Metodická podpora

Školy zapojené do programu Zelená škola, môžu využívat rôzne formy metodickej podpory. Okrem metodických príručiek a pracovných listov, sa môžu učitelia osobne zúčastniť regionálnych seminárov alebo zážitkových kurzov a workshopov. Školám poskytujeme aj informačný a konzultačný servis, ktorý zabezpečuje výmenu skúseností s fungovaním programu.

Regionálne semináre

V priebehu školského roka sú pre zapojené školy organizované 3 regionálne metodické semináre v 4 mestách. Sú hlavným zdrojom dôležitých a inšpiratívnych informácií a aktivít. Okrem podrobného vysvetlenia metodiky 7 krokov programu sú zamerané na spoločné riešenie problémov škôl, ale aj výmenu skúseností a zaujímavých aktivít. V školskom roku 2020/2021 sme vzhľadom na epidemickú situáciu preniesli regionálne semináre do online priestoru.

Konzultačný servis

Konzultačný servis poskytujú regionálne koordinátorky jednotlivých regionálnych centier (Bratislava, Košice, Žilina, Zvolen). Regionálna koordinátorka je pre školu priateľskou pomocníčkou a sprievodkyňou na ceste k Zelenej škole. Nie je inšpektorkou ani kontrolórkou. Rada individuálne poradí (e-mailom, telefonicky či osobne) v otázkach metodiky či témach Zelenej školy. Regionálna koordinátorka je odborne vyškolená, plná nadšenia, ktoré rada prenesie aj na vašu školu. Vďaka svojim skúsenostiam a prehľadu môže byť aj zdrojom inšpirácií a inovatívneho prístupu.

Informačný servis a výmena skúseností

E-mail každého školského koordinátora je zaradený do e-mailového zoznamu Zelených škôl. Slúži na distribúciu všetkých pozvánok a dôležitých informácií týkajúcich sa fungovania programu. Nechýbajú tu aj informácie o grantových výzvach a pozvánky na zaujímavé akcie mimo programu a pod. Dalším zdrojom množstva metodických, informacných materiálov, inšpirácií a clánkov je táto webová stránka.

Tématické kurzy pre pedagógov

Pre pedagógov pravidelne organizujeme zaujímavé kurzy, ktoré sú zamerané na sebarozvoj pedagógov, ako aj na jednotlivé témy programu a aktivity, ktoré môžu použiť pri práci v Zelenej škole s deťmi.

Chcete, aby sa aj vaša škola stala súčasťou zmien?

Prihlasovanie do ročníka 2021/2022 bude otvorené 22. 4. 2021.