Metodická podpora

Školy zapojené do programu Zelená škola, môžu využívat rôzne formy metodickej podpory. Okrem metodických príručiek a pracovných listov, sa môžu učitelia osobne zúčastniť regionálnych seminárov alebo zážitkových kurzov a workshopov. Školám poskytujeme aj informačný a konzultačný servis, ktorý zabezpečuje výmenu skúseností s fungovaním programu.

Regionálne semináre

V priebehu školského roka sú pre zapojené školy organizované 3 regionálne metodické semináre v 4 mestách. Sú hlavným zdrojom dôležitých a inšpiratívnych informácií a aktivít. Okrem podrobného vysvetlenia metodiky 7 krokov programu sú zamerané na spoločné riešenie problémov škôl, ale aj výmenu skúseností a zaujímavých aktivít.

Konzultačný servis

Konzultačný servis poskytujú regionálne koordinátorky jednotlivých regionálnych centier (Bratislava, Košice, Žilina, Zvolen). Regionálna koordinátorka je pre školu priateľskou pomocníčkou a sprievodkyňou na ceste k Zelenej škole. Nie je inšpektorkou ani kontrolórkou. Rada individuálne poradí (e-mailom, telefonicky či osobne) v otázkach metodiky či témach Zelenej školy. Regionálna koordinátorka je odborne vyškolená, plná nadšenia, ktoré rada prenesie aj na vašu školu. Vďaka svojim skúsenostiam a prehľadu môže byť aj zdrojom inšpirácií a inovatívneho prístupu.

Informačný servis a výmena skúseností

E-mail každého školského koordinátora je zaradený do e-mailového zoznamu Zelených škôl. Slúži na distribúciu všetkých pozvánok a dôležitých informácií týkajúcich sa fungovania programu. Nechýbajú tu aj informácie o grantových výzvach a pozvánky na zaujímavé akcie mimo programu a pod. Dalším zdrojom množstva metodických, informacných materiálov, inšpirácií a clánkov je táto webová stránka.

Tématické kurzy pre pedagógov

Pre pedagógov pravidelne organizujeme zaujímavé kurzy, ktoré sú zamerané na sebarozvoj pedagógov, ako aj na jednotlivé témy programu a aktivity, ktoré môžu použiť pri práci v Zelenej škole s deťmi.

Chcete, aby sa aj vaša škola stala súčasťou zmien?

Prihlasovanie do ročníka 2021/2022 bude otvorené 22. 4. 2021.