a tvorbe záhrad v termíne 23. - 25.4.2018;

       - metodickú a odbornú podporu v dobe trvania projektu, t.j jedného roka;

       - finančnú podporu na zrealizovanie záhradných prvkov vo výške 1300 eur;

       - jednodňovú exkurziu „Túlavý autobus“ po zrealizovaných Záhradách, ktoré učia;

       - možnosť pokračovať v projekte aj v ďalšom roku.

 

Čo očakávame od zapojenej školy?

       - súhlas vedenia školy s účasťou školy na projekte (podpísanie zmluvy);

       - spoluprácu počas celého trvania projektu od 1. februára do 31. decembra 2018 (11 mesiacov)

       - dodržiavanie zásad participácie pri plánovaní a realizácii Záhrady, ktorá učí;

       - spolufinancovanie projektu zo strany školy vo výške 200 eur;

       - aktívnu účasť zástupcov školy

       - účasť koordinátora projektu a 3 žiakov (z 2. stupňa / stredoškolákov) na kurze;

       - účasť koordinátora projektu na Túlavom autobuse;

       - vykonanie všetkých úloh, ktoré budú nevyhnutné pre realizáciu Záhrady, ktorá učí;

       - vytvorenie naplánovaných prvkov vo vašej záhrade do 30. septembra 2018;

       - slávnostné otvorenie záhrady v mesiacoch september/október 2018;

       - realizáciu aspoň 5 vyučovacích hodín v záhrade v mesiacoch september až november (najviac 1 hodina v predmetoch prírodopis/biológia/environmentálna výchova/pracovné vyučovanie, ostatné 4 hodiny v iných predmetoch);

       - príspevok o vašich skúsenostiach vo forme článku v kvalitnými fotografiami na stránku projektu;

       - ochotu prezentovať vašu Záhradu, ktorá učí osobne na školskom pozemku, na akciách projektu a formou fotografií (mať povolenie fotografovať žiakov a rodičov);

Ak Vás naša ponuka zaujala a chcete, aby sa Vaša škola stala jednou zo siedmych škôl so Záhradou, ktorá učí, pošlite prosím vyplnenú prihlášku (nájdete ju TU)  s motivačným listom v rozsahu 1 A4 a 3 fotky Vašej súčasnej záhrady (školského dvora) do piatku, 19. januára 2018 na adresu uherkova@zivica.sk .

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte ma na 0905 459 319 alebo na e-mailovej adrese.