Zelená škola v Pedagogicko-organizačných pokynoch na rok 2017/2018

Aj tento rok nájdete Zelenú školu v "Pedagogicko - organizačných pokynoch na školský rok 2017/2018". Na stránke č. 17 je odporúčaná ako program na podporu rozvoja environemntálnej výchovy a výchovy k trvalo udržateľnému rozvoju. 
 
Všetko nájdete priamo v dokumente "Pedagogicko organizačných pokynov": http://www.minedu.sk/data/att/11654.pdf 
 
Do programu sa môže zapojiť každá materská, základná a stredná škola na Slovensku, ktorá sa do 15. septembra 2017 zaregistruje nahttp://www.zelenaskola.sk/rocnik1718