Dni Zelených škôl priniesli množstvo inšpirácii

Dni Zelených škôl boli aj napriek mrazivému počasiu úspešné. Zapojilo sa do nich 68 škôl z celého Slovenska. Všetkým školám, ktoré počas dvoch týždňov pracovali na svojich environmentálnych a vzdelávacích aktivitách, patrí veľké ďakujeme.

Rozhodli sme sa oceniť 6 najaktívnejších škôl, ktorým bude odpustený registračný poplatok programu Zelená škola na školský rok 2017/2018.  Pri výbere sme prihliadali najmä na zapojenie žiakov, inovatívnosť aktivít a informačný dosah. Nosnou témou Dní Zelených škôl 2017 bola Jedlá zmena, čiže téma potraviny, ktorá sa stáva novou zelenoškolskou témou.

Inšpirujte sa ako túto tému uchopili ocenené školy:

Materská škola Majcichov uskutočnila exkurziu na Farmu Majcichov a v spolupráci s touto farmou realizovala a tzv. Nízkouhlíkové raňajky. Farma škole poskytla čerstvé mlieko, tvaroh a maslo, aby mohli deti pripraviť rodičom a občanom Majcichova okrem jedla, aj pútavé prezentácie o environmentálnom dopade dovozu potravín. Okrem širšej školskej komunity sa žiakom z materskej školy Majcichov podarilo do svojich aktivít zapojiť aj miestnu základnú školu.

Podobnými aktivitami nadviazala aj Materská škola Clementisa z Prievidze. Na Akčnom dni prezentovali regionálnych výrobcov potravín, ktorí im poskytli k prezentácii svoje výrobky a potraviny.  Zamerali sa na v súčasnosti zabudnutú pôvodnú surovinu z hornonitrianskeho regiónu, bôb. V spolupráci s klubom bôbarov z Prievidze prezentovali širšej školskej komunite výrobky z tejto suroviny. Pozrite si videoreportáž z akčných dní v Materskej škole Clementisa

Materská škola Lienka Želiezovce sa zamerala na globálny rozmer potravín a prezentáciu domácich výrobcov. Zaujala však najviac kampaň ktorá poukázala na extrémny nadbytok igelitových tašiek pri nakupovaní. Deti sa spoločne s rodičmi vybrali k supermarketu, kde nakupujúcim darovali textilné tašky, ktoré spolu s rodičmi ušili. Deti z triedy Žabky usporiadali kampaň zameranú na problematiku palmového oleja, a tak v uliciach rozdávali informačné letáky, ktoré ukázali, že svojou stravou nemusíme podporovať produkciu palmy olejnej.

Základná škola Jána Domastu Cabaj - Čápor 1085 sa okrem skrášľovania okolia svojej školy zamerala aj na vnútorné procesy. Pani upratovačky počas tohto týždňa pri upratovaní používali ekologické čistiace prostriedky (ocot).  Nezaťažovali tak životné prostredie čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkami s obsahom chlóru.

Ziaci 9. Ročníka zo Základnej školy s materskou školou Nová Bošáca vytvorili prehľad o jedle, ktoré si žiaci priniesli do školy na desiatu. Dáta spracovali do grafov, porovnali  stravovanie I. a II. Stupňa a zisťovali prítomnosť palmového oleja. Prekvapivé  výsledky ich prinútili zamyslieť sa nad kvalitou stravy a žiaci tak apelovali najmä na rodičov, ktorí sa s výsledkami monitoringu mohli oboznámiť aj na webovej stránke školy.  V škole realizovali tiež aktivitu ,, Bežná desiata"  vs. ,,fair trade" desiata. V školskej čajovni mohli prítomný ochutnať prinesenú mini desiatu a ochutnať niekoľko bylinných čajov z lokálnych voľne dostupných  rastlín a dozvedieť sa o ich liečivých účinkoch. Oboznámili sa s ,,fair trade" potravinami, ich význame, výrobou palmového oleja a tým negatívneho vplyvu človeka na prírodu.

Žiaci Gymnázia Hlinská v Žiline realizovali zážitkovú hodinu chémie v teréne. Pomocou prenosných laboratórnych kufríkov vykonali chemický rozbor kvality vody v riečke Rajčianka a lokálneho prameňa v Strečne. „Bola to užitočná hodina aj do môjho života, pretože voda je veľmi dôležitá pre každého  človeka, pracovali sme ako skupina čiže sme sa aj spolu zasmiali.“

Ocenením školám gratulujeme a veríme, že tieto školy budú pre ostatné inšpiráciou, a že sa nám spoločne podarí dosiahnuť pozitívnu zmenu v našom okolí.

Viac informácií o Dňoch zelených škôl nájdete na www.zelenaskola.sk/dzs