Inšpiratívne skupiny: Prihlasovanie do 31.01.2017

Pre školy je dôležité, aby dokázali pracovať s informáciami a skúsenosťami získanými v procese tvorby akčného plánu, počas aktivít alebo počas regionálneho seminára. Chceme podporovať aktivity našich škôl a to nie len na úrovni živica-škola, ale tiež na úrovni škola-škola.

Preto pre Vás vytvárame inovatívny priestor pre zdieľanie vašich zážitkov a skúseností. Šesť členné podporné skupiny sa na mesačnej báze stretávajú na 1 hodinu prostredníctvom Skype konferenčného hovoru vždy tretí týždeň v mesiaci.

Prihlásené školy budeme do Inšpiratívnych skupín rozdeľovať podľa typu školy (samostatne materské, základné školy, stredné školy a pod.)

Počas štrukturovaného hodinového stretnutia budete diskutovať napríklad o

  • o aktuálnych témach, ktoré na vašej Zelenej škole rezonujú,
  • o problémoch v metodike 7 krokov – napĺňanie/nenapĺňanie cieľov a postupovanie v jednotlivých krokoch
  • diskusia o priebehu tvorby akčného plánu
  • Prinášanie nových inšpirácii na aktivity v jednotlivých témach
  • Prepájanie aktivít s informáciami na regionálnom seminári

 

Zloženie Peer skupiny:

1.Facilitátor (zo Živice)

2.Vedúci skupiny (koordinátor ZŠ, ktorá je už v projekte skúsená)

3.Člen inšpiratívnej skupiny (koordinátor ZŠ)

4.Člen inšpiratívnej skupiny (koordinátor ZŠ)

5.Člen inšpiratívnej skupiny (koordinátor ZŠ)

6.Člen inšpiratívnej skupiny (koordinátor ZŠ)

 

Prvé stretnutie Inšpiratívnej skupiny bude počas tretieho februárového týždňa.  Ostatné stretnutia budú prebiehať vždy v treťom týždni daného mesiaca.

V tomto roku vytvárame pilotné skupiny a preto, ak si chcete nechať poradiť od kolegov, alebo chcete zdieľať skúsenosti z Vašej Zelenej školy, neváhajte a prihláste sa.

Prihlásenie do skupín je dobrovoľné a zapojiť sa môžete vyplnením tohto prihlasovacieho formuláru. Termín ukončenia registrácie predlžujeme do 31.01.2017